PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | t. 16, z. 9, cz. 1 Agile-Commerce - zarządzanie w erze cyfrowej | 113--128
Tytuł artykułu

Budowanie zespołów roboczych w projektach B+R z użyciem metod Fuzzy AHP i TOPSIS

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Building Work Teams in R & D Projects with Using the Methods of Fuzzy AHP and TOPSIS
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejsza publikacja składa się z dwóch części - teoretycznej oraz praktycznej. W artykule w rozdziale pierwszym i drugim zostało przedstawione pojęcie projektu badawczo- rozwojowego oraz opisano osoby - stanowiska kluczowe z punktu widzenia realizacji projektu B+R. W kolejnych dwóch rozdziałach zaprezentowano metodę Fuzzy AHP i TOPSIS oraz opisano zastosowanie opisanych metod w procesie budowania zespołów roboczych w projektach B+R. (fragment tekstu)
EN
Building teams has a fundamental impact for execution of research and development projects. Often the success of the project depends on the competence of employees implementing these projects. Therefore, it becomes essential to build the team where skills complement each other in terms of knowledge, personality and practical skills. The article presents a proposal to use Fuzzy AHP and TOPSIS methods in team building for R&D projects on the basis of employees skills. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • Aitken A., Crawford L. (2008), Senior Management Perceptions of Effective Project Manager Behavior: An Exploration of a Core Set of Behaviors for Superior Project Managers, PMI Research Conference, Warsaw.
 • Belbin M. (2004), Management Teams: Why they Succeed or Fail, Butterworth-Heinemann, Londyn.
 • Capaldo G., Zollo G. (2001), - Applying Fuzzy Logic to Personnel Assessment: a Case Study, Omega 29.
 • Dąbrowski K., Skrzypek K., Kłos S., Ewolucyjny model wspierania przedsiębiorczości w obrębie jednej organizacji - studium przypadku dla województwa lubuskiego, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", Społeczna Akademia Nauk, Łodź.
 • Frączkowski K. (2003), Zarządzanie projektem informatycznym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Gierszewska G. (2000), Zarządzanie strategiczne, WSPiZ, Warszawa.
 • Golec A., Kahya E. (2007), A Fuzzy Model for Competency-Based Employee Evaluation and Selection, "Computers & Industrial Engineering", No. 52.
 • Gregorczyk S., Grucza B., Ogonek K. i in. (2004), Kierowanie zespołem projektowym, Centrum Doradztwa i Informacji DIFI Sp. z o.o., Warszawa.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I. (2005), Zarządzanie wiedzą w organizacjach,"E-mentor", 1(8), Warszawa.
 • Gryzik A., Knapińska A., Tomczyńska A. (2012), Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu, MNiSW, Warszawa.
 • Gungor Z. et al. (2009), A fuzzy AHP Approach to Personel Selection Problem, "Applied Soft Computing", No. 9.
 • Heimerl C., Kolisch R. (2009), Scheduling and Staffing Multiple Projects with a Multi-Skilled Workforce, Spectrum 32, Springer - Verlag.
 • Iwamura K., Lin B. (1998), Chance Constrained Integer Programming Models for Capital Budgeting Environments, "Journal of Operational Research Society", No. 46.
 • Karsak E., Slocum J.W. (2001), Personnel Selection Using a Fuzzy MCDM Approach Based on Ideal and Anti - Ideal Solutions, "Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems", No. 507.
 • Kelemenis A., Askounis D. (2010), A new TOPSIS - Based Multi-Criteria Approach to Personel Selection, "Expert Systems with Applications", No. 37.
 • Kisielnicki J. (2013), Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi, Wolters Kluwer SA, Warszawa.
 • Kisielnicki J. (2011), Zarządzanie projektami, Wolters Kluwer SA, Warszawa.
 • Labib A.W. et al. (1998), An Intelligent Maintenance Model (System): an Application of the Analytic Hierarchy Process and a Fuzzy Rule-Based Controller, "Journal of Operational Research Society", No. 49.
 • Lazarevic S.P. (2001), Personnel Selection Fuzzy Model, "International Transactions in Operational Research", No. 8.
 • Lewis James P. (2001), Project Planning, Scheduling & Control 3 Edition, McGraw-Hill, New York.
 • Liu D.R., Lin Ch.W. (2012), Knowledge-Based Systems, "Elsevier", No. 31.
 • Łuczak A. (2012), Ocena ważności czynników strategicznych w gminie wiejskiej z wykorzystaniem rozmytego analitycznego procesu hierarchicznego [w:] "Journal of Agribusiness and Rural Development", No. 4 (6), Poznań.
 • Łukasik P. (2010), Problematyka wyboru strategii zarządzania wiedzą. Studia i prace kolegium zarządzania i finansów, z. 99, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Matczewski A. (2004), Zarządzanie projektami [w:] Zarządzanie - teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Matin H.Z., Fathi M.R., Zarchi M.K. i in. (2011), The Application of Fuzzy TOPSIS Approach to Personnel selection for Padir Company, Iran, "Journal of Management Research", vol. 3, No. 2.
 • Nasiłowska A. (2012), Wstęp. Kim jest Twórca?, "Teksty Drugie", nr 1/2, Warszawa.
 • Newton R. (2005), The Project Manager: Mastering the Art of Delivery, Pearson Education Limited, Harlow.
 • Nicholas J.M., Steyn H. (2008), Project Management for Business, Engineering, and Technology - Principles and Practice, Elsevier, Amsterdam.
 • Pawlak M. (2006), Zarządzanie Projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Podręcznik Frascati. Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej (2004), OECD, Paryż.
 • Polychroniou P.V., Giannikos I. (2009), A Fuzzy Multicriteria Decision-Making Methodology for Selection of Human Resources in a Greek Private Bank, "Career Development International", No. 14(4).
 • Saaty T.L. (1995), The Analytic Hierarchy Process, RWS Publications, Pittsburgh.
 • Schwindt C. (2005), Resource Allocation in Project Management, Springer.
 • Shahhossein V., Sebt M.H. (2011), Competency-Based Selection and Assignment of Human Resources to Construction Projects, Scientia Iranica A.
 • Tidd J., Bessant J. (2011), Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Wolters Kluwer SA, Warszawa.
 • Walczak W. (2010), Rola fazy planowania w zarządzaniu projektami, "E-mentor", nr 1.
 • Walczak W. (2010), Uwarunkowania i czynniki wpływające na sukces projektu, "E-mentor", nr 3.
 • Wysocki R., McGary R. (2005), Efektywne zarządzanie projektami, Helion, Gliwice.
 • Wyrozębski P. (2011), Badanie modelu kompetencji uczestników projektu [w:] Trocki M. (red.), Zarządzanie wiedzą w projektach, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171407351

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.