PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 2 | 63--72
Tytuł artykułu

Inwestycja w kapitał intelektualny - najnowsze kierunki w sposobie wymiany wiedzy w środowisku naukowym. Apologia międzynarodowych konferencji naukowych

Warianty tytułu
The investment in intellectual capital - the latest trends in the process of knowledge exchange in the scientific community. Defence of the International Scientific Conferences
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zawarto rozważania dotyczące wpływu uwarunkowań organizacyjnych na zdolność i skłonność współczesnych organizacji do przyjmowania (adaptacji) innowacji. Wykorzystując model jednolitej sekwencji, zidentyfikowano najważniejsze etapy procesu przyjmowania innowacji. Następnie, bazując na dokonanym przeglądzie literatury, scharakteryzowano organizacyjne uwarunkowania adaptacji innowacji we współczesnych organizacjach. W dalszej kolejności przedstawiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych metodą delficką wśród 264 polskich ekspertów, z których wynika, że efektywny przebieg etapu inicjacji zależy przede wszystkim od posiadanych w organizacji zasobów ludzkich i informacyjnych oraz zdolności absorpcyjnej; na etapie podjęcia decyzji o adaptacji innowacji kluczowe znaczenie odgrywają zasoby finansowe i rzeczowe oraz wsparcie członków zespołu zarządzającego; wreszcie, efektywny przebieg etapu implementacji innowacji wiąże się z posiadanymi zasobami finansowymi i ludzkimi, większą kontrolą biurokratyczną oraz przyjęciem orientacji rynkowej.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper analyses the effects of different organizational antecedents on the organizations' ability and their willingness to adopt innovation. Firstly, by using the "unitary sequence model" different stages of innovation adoption process were identified. Then, based on the literature review, organizational antecedents of innovation adoption process were characterized. Finally, Delphi Method was used to collect in-depth data from 264 polish experts. The empirical results obtained confirmed that effective initiation depends basically on human, and information resources, as well as on high value of absorptive capacity; adoption decision - on financial, and material resources and top managers' attitudes toward innovation, whereas implementation - on financial and human resources, higher bureaucratic control, and market orientation.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
63--72
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Barney J., Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management" 1991, Vol. 17 (1).
 • Bartlett D., Gurel E., The Influence of Market Orientation, Entrepreneurial Orientation and Social Capital on Innovation in Small Hotels: A Cross Cultural Study, European Academy of Management Conference, Rotterdam 2012.
 • Borowiecki R., Zarządzanie kapitałem trwałym w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", Kraków 1993.
 • Burns T., Stalker G. M., The Management of Innovation, 3 rd edition, Oxford University Press, Oxford 1994.
 • Damanpour F., Chiu H. H., Wischnevsky J. D., Organizational Complexity, Resources and the Adoption of Management Innovations: The Influence of Adoption Process, European Academy of Management Conference, Liverpool 2009.
 • Damanpour F., Schneider M., Phases of the Adoption of Innovation in Organizations: Effects of Environment, Organization and Top Managers, "British Journal of Management" 2006, Vol. 17.
 • Damanpour F., Wischnevsky J. D., Research on Innovation in Organizations: Distinguishing Innovation-Generating from Innovation-Adopting Organizations, "Journal of Engineering and Technology Management" 2006, Vol. 23.
 • Damanpour F., Organizational Innovation: A Meta-Analysis of Effects of Determinants and Moderators, "Academy of Management Journal" 1991, Vol. 34 (3).
 • Eisenhardt K. M., Martin J. A., Dynamic Capabilities: What Are They? "Strategic Management Journal" 2000, Vol. 21 (10/11).
 • Gopalakrishnan S., Damanpour F., A Review of Innovation Research in Economics, Sociology and Technology Management, "Omega The International Journal of Management Science" 1997, Vol. 25 (1).
 • Hameed M. A., Counsell S., Swift S., A Conceptual Model for the Process of IT Innovation Adoption in Organizations, "Journal of Engineering and Technology Management" 2012, Vol. 29.
 • Kimberly J. R., Evanisko M., Organizational Innovation: The Influence of Individual, Organizational, and Contextual Factors on Hospital Adoption of Technological and Administrative Innovations, "Academy of Management Journal" 1981, Vol. 24 (4).
 • Klein K. J, Sorra J. S., The Challenge of Innovation Implementation, "The Academy of Management Review" 1996, Vol. 21 (4).
 • Liu H., Huang J., Organizational Learning, NPD and Environmental Uncertainty: An Ambidexterity Perspective, American Academy of Management Conference, Chicago 2009.
 • Matejun M., Metoda delficka w naukach o zarządzaniu, Kuczmera-Ludwiczyńska E. (red.), Zarządzanie w regionie. Teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 • Matta V., Koonce D., Jeyaraj A., Initiation, Experimentation, Implementation of Innovations: The Case for Radio Frequency Identification Systems, "International Journal of Information Management" 2012, Vol. 32.
 • Mullen P., Delphi: Myths and Reality, "Journal of Health Organization and Management" 2003, Vol. 17 (1).
 • Ononiwu C. G., A Delphi Examination of Inhibitors of the Effective Use of Process Industry Enterprise Resource Planning (ERP) Systems: A Case Study of New Zealand's Process Industry, "The Electronic Journal Information Systems Evaluation" 2013, Vol. 16 (2).
 • Pichlak M., Uwarunkowania innowacyjności organizacji. Studium teoretyczne i wyniki badań empirycznych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012. Pichlak M., Orientacja innowacyjna - próba konceptualizacji,
 • Pyka, J. (red), Kreatywność i innowacyjność w unowocześnianiu przemysłu i usług, Wydawnictwo TNOIK, Katowice 2009.
 • Pierce J. L., Dalbecq A. L., Organization Structure, Individual Attitudes and Innovation, "Academy of Management Review" 1977, Vol. 2 (1).
 • Regionalne systemy innowacji w Polsce - raport z badań, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2013.
 • Romanowska M., Kształtowanie wartości firmy w oparciu o kapitał intelektualny, Borowiecki R., Romanowska M. (red.), System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001.
 • Shang S., Dual Strategy for Managing User Resistance with Business Integration Systems, "Behaviour & Information Technology" 2012, Vol. 31 (9).
 • Subramaniam M., Youndt M. A., The Influence of Intellectual Capital on the Types of Innovative Capabilities, "Academy of Management Journal" 2005, Vol. 48 (3).
 • Xu K., Sirmon D. G., Gao S., R&D Resources, R&D Management, and Innovation: Evidence of Mediation, American Academy of Management Conference, Montreal 2010.
 • Yeoh P. L., Realized and Potential Absorptive Capacity: Understanding Their Antecedents and Performance in the Sourcing Context, "Journal of Marketing Theory and Practice" 2009, Vol. 17 (1).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171407201

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.