PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 5 | 410--424
Tytuł artykułu

Ocena jakości życia osób starszych w Polsce na podstawie European Quality of Life Surveys

Warianty tytułu
Assessment of the Quality of Life of Elder People in Poland Based on the European Quality of Life Surveys
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem rozważań jest zaprezentowanie wybranych obiektywnych i subiektywnych wyznaczników jakości życia osób starszych. Artykuł ma charakter badawczy. Przedmiotem analizy jest m.in. ogólna ocena zadowolenia z życia, jak i różnych jego aspektów oraz wyznawany poziom szczęścia. Artykuł przygotowano na podstawie wyników European Quality of Life Surveys. W postępowaniu badawczym korzystano również z wybranych pozycji literatury dostępnej w postaci książek i artykułów. Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują, że osoby z grupy 50+ są w mniejszym stopniu zadowolone ze swojego życia niż osoby młodsze, a zatem deklarują również niższe poczucie szczęścia. Wśród różnych aspektów życia osoby starsze najbardziej zadowolone są ze swojego życia rodzinnego i warunków mieszkaniowych. Natomiast niski poziom satysfakcji odnosi się do stanu zdrowia oraz oceny sytuacji gospodarczej kraju. Analizowaną grupę wiekową charakteryzuje również dość częste występowanie negatywnych emocji i relatywnie rzadkie pozytywnych. Wśród wielu przyczyn takich odczuć istotne znaczenie mają uwarunkowania ekonomiczne stwarzające osobom starszym problemy z pokryciem wszystkich bieżących wydatków osiąganymi dochodami, co powoduje niepokój i lęk o ich bezpieczeństwo materialne. (abstrakt oryginalny)
EN
An aim of considerations is to present the selected objective and subjective determinants of the quality of life of elder people. The article is of the research nature. An object of the analysis is, inter alia, an overall assessment of satisfaction with life as well as various aspects thereof and the declared level of happiness. The article was prepared on the basis of findings of the European Quality of Life Surveys. In the research proceedings, there were also used the selected items of the literature available in the form of books and articles. The results of the carried out analyses indicate that individuals from the group 50+ are less satisfied with their life than younger people; hence they also declare lower sense of happiness. Among various aspects of life, elder people are the most satisfied with their family life and housing conditions. On the other hand, the low level of satisfaction refers to their health condition and assessment of the economic situation of the country. The analysed age group is also characterised by quite an often occurrence of negative emotions and relatively seldom of positive ones. Among many reasons for such feelings, of a substantial importance are economic determinants producing the elderly problems with covering of all current expenses with the incomes they receive, what causes anxiety and fear of their financial security. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
410--424
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Borys T. (2008), Propozycja siedmiu typologii jakości życia, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 22.
 • Campbell A. (1976), Subjective measures of well-being, "American Psychologist", Vol. 31 (2).
 • Campbell A., Converse P.E., Rogers W.L. (1976), The quality of American Life: perception, evaluation, and satisfaction, Rasel Sage Foundation, New York.
 • Dalkey N.C., Rourke D.L. (1972), The Delphi procedure and rating quality of life factors. University California, Los Angeles.
 • Farquhar M. (1995), Definitions of quality of life: a taxonomy, "Journal of Advanced Nursing", No. 22.
 • Jones T.G., Rapport L.J., Hanks R.A., Lichtenberg P.A., Telmet K. (2003), Cognitive and psychosocial predictors of subjective well-being in urban older adults, "Clin. Neuropsychol".
 • Ostasiewicz W. (red.) (2002), Metodologia pomiaru jakości życia, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Papuć E. (2011), Jakość życia - definicje i sposoby jej ujmowania, "Current Problems of Psychiatry", Vol. 12, No. 2.
 • Steuden S., Marczuk M. (red.) (2006), Starzenie się a satysfakcja z życia, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Trzebiatowski J. (2011), Jakość życia w perspektywie nauk społecznych i medycznych - systematyzacja ujęć definicyjnych, "Hygeia Public Health", tom 46(1).
 • Wnuk M., Zielonka D., Purandare B., Kaniewski A., Klimberg A., Ulatowska-Szostak E., Palicka E., Zarzycki A., Kaminiarz E. (2013), Przegląd koncepcji jakości życia w naukach społecznych, "Hygeia Public Health", tom 48(1).
 • http://sao.org.pl/news/134/starzenie-sie-spoleczenstwa-jest-nieuniknione.html [dostęp:15.09.2014].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171407377

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.