PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 59 nr 2 Finanse publiczne, korporacyjne i prywatne w warunkach niepewności | 25--35
Tytuł artykułu

Modele i metody finansowania działalności leczniczej

Autorzy
Warianty tytułu
The Models and Methods of Health Financing
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ostatnich latach szczególnie dużo kontrowersji na gruncie nauki i praktyki wzwołuje problem finansowania działalności leczniczej. W różnych krajach na świecie funkcjonują odmienne modele i metody finansowania usług zdrowotnych w zależności od systemów politycznych czy rozwoju ekonomicznego poszczególnych państw. W Polsce nie wypracowano do tej pory takiego modelu, który stanowiłby konsensus różnych grup interesu, a zwłaszcza świadczeniobiorców i świadczeniodawców. W artykule dokonano przeglądu modeli i metod finansowania tego zakresu świadczeń, wskazano na zalety i wady, a także ograniczenia makroekonomiczne. Odniesiono te kwestie do dokonywanej komercjalizacji jednostek prowadzących działalność leczniczą, mając na uwadze bardzo zróżnicowany charakter usług zdrowotnych.(abstrakt oryginalny)
EN
Over the last several years, a number of controversies have arisen in science and in practice regarding the financing mechanisms for health services. A rich variety of models and methods of health financing are in place in different countries, aligned with their specific political systems and economic development levels. Poland is yet to develop a model that would represent a consensus between all stakeholders, particularly between patients and service providers. This paper overviews the strengths and weaknesses of the different mechanisms and approaches as well as the macroeconomic constraints on their use. The discussion also takes into account the diversity of health services and the ongoing commercialization of health care units.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Ekonomika i zarządzanie w ochronie zdrowia: wybrane aspekty, red. M. Syrkiewicz-Świtała, R.N. Hanisz, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2010.
 • Jaworzyńska M., Metody finansowania świadczeń zdrowotnych, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin - Polonia" 2012, t. XLVI/4, sectio H.
 • Kludacz M., Metody finansowania usług medycznych i ich zastosowanie w procesie kontraktowania świadczeń zdrowotnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2007, nr 30.
 • Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych - od teorii do praktyki. Podręcznik dla lekarzy, red. A. Windak, M. Chawla, M. Kulis, Vesalius, Kraków 1998.
 • Leowski J., Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne: ochrona zdrowia w gospodarce rynkowej, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2004.
 • Narodowe rachunki zdrowia, www.stat.gov.pl [3.09.2014].
 • Nojszewska E., System ochrony zdrowia w Polsce, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 • Nojszewska E., Współuczestniczenie pacjentów w kosztach świadczeń medycznych - za i przeciw współpłatnościom, w: Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce, red. E. Nojszewska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 • Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, red. M. Dobska, K. Rogoziński, PWN, Warszawa 2012.
 • Przybyłka A., Systemy ochrony zdrowia, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2011.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań, Dz.U. nr 273, poz. 2719.
 • Thomson S., Foubister T., Mossialos E., Health Care in the European Union. Challenges and Policy Responses, World Health Organization on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies, Kopenhaga 2009.
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz.U. nr 112, poz. 654.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171407357

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.