PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | t. 15, z. 6, cz.3 Zarządzanie publiczne | 71--85
Tytuł artykułu

Na przedpolu starości... Zarządzanie polityką publiczną na przykładzie polityki senioralnej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Public Policy Making. The Case of the Senioral Policy in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł poświęcony jest analizie projektowania i zarządzania polityką senioralną w Polsce. Intencją Autorki jest zrozumienie procesu instytucjonalizacji i koordynacji tworzenia polityki senioralnej w Polsce i roli głównych aktorów tego procesu. Politykę senioralną, na użytek tego artykułu, zdefiniowano jako określone działania władzy publicznej, podejmowane w celu rozwiązywania problemów o publicznym znaczeniu, dotyczących funkcjonowania starszego pokolenia Polaków i procesu starzenia się społeczeństwa polskiego. Kierunki tych działań wyznaczone są w dokumentach opracowanych i przyjętych przez władze publiczne w ostatnich latach. Polityka senioralna w Polsce - zdaniem Autorki - znajduje się w fazie projektowania, in statu nascendi. Jednocześnie proces tworzenia jej architektury, formułowania i opracowywania narzędzi interwencji państwa w tym obszarze, zbliżony jest do modelowego cyklu wdrażania polityk publicznych [Kulesza, Sześciło 2013, ss. 33-35], z wyraźnymi cechami otwartego, partycypacyjnego modelu tworzenia polityki publicznej. Artykuł bazuje na dokumentach programowych, ekspertyzach opracowanych dla instytucji publicznych, wynikach badań opinii społecznej i obserwacji aktywności aktorów instytucjonalnych i społecznych w obszarze starzenia się społeczeństwa polskiego.(fragment tekstu)
EN
This article is devoted to the analysis of the policy-making process. The case of the senioral policy was analyzed. The intention of the author is to understand the process of foundation and coordination of the relatively new policy focused on the older generation, population ageing and the role of the main actors in the process. The senioral policy, for the purposes of this article, is defined as the actions taken by the government/public authorities in order to solve the problems concerning the ageing society. The goals and directions of these activities and possible options are set out in documents adopted by the Polish government. The public policy concerning the population ageing in Poland - according to the Author - is in the design phase, in statu nascendi. The process of designing policy, the foundation and implementation of tools of state intervention in this area are similar to the model cycle of the implementation of public policies, with distinct characteristics of the model of open policy making.(original abstract)
Rocznik
Strony
71--85
Opis fizyczny
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk
Bibliografia
 • Analiza ekonomiczna w polityce publicznej (2012), A. Surdej (red.), Scholar, Warszawa.
 • Analiza skuteczności narzędzi wybranych polityk publicznych. Prace analityczne słuchaczy KSAP (2011), M. Sakowicz (red.) KSAP, Warszawa.
 • Cabinet Office (2014), Open Policy Making. UK Advisory Forum on Ageing https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_ data/file/368431/open-policy-making-presentation.pdf [dostęp: 2014-12-13].
 • CBOS (2012) Raport z badań. Opinie o podnoszeniu wieku emerytalnego i zmianach w systemie emerytalnym, BS/40, Warszawa.
 • CBOS (2012) Raport z badań. Opinie o zmianach w systemie emerytalnym, BS/77, Warszawa.
 • Czapiński J., Błędowski P. (2014), Aktywność społeczna osób starszych w kontekście percepcji, Polaków http://diagnoza.com/pliki/raporty_tematyczne/ Aktywnosc_spoleczna_osob_starszych.pdf [dostęp: 2014-12-05].
 • Guy P.B. (2012), American Public Policy. Promise and Performance, 9 ͭ ͪ , SAGE.
 • KPRM (2011), Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Poradnik dla administracji publicznej, Warszawa.
 • Kulesza M., Sześciło D. (2013), Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa.
 • MNiSW 2011, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych.
 • Olejniczak K. (2013), System zarządzania polityką publiczną. Propozycja uniwersalnych ram koncepcyjnych [w:] Między ideami, interesami a instytucjami. Polityki publiczne w praktyce. Nauka o "przezwyciężaniu trudności", "Zoon Politikon", Rocznik naukowy nr 4, Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych Collegium Civitas, Warszawa.
 • Otwarty rząd w Polsce. Kulisy programu Opengov (2013), G. Młynarski (red.), Fundacja Projekt: Polska, Warszawa http://centrumcyfrowe. pl/wp-content/uploads/2013/06/Otwarty-rzad-w-Polsce-Publikacja- OPENGOV-v1-0.pdf [dostęp: 2014-12-15]
 • PolSenior (2012), Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski (red.), Termedia, Poznań http://212.87.21.2/polsenior/sites/ polsenior.iimcb.gov.pl/files/file/monografia/monografiaPolSenior.pdf [dostęp: 2014-12-06]
 • Rada Ministrów (2012), Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013, http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_ public/1_NOWA%20 STRONA/Aktualnosci/seniorzy/Rzadowy%20Program% 20ASOS_2012-2013.pdf [13 grudnia 2014]
 • Rada Ministrów (2013a), Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, uchwała nr 237 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r.
 • Rada Ministrów (2013b), Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020, uchwała nr 238 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r.
 • Szatur-Jaworska B. (2012), Zasady polityk publicznych w starzejących się społeczeństwach, [w:] Strategia działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje, Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa, październik.
 • Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej (2014), M. Zawicki (red.), PWE, Warszawa.
 • Zarządzanie informacją i narzędzia realizacji wybranych polityk publicznych. Zbiór prac analitycznych i studiów przypadku opracowanych przez słuchaczy KSAP (2014), A. Jaroń (red.), KSAP, Warszawa.
 • Zybała A. (2012), Polityki publiczne. Doświadczenia w tworzeniu i wykonywaniu programów publicznych w Polsce i w innych krajach, KSAP, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171407305

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.