PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 40 Doskonalenie zarządzania organizacją : teoria i praktyka | 127--143
Tytuł artykułu

Strategia finansowa a zakres i kierunki planowania finansowego w przedsiębiorstwie

Autorzy
Warianty tytułu
Financial Strategy and a Scope and Directions of Enterprises Financial Planning
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem opracowania jest zaprezentowanie istoty i struktury strategii finansowej współczesnego przedsiębiorstwa wraz z ukazaniem relacji pomiędzy ową strategią a zakresem i kierunkami planowania finansowego. W pierwszej części opracowania zdefiniowano strategię finansowa przedsiębiorstwa, dokonano jej dezagregacji oraz omówiono wyodrębnione elementy składowe. Druga część opracowania obejmuje charakterystykę zakresu i kierunków planowania finansowego wynikających z przyjętej koncepcji strategii finansowej. Opracowanie oparto głównie na analizie literatury i doświadczeniach własnych autora. (abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of the paper is to present the nature and structure of the financial strategy of the modern company with the relationship between this strategy and the scope and methods of financial planning. In the first part of the paper, it is defined the company's financial strategy, then it is made its disaggregation and discussed the extracted components. The second part of the paper includes the characteristics of the scope and methods of financial planning in the accepted concept of financial strategy. The study was based mainly on the analysis of the literature and the author's own experiences. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Bibliografia
 • Bień W. (2011), Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Chojnacka E., Kołosowska B., Tokarski A., Tokarski M. (2006), Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Dowgiałlo Z. (red.) (1998), Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy, ZNICZ, Szczecin.
 • Drucker P.E. (1994), The Theory of the Business, "Harvard Business Review", September-October.
 • Duraj J. (red.) (2006), Metody oceny projektów gospodarczych, Wyd. UL, Łódź.
 • Golawska G., Rzeczycka A., Zalewski H. (2006), Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Oficyna Branta, Bydgoszcz.
 • Gołębiowski T. (2001), Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa.
 • Jaworski J. (2008), Zastosowanie modelu zapasów gotówki Baumola w krótkoterminowej polityce finansowej małego przedsiębiorstwa, [w:] Finanse w nowoczesnej gospodarce, (red.) Jaworski J., Wiśniewski J., "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku" tom 1.
 • Jaworski J. (2010), O istocie i strukturze strategii finansowej przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami. Uwarunkowania strategiczne, innowacyjne i kulturowe, (red.) Falencikowski T., "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom 7.
 • Kotarbiński T. (1975), Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Warszawa.
 • Krupski R. (red.) (1999), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, Wyd. AE im. O.Langego, Wrocław.
 • McNauhhton D. (1995), Efektywne zarządzanie zmianami, W1B, Warszawa.
 • Nowak E., Poszwa M., Piełichaty E. (1999), Rachunek opłacalności inwestowania, PWE, Warszawa.
 • Michalski G. (2009), Strategie finansowe przedsiębiorstw. Budżetowanie kapitałów i ocena finansowej opłacalności i ryzyka strategicznych decyzji przedsiębiorstw, ODDK, Gdańsk.
 • Obłój K. (2007), Strategia organizacji, PWE, Warszawa.
 • Olfert K. (1997), Finanzierung, Kiehl, Ludwigshafen.
 • Ossowski M. (2005), Budżetowanie, WSFiR, Sopot.
 • Rogowski W. (2004), Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Ross S.A., Westerfield R.W., Jordan B.D. (1999), Finanse przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Sierpińska M., Wędzki D. (2005), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
 • Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z. (2007), Controlling. Analiza i monitoring w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa.
 • Sobczyk M. (2007), Kalkulacje finansowe, Placet, Warszawa.
 • Wędzki D. (2003), Strategie płynności finansowej przedsiębiorstw, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171407209

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.