PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 23 | 271--284
Tytuł artykułu

Rola władz samorządowych w rozwoju turystycznych struktur klastrowych w ujęciu teoretycznym oraz empirycznym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of Local Authorities in the Development of Tourism Clusters Structures from the Theoretical and Empirical Objective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Celem rozważań teoretycznych jest ukazanie roli samorządu terytorialnego w inicjowaniu i rozwijaniu współpracy klastrowej w turystyce, w szczególności przedstawienie działań oraz instrumentów, jakie mogą być wykorzystane przez władze publiczne w ramach polityki wspierania klastrów na różnych etapach ich rozwoju. Dla realizacji tego celu zastosowano metodę badań literaturowych. Druga część artykułu oparta jest na wynikach badań ankietowych przeprowadzonych wśród podmiotów funkcjonujących w trzech turystycznych strukturach klastrowych z makroregionu Polski Wschodniej. Prezentuje ich ocenę odnośnie współpracy władz samorządowych z przedsiębiorstwami będącymi uczestnikami klastra oraz oczekiwane formy wsparcia klastrów ze strony władz.(fragment tekstu)
EN
In this article, the first part, which is devoted to theoretical considerations, shows the role of local government in initiating and developing cooperation in the tourism cluster. Particular attention was paid to various activities and support instruments that can be used by public authorities, both at the stage of establishing mutual relations, as well as in the later period of the functioning of the cluster. The second part of the article is based on the results of surveys. Shows the forms of support from the local authorities, aimed at stimulating their development, expected by the entities operating in the tourism cluster structures of macro-region of Eastern Poland.(author's abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
23
Strony
271--284
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Białostocka
Bibliografia
 • Brodzicki T., Szultka S., Tamowicz P., Polityka wspierania klastrów. Najlepsze praktyki. Rekomendacje dla Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004.
 • Brodzicki T., Dzierżanowski M., Koszarek M., Szultka S., Przewodnik dobrych praktyk w zakresie clusteringu, Gdańsk 2008.
 • Dyrda-Maciałek S., Badanie marketingowych uwarunkowań funkcjonowania klastrów turystycznych, rozprawa doktorska, Zabrze 2010.
 • Hołub-Iwan J. (red.), Benchmarking klastrów w Polsce - edycja 2012. Raport z bada-nia, PARP, Warszawa 2012.
 • Kaźmierski J., Rozwój i zarządzanie strukturami klastrowymi w regionie, Wydawnictwo Uniwersytetu łódzkiego, Łódź 2012.
 • Leśniewski M., Koncepcja klastra w kształtowaniu rozwoju regionalnego - ujecie teore-tyczne. Zarys problemu, Acta Scientifica ActaDemiae Ostorviensis, Sectio A, 1/2012, Wydawnictwo WSBiP, Ostowiec Św. 2012.
 • Mikołajczyk B., Kurczewska A., Fila J., Klastry na świecie. Studia przypadków, Difin, Warszawa 2009.
 • Palmen L., Baron M., Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, Warszawa 2008.
 • Pilarska A., Wsparcie dla samorządów rozwijających klastry, dokument elektroniczny, w: Internetowy serwis księgowego sfery budżetowej, :http://iskb.infor.pl/gospodarka-samorzad/wiadomosci/129784,Wsparcie-dla-samorzadow-rozwijajacych-klastry.html), (15.09.2014).
 • Plawgo (red.), Rozwój struktur klastrowych w Polsce Wschodniej, Warszawa 2007.
 • Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 • Putkiewicz W., Stokowska D., Region a klastry, (w:) red. E. Bojar, Klastry jako narzędzia lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2006.
 • Rosińska-Bukowska M., Klastering jako element polityki rozwoju regionalnego (ocena wybranych inicjatyw klastrowych województwa łódzkiego), w: Folia Geographica Socio-Oeconomica 2012, nr 12.
 • Solvell O., Lindqvist G., Ketels Ch., Zielona Księga Inicjatyw Klastrowych. Inicjatywy klastrowe w gospodarkach rozwijających się i w fazie transformacji, PARP, Center For Strategy and Competitiveness, 2006.
 • Staszewska J., Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym, Difin, Warszawa 2009.
 • Śniadek J., Zajadacz A., Współpraca przedsiębiorstw turystycznych z samorządem terytorialnym jako czynnik rozwoju turystyki w regionie leszczyńskim, w: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 50, Wrocław 2009.
 • Zajadacz A., Śniadek J., Klaster turystyczny jako forma współpracy podmiotów gospo-darki turystycznej w powiecie leszczyńskim, w: Gospodarka turystyczna w XXI wieku, Zeszyty Naukowe nr 19, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, Poznań 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171407279

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.