PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 3, CD 1 | 99--108
Tytuł artykułu

Oznakowanie pojazdów Policji w kontekście przepisów o warunkach technicznych pojazdów określonych w ustawie - Prawo o ruchu drogowym

Autorzy
Warianty tytułu
Marking of Police vehicles in the context of the provisions for the technical conditions of vehicles referred to in the Act - Law on Road Traffic
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pojazdy uprzywilejowane Policji podczas prowadzenia akcji ratunkowych poruszają się w ruchu drogowym z dużymi prędkościami i często w sposób niekonwencjonalny. Celem ograniczenia liczby możliwych w takich przypadkach niebezpiecznych incydentów w ruchu drogowym, muszą wyróżniać się spośród innych pojazdów. Aby pojazd uprzywilejowany Policji był widoczny i zauważalny z dużych odległości w szczególności w porze nocnej, musi być odpowiednio oznakowany za pomocą barwnych znaków o właściwościach odblaskowych. Niemniej istotną rolę spełniają sygnały dźwiękowe. Na tle obowiązującego w Polsce prawa, w tym międzynarodowego, opisano istniejące niespójności przepisów w zakresie oznakowania, wymagań technicznych dla folii odblaskowych oraz uprzywilejowanych sygnałów ostrzegawczych. Wskazano konieczne kierunki zmian w przepisach celem poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w obszarze dotyczącym ruchu drogowego pojazdów Policji. (abstrakt oryginalny)
EN
Privileged Police vehicles, while attending to the emergency, are moving in the road traffic at high speeds and often in an unconventional manner. In order to limit the number of possible of dangerous incidents on the road, in such cases, they must stand out among other vehicles. The privileged Police vehicle, in order to be visible and noticeable from long distances especially at night, must be labelled with the colourful markings of reflective characteristics. However, an important role is played by audible signals. The existing inconsistencies concerning labelling regulations, the technical requirements for reflective foils and the priority warning signals are described against the background of the law in Poland, and international one. The necessary directions of changes have been indicated in respect to the regulations to improve safety in road traffic concerning the movement of privileged Police vehicles. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
99--108
Opis fizyczny
Twórcy
autor
  • Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa
Bibliografia
  • Regulamin nr 65 ONZ. Jednolite przepisy dotyczące homologacji specjalnych świateł ostrzegawczych do pojazdów samochodowych oraz przyczep. /Regulation No. 65. Uniform provisions concerning the approval of special warning lamps for power-driven vehicles and their trailers/, UN Vehicle Regulations (brak oficjalnej wersji w języku polskim),
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1522),
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1727),
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 305),
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. z 2013 r., poz. 407),
  • Rozporządzenie ministrów: spraw wewnętrznych, obrony narodowej, finansów oraz sprawiedliwości w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1421),
  • Ustawa o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355),
  • Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami),
  • Decyzja Komendanta Głównego Policji Nr 403 z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zasad i sposobu oznaczania numerami taktycznymi uprzywilejowanych oznakowanych pojazdów jednostek organizacyjnych Policji, zasad prowadzenia ewidencji numerów taktycznych oraz zasad eksploatacji i dostępu do systemu ewidencji numerów taktycznych (Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 12 z dnia 7 sierpnia 2006 r., poz. 77.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171407267

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.