PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | t. 15, z. 6, cz.3 Zarządzanie publiczne | 57--69
Tytuł artykułu

Dylematy zarządzania przedsiębiorstwem - kultura organizacyjna

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Dilemmas of Business Management - Organizational Culture
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problematyka kultury w procesach zarządzania organizacjami stanowi ważny element funkcjonowania podmiotów gospodarczych, zwłaszcza w kontekście poszukiwań, związanych z wykorzystaniem pozaekonomicznych czynników kształtowania ich pozycji konkurencyjnej na rynku. Stanowi ona zatem odzwierciedlenie humanistycznego podejścia do zarządzania organizacjami, w którym głównym przedmiotem zainteresowania są wszelkie zjawiska i wzorce z punktu widzenia człowieka i jego miejsca w organizacjach [Kociatkiewicz, Kostera, 2013, s. 12]. Zgodnie z opinią Ł. Sułkowskiego, zainteresowanie kulturą organizacyjną jest refleksem nurtu badawczego, związanego ze społecznymi uwarunkowaniami procesu pracy, co oznacza, że nie należy jej traktować wyłącznie w kategoriach, związanych z funkcjonowaniem organizacji, a znacznie szerzej - w kontekście zróżnicowania kulturowego społeczeństw, czyli procesów kulturowych, zachodzących w otoczeniu organizacji [Sułkowski 2012, s. 8]. Z różnych definicji kultury organizacyjnej wynika, że zaliczona ona może być do podstawowych czynników społecznych, mających znaczenie dla tworzenia właściwego klimatu w organizacji, sprzyjającego realizacji celów formalnych [Sikorski 2002, s. 4]. Jest to zatem zespół czynników, norm społecznych, systemów wartości, stymulujących pracowników, generujących właściwy klimat organizacyjny, sposób zarządzania, akceptowane znaczenia i symbole, schematy poznawcze i wymogi zachowania, które z jednej strony mają często charakter niepisany i podświadomy33, a z drugiej - wypełniają przestrzeń między regułami pisanymi a rzeczywistością [Nogalski (red.) 1998, s. 105, Zbiegień-Maciąg, 1999, s. 15, Cameron, Quinn, 2003, ss. 28- 59]. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie na znaczenie kultury organizacyjnej w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych. Przyjęta hipoteza badawcza powinna umożliwić sformułowanie odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu i w jaki sposób kultura organizacyjna może oddziaływać na sprawność i efektywność zadań, realizowanych w firmach, a tym samym na ich konkurencyjność. Przyjętą w analizie formą oceny wpływu kultury organizacyjnej na funkcjonowanie organizacji będzie wyznaczenie punktów odniesienia, wynikających z jej rodzajów oraz funkcji.(fragment tekstu)
EN
The issue of culture in the processes of organizational management is an important element of business operation, especially in the context of the research associated with the use of non-economic factors affecting their competitive position on the market. It is thus a reflection of the humanistic approach to managing organizations in which the main concerns are all phenomena and patterns from the point of view of man and his place in the organization. The purpose of this paper is to show the importance of organizational culture in the functioning of economic entities. Organizational culture plays an important role of information, key factors determining the success of the company. It becomes for both the employees and the company guideline in terms of the requirements of communication, customer service, quality of products offered and the expected creativity in thought and action.(original abstract)
Rocznik
Strony
57--69
Opis fizyczny
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Bibliografia
 • Aniszewska G., Kształtowanie kultury organizacyjnej w organizacjach międzynarodowych w sytuacji fuzji i przejęć https://www.ipiss.com.pl/wp-content/ uploads/downloads/2012/11/g_aniszewska_zzl_6_2008.pdf, - dostęp 26.11.2014 r.
 • Aniszewska G. (2007), Kultura organizacyjna w zarządzaniu, Warszawa, PWE.
 • Cameron K.S. (2003), Quinn R. E., Kultura Organizacyjna - diagnoza i zmiana, Kraków.
 • Chuda A., Wyrwicka M.K. (2013), Diagnoza kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa usługowego, "Organizacja i Zarządzanie", Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, nr 59.
 • Hammel G., Prahalad C. K. (1999), Przewaga konkurencyjna jutra, Bussines Press, Warszawa.
 • Hutchings K., Michailova S. (2006), The impact of group membership on knowledge sharing in Russia and China, "International Journal of Emerging Markets", nr 1, t. 1.
 • Kociatkiewicz J., Kostera M. (2013), Zarządzanie humanistyczne. Zarys programu, "Problemy Zarządzania", vol. 11, nr 4 (44).
 • Kopczewski M., Pączek B., Tobolski M., Istota kultury organizacyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjnym, http://www.ptzp.org.pl/files/ konferencje/kzz/artyk_pdf_2012/p084.pdf - dostęp 27.11.2014 r.
 • Kostera M. (1996), Postmodernizm w zarządzaniu, PWE, Warszawa.
 • Machaczka K., Machaczka M. (2005), Znaczenie kultury organizacyjnej w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 673.
 • Maciąg R. (2013), Zarządzanie humanistyczne - rozważenie teorii opartej na ujęciu pragmatycznym, Zarządzanie w Kulturze nr 14, z. 1.
 • Nogalski B. i in. (2000), Kultura organizacyjna, duch organizacji, PWE, Warszawa.
 • Nogalski B. (red.) (1998), Kultura organizacyjna. Duch organizacji, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 • Probst G., Raub S., Romhardt K. (2002), Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Quinn R.E., Cameron K.S. (2006), Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Schein E.H. (2004), Organisational Culture and Leadership, John Wiley & Sons.
 • Sikorski C. (2002), Kultura organizacyjna, C. H. Beck, Warszawa.
 • Sikorski C. (1998), Ludzie nowej organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Sobocka-Szczapa H. (2014), Zarządzanie pracownikami wiedzy w procesach Life Long Learning, "Studia i Monografie", nr 51, SAN, Łódź 2014.
 • Sułkowski Ł. (2012), Kulturowe procesy zarządzania, Difin, Warszawa.
 • Sułkowski Ł. (2002), Procesy kulturowe w organizacjach, Dom Organizatora, Toruń.
 • Wyrwicka M. (2010), Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie usługowym, Politechnika Poznańska, Poznań.
 • Zbiegień-Maciąg L. (1999), Kultura w organizacji, PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171407283

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.