PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 5 | 280--291
Tytuł artykułu

Local Taxation Effectiveness in Ukraine: Assessment and Prospects after Implementation of the Latest Reforms

Autorzy
Warianty tytułu
Efektywność systemu podatków lokalnych na Ukrainie: ocena i perspektywy po wdrożeniu ostatnich reform
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Artykuł jest poświęcony zagadnieniom oceny efektywności systemu podatków lokalnych na Ukrainie. Efektywność i wolumeny świadczenia usług społecznych przez lokalne organy władzy zależą od tego, czy wolumen lokalnych zasobów finansowych jest wystarczający. Celem artykułu jest ocena efektywności systemu podatków lokalnych na Ukrainie oraz ocena kierunków jej zwiększania. Dla osiągnięcia postawionego celu zrealizowano następujące zadania: analizę warunków systemu podatków lokalnych, ocenę roli lokalnych podatków w kształtowaniu dochodów lokalnych budżetów? Ocenę efektywności fiskalnej systemu podatków lokalnych i opracowanie propozycji dotyczących jej zwiększenia we współczesnych warunkach gospodarki ukraińskiej. Do realizacji danych zadań zastosowano takie metody jak: ogólne naukowe metody poznania, analiza systemowa, dialektyczna metoda poznania i analizy statystycznej. W warunkach kurczenia się wpływów podatkowych i PKB kwestie podnoszenia efektywności systemu podatków lokalnych stają się coraz bardziej aktualne. Ocena efektywności systemu podatków lokalnych na Ukrainie wykazała niestabilną elastyczność systemu podatków lokalnych, niski poziom redystrybucji PKB za pośrednictwem budżetów lokalnych i nieracjonalną strukturę wpływów podatkowych do budżetu lokalnego. Praktyczne implikacje przeprowadzonych badań polegają na tym, że zaproponowane kierunki usprawniania efektywności systemu podatków lokalnych mogą być brane pod uwagę przez samorządy na Ukrainie. Z punktu widzenia implikacji społecznych należy podkreślić, że podniesienie efektywności fiskalnej systemu podatków lokalnych prowadzi do poprawy jakości i ilości usług socjalnych lokalnych organów władzy. Artykuł należy do kategorii naukowo-badawczej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with the issue of evaluation of local taxation effectiveness in Ukraine. Efficiency and amount of public services of local authorities depend on the sufficient level of local financial resources. The purpose of the article is to evaluate the effectiveness of local taxation in Ukraine and find directions of its increase. To achieve the purpose mentioned above the following tasks have been fulfilled: analysing conditions of local taxation, evaluating the local tax role in the local budgeting, evaluating fiscal efficiency of local taxation and suggesting directions for increasing local taxation effectiveness under the today's Ukrainian conditions. To fulfil these tasks the following methods have been applied: general scientific methods of knowledge, system analysis, dialectical method of cognition and statistical analysis. Under the circumstances of tax revenues and GDP reduction problems of increasing effectiveness of local taxation are becoming more and more topical. The evaluation of local taxation effectiveness in Ukraine has demonstrated an unstable elasticity of local taxation, the low level of GDP redistribution through local budgets and an irrational structure of local budget tax revenues. Practical implications conclude that the suggested directions of improving local taxation effectiveness could be taken into account by local governments in Ukraine. From the perspective of social implications it should be mentioned that an increase in fiscal effectiveness of local taxation leads to improvement of the quality and amount of public services of local authorities. The article refers to the research category. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
280--291
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Dnipropetrovsk State Financial Academy, Ukraine
Bibliografia
 • Вітлінський В.В., Скрипник А.В. (2005), Аналіз діяльності податкової системи України, Фі-нанси України, No. 12.
 • Крисоватий А.І., Валігура В.А. (2010), Домінанти гармонізації оподаткування: національні та міжнародні вектори, Підручники і посібники, Тернопіль.
 • Соколовьска А.М. (2004): Податкова система держави: теорія і практика становлення, Знання-Прес: Київ.
 • Лисяк Л.В., Олійник В.Я., Деркач М.І. (2012), Місцеві фінанси і місцеві бюджети в системі регіональної політики саморозвитку, Вісник ДДФА, Економічні науки, No. 2 (28).
 • Ставнича М.М., Собецька Ю.С., Тенденції формування дохідної частини місцевих бюджетів України в умовах подолання кризових явищ, http://ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/3951/1/81%20-%2087.pdf [access 15.02.2015].
 • Тараненко В.Є., Шевченко Н.І., Оцінка фіскальної ефективності місцевого оподаткування у Дніпропетровській області, http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2361 [access 02.02.2015].
 • Усков І.В. (2014), Розвиток місцевих фінансів в умовах проведення бюджетно-податкових ре-форм, "Економіка. Фінанси. Право", No. 5.
 • Руденко І.В. (2014), Фіскальна децентралізація: моделі, перспективи, ризики, "Економіка. Фі-нанси. Право", No. 6.
 • Хлівний, В., Гризоглазова, Д. (2012), Фіскальна децентралізація на місцевому рівні, "Ринок цінних паперів України", No. 8.
 • Лист ДФС України від 16.01.2015 No. 722/5/99-99-19-01-01-16 «Про особливості встановлення ставок з місцевих податків та зборів», http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-zmini-2015/informatsiya/63482.html [access: 15.02.2015].
 • Vitek L. and Pubal K. (2002), Evaluation of the Effectiveness of the Tax Collection - The Case of the Czech Central and Local Governments, United Nations Public Administration Network, http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/NISPAcee/UNPAN004338.pdf [access: 26.03.2015].
 • Caiumi A. (2011), The Evaluation of the Effectiveness of Tax Expenditures - A Novel Approach: An Application to the Regional Tax Incentives for Business Investments in Italy, OECD Taxation Working Papers, No. 5, OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/5kg3h0trjmr8-en [access: 26.03.2015]
 • Schaffer M.E., Turley G. (2001), Effective versus statutory taxation: measuring effective tax administration in transition economies, http://www.ebrd.com/downloads/research/economics/workingpapers/wp0062.pdf [access: 26.03.2015].
 • A Report to the G-20 Development Working Group by the IMF, OECD, UN and World Bank, "Supporting the Development of More Effective Tax System" (2011), https://www.imf.org/external/np/g20/pdf/110311.pdf [access: 15.02.2015].
 • Paying Taxes 2015: The Global Picture (2015), http://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/index.j.html [access: 26.06.2015].
 • Shkura I. (2014), Evaluating the mechanism of taxation of real estate different from land, DSFA. http://www.treasury.gov.ua [access: 12.02.2015].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171407323

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.