PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 5 | 302--312
Tytuł artykułu

Sustainable Development in the Retail Sector - a Local Perspective

Warianty tytułu
Zrównoważony rozwój w sektorze handlu detalicznego - perspektywa lokalna
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In recent years, the concept of sustainable development (SD) has become an important determinant in the activities of enterprises and the authorities, at both the central and local levels. The transference of many tasks from the central to the local government level has meant that local authorities have become the principal decision-makers, determining the directions for the development of individual territorial units. They also specify the conditions under which companies can participate in this process. A particular role in terms of implementing the sustainable development concept rests on retail enterprises. The purpose of this paper is to explain how the concept of sustainable development determines the policies of local governments with regard to developing a commercial network in a given area, and, on the other hand, how it affects the development strategies of retail enterprises. The paper presents examples from the selected countries illustrating how the SD concept is implemented at the local level in relation to the retail sector. This paper has been written as a part of the research grant funded by the National Science Centre, decision No. DEC-2011/03/B/HS4/03576. (original abstract)
W ostatnich latach koncepcja zrównoważonego rozwoju (ZR) stała się ważnym wyznacznikiem w działaniach przedsiębiorstw i władz - zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym. Przekazanie wielu zadań ze szczebla centralnego do szczebla samorządu lokalnego oznacza, że władze lokalne stały się głównymi decydentami określającymi kierunki rozwoju poszczególnych jednostek terytorialnych. Określają one również warunki, na jakich firmy mogą uczestniczyć w tym procesie. Szczególna rola, jeżeli chodzi o realizację koncepcji zrównoważonego rozwoju, przypada w udziale przedsiębiorstwom handlu detalicznego. Celem artykułu jest wyjaśnienie, jak koncepcja zrównoważonego rozwoju determinuje polityki samorządów, jeżeli chodzi o rozwijanie sieci handlowej na danym terenie, a z drugiej strony, jak wpływa na strategie rozwojowe przedsiębiorstw detalicznych. W artykule zaprezentowano przykłady z wybranych krajów ilustrujący, jak koncepcja ZR jest realizowana na szczeblu lokalnym w odniesieniu do sektora handlu detalicznego. Artykuł powstał w ramach grantu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, decyzja nr DEC-2011/03/B/HS4/03576. (abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
302--312
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Bartkowiak P., Koszel M. (2013), Przestrzenne ujęcie zrównoważonego rozwoju miasta, (in:) Bartkowiak P. (Ed.), Zrównoważony rozwój, Wydawnictwo UE Poznań.
 • Budner W. (2014), Handel w rozwoju miasta, Wydawnictwo UE Poznań.
 • Czubkowska S. (2015), Sierakowice. Gmina, co żadnego marketu nie chciała, "Gazeta Prawna", http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/846086,sierakowice-gmina-co-marketow-nie-chciala-148-sklepow-i-zadnego-dyskontu.html [access: 15.01.2015].
 • Czy wystarczy decyzja o zabudowie [Is planning permission enough?] (2014), http://prawo.rp.pl/artykul/1091387.html [access: 04.05.2015].
 • Grzesiuk A. (2010), Handel detaliczny jako pracodawca we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo UE, Poznań.
 • Izdebski H., Nelicki A., Zachariasz I. (2007), Zagospodarowanie przestrzenne. Polskie prawo na tle standardów demokratycznego państwa prawnego, Sprawne Państwo Program Ernst & Young, Warszawa.
 • Kates R.W., Parris T.M., Leiserowitz A.A. (2005), What Is Sustainable Development? Goals, Indicators, Values, and Practice, "Environment: Science and Policy for Sustainable Development", Vol. 47, No. 3, http://www.hks.harvard.edu/sustsci/ists/docs/whatisSD_env_kates_0504.pdf [access: 04.05.2015].
 • Kłosiewicz-Górecka U., Słomińska B. (2001), Samorząd terytorialny a rozwój nowoczesnego handlu, Difin, Warszawa.
 • Kwartnik-Pruc A., Przewięźlikowska A. (2007), Porównanie funkcjonowania planowania przestrzennego w Polsce i w Niemczech, "Geomatics and Environmental Engineering", Vol. 1, No. 3.
 • Medway D., Alexander A., Bennison D., Warnaby G. (1999), Retailers' financial support for town centre management, "International Journal of Retail & Distribution Management", Vol. 27, Iss. 6, http://dx.doi.org/10.1108/09590559910278614 [access: 04.05.2015].
 • Mierzejewska L. (2009), Zrównoważony rozwój miasta: Aspekty planistyczne, (in:) Wybrane problemy rozwoju i rewitalizacji miast: aspekty poznawcze i praktyczne, "Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu", Seria "Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna", nr 5.
 • Starczewska-Krzysztofek M. (2015), Przedsiębiorstwa o samorządach, Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztofek, http://biznestuba.pl/eksperci/przedsiebiorstwa-o-samorzadach-komentarz-dr-malgorzatystarczewskiej-krzysztoszek/ [access: 10.01.2015].
 • Stefańska M. (2014), Raportowanie o społecznej odpowiedzialności biznesu jako narzędzie komunikowania się przedsiębiorstwa z interesariuszami, (in:) Czubała A., Hadrian P., Wiktor J.W. (Eds.), Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce, PWE, Warszawa.
 • Szulce H. (1998), Struktury i strategie w handlu, PWE, Warszawa.
 • Teneta-Skwiercz D. (2013), Uwarunkowania realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach polskich na tle doświadczeń Wielkiej Brytanii i Niemiec, Wydawnictwo UE Wrocław.
 • Topczewska T. (2010), Zintegrowane planowanie rozwoju i rewitalizacji miast w wybranych krajach "starej" Unii Europejskiej i w Polsce, "Człowiek i Środowisko", nr 34(1-2).
 • Turner J.J., Gardner T. (2014), Critical Reflection on the Decline of the UK High Street: Exploratory Conceptual Research into the Role of the Service Encounter, (in:) Musso F., Druica E. (Eds.), Handbook of Research on Retailer-Consumer Relationship Development, IGI Global, Hershey.
 • United Nations Conference on Environment and Development (1992), Rio de Janeiro.
 • Zakrzewski Z. (Ed.), Ekonomika handlu wewnętrznego (1984), PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171407329

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.