PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 5 | 313--326
Tytuł artykułu

Użyteczność serwisu społecznościowego Facebook dla detalistów internetowych w Polsce

Warianty tytułu
Usefulness of the Facebook Social Network for Internet Retailers in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu badawczego jest określenie, na podstawie dostępnej literatury oraz przeprowadzonego badania podstawowych zasad, jakie sklepy internetowe powinny korzystać z portalu społecznościowego Facebook w strategii komunikacji z klientami. W celu zebrania informacji przeprowadzono badanie ankietowe na kwotowej próbie 400 respondentów. Badanie zostało przeprowadzone w styczniu- -marcu 2014 roku. Zakres przestrzenny badania to mieszkańcy: centralnej części województwa łódzkiego (głównie aglomeracji łódzkiej), południowo-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego oraz północno-zachodniej części województwa świętokrzyskiego. Ankieta odbyła się z bezpośrednim udziałem ankietera. Kwestionariusz miał tradycyjną formę papierową. Wyniki badania wskazują, że najpopularniejszym portalem społecznościowym, z którego korzystali respondenci jest Facebook. Wykorzystują go głównie dla rozrywki, poszukiwania informacji, kontaktu ze znajomymi i wyrażania opinii. Jednak w przypadku stron sklepów internetowych najważniejsze dla internautów jest poszukiwanie informacji i wyrażanie opinii. Istotnym dla skuteczności działań na Facebooku jest uzyskanie dużej liczby polubień portalu oraz udostępnień treści. Można to osiągnąć dzięki odpowiedniemu dopasowaniu strony do użytkowników powodującemu chęć regularnych odwiedzin oraz zapewnieniu elementów rozrywki. Najważniejszą implikacją jest stwierdzenie, że sukces w działalności na Facebooku zależy przede wszystkim od zbudowania relacji z internautami. Skupienie się jedynie na promowaniu sklepu może skutkować porażką. (abstrakt oryginalny)
EN
An aim of the research article is to determine, based on the accessible literature and the carried out survey, the basic principles what Internet shops should use the social portal Facebook in their strategy of communication with customers. In order to collect information there was carried out a survey on the quota sample of 400 respondents. The survey was carried out in January-March 2014. The territorial range of the survey was dwellers of the central part of Łódź Province (mainly the Łódź agglomeration), the south-eastern part of the Zachodniopomorskie Province, and the north-western part of the Świętokrzyskie Province. The poll was carried out with the pollster's direct participation. The questionnaire had the traditional hard copy form. The survey findings show that the most popular social portal, which was used by the respondents, is Facebook. They use it mainly for entertainment, searching for information, contact with acquaintances, and voicing opinions. However, in the case of websites of Internet shops, the most important for Internet users is searching for information and opinion voicing. Important for efficacy of activities on Facebook is achievement of a large number of likes of the portal and contents provisions. This can be achieved owing to an adequate adjustment of the site to users causing the desire to regular visits and to provision of elements of entertainment. The most important implication is ascertainment that a success in the activity carried out on Facebook depends primarily on building relationships with Internet users. Focusing only on shop promotion may cause a failure. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
313--326
Opis fizyczny
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Bibliografia
 • Barwise P., Meehan S. (2010), The One Thing You Must Get Right When Building a Brand, "Harvard Business Review", December.
 • Chodak G., Jarosz P., Kunkowski J., Polasik M., Tkaczyk P., Wrzalik P. (2012), Raport eHandel Polska 2012, Dotcom River, Wrocław, https://dotcomriver.pl/ [dostęp: 28.08.2014].
 • Dunn B.J. (2010), Best Buy's CEO on Learning to Love Social Media, "Harvard Business Review", December.
 • Flatters P., Willmott M. (2009), Understanding the Post-Recession Consumer, "Harvard Business Review", July-August.
 • Fournier S., Lee L. (2009), Getting Brand Communities Right, "Harvard Business Review", April.
 • Gitomer J. (2011), Społecznościowy boom, Helion, Gliwice.
 • Jarusz P. (2013), Raport eCOMMERCE POLAND 2013, Dotcom River, Wrocław, https://dotcomriver.pl/ [dostęp: 28.08.2014].
 • Kaczorowska-Spychalska D. (2011), Portale społecznościowe w strategii komunikacji, (w:) Waśkowski Z. (red.), Komunikacja rynkowa. Kultura, perswazja, technologia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Kaczorowska-Spychalska D. (2012), Rola społeczności internetowych w zarządzaniu marketingowym, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", tom XIII, zeszyt 2.
 • Kane G.C., Fichman R.G., Gallaugher J., Glaser J. (2009), Community Relations 2.0, "Harvard Business Review", November.
 • Piskorski M.J. (2011), Social Strategies That Work, "Harvard Business Review", November.
 • Sadowski M. (2013), Rewolucja social media, Helion, Gliwice.
 • Stopczyński B. (2011), Strategie rozwoju sklepów internetowych, "Handel Wewnętrzny", nr 3.
 • Stopczyński B. (2012), Wykorzystanie mediów społecznościowych w przedsiębiorstwach rodzinnych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", tom XIII, zeszyt 8.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171407331

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.