PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 6 | nr 16 Polityka publiczna | 75--108
Tytuł artykułu

Participatory Urban Governance as an Innovation in Institutional Practice of Polish Cities

Warianty tytułu
Partycypacyjne zarządzanie miastem jako innowacja w praktyce instytucjonalnej polskich miast
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The problem examined in the paper is part of a broader reflection on public governance, especially in its territorial dimension. The author focuses mainly on the modernisation of the public sector in Poland and the world with regard to the principles of participatory democracy as evidenced by the practice of urban governance. In particular, the author focuses on one of the tools that stimulate participation, i.e. participatory budgeting, which has recently resulted in a breakthrough trend in institutional practice and which can be regarded as an innovation in public governance. The aim of the paper is to examine the impact of the implementation of participatory budgeting on governance in selected Polish cities. The whole analysis is carried out in the context of normative assumptions and the analysed problem highlights the question of the standards of good public governance, which should be respected at the local level. The paradigm adopted by the author reflects the call for the "right to the city for the citizens," i.e. an approach whereby cities should develop not only in order to support the economy but also to be able to meet people's aspirations to a better quality of life. (original abstract)
Problem badawczy podjęty w przedłożonym artykule stanowi część szerszej refleksji na temat zarządzania publicznego, zwłaszcza w wymiarze terytorialnym. Uwaga skoncentrowana jest głównie na problematyce modernizacji sektora publicznego w Polsce i na świecie w odniesieniu do zasad demokracji uczestniczącej ze szczególnym uwzględnieniem praktyki zarządzania miastami. W sposób priorytetowy traktowane jest tu jedno z narzędzi stymulujących uczestnictwo, tj. budżet partycypacyjny, który w ostatnich latach stał się przełomem w praktyce instytucjonalnej wielu polskich miast, a który może być traktowany jako innowacja w zarządzaniu publicznym. Celem opracowania jest zbadanie wpływu wdrażania budżetu partycypacyjnego na zarządzanie w wybranych miastach Polski. Przedłożona analiza została przeprowadzona w kontekście założeń normatywnych i podkreśla kwestię standardów zarządzania publicznego, które powinny być przestrzegane na poziomie lokalnym. Przyjęty tu paradygmat odzwierciedla postulat "prawa obywateli do miasta", czyli podejścia, w którym miasta powinny rozwijać się nie tylko w celu wspierania gospodarki, ale także, by móc spełniać aspiracje ludzi do lepszej jakości życia. (abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Tom
6
Strony
75--108
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Wroclaw, Poland
Bibliografia
 • 6th Status Report Participatory Budgeting in Germany, 2013, Bundeszentrale für Politische Bildung, Bonn.
 • Allegretti G., 2012, Najczęściej zadawane pytania dotyczące budżetu partycypacyjnego, <http://partycypaqaob5rvvatelska.pl/uploads/Giovanni%20Allegretti_Najcz%C4%99%C5%9Bciej%20zadawane%20pytania%20 dotycz%C4%85ce%20bud%C5%BCetu%20partycypacyjnego.pdf> (access: 15.09.2015).
 • Gerwin, M., 2013, Naprawmy wreszcie budżet obywatelski w Sopocie!, <http://www.sopockainiqat5rwa.org/2Oi3/O9/26/naprawmy-wreszcie-budze-t-ob5Twatelski-w-sopocie> (access: 15.09.2015).
 • Hambleton, R., 2001, The new city management, in: Hambleton, R., Savitch, H., Stewart, M., (eds.), Globalism and Local Democracy, Palgrave Macmillan, London.
 • Hambleton, R., 2004, Leading Localities - Rethinking the Agenda, in: Haus, M., Heinelt, H., Stewart, M., (eds.), Democratic Choices for Cities, Rout-ledge, London.
 • Hausner, J., (ed.), 2013, Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków.
 • IAP, 2007, <http://www.iap2.org/associations/4748/files/IAP2%20Spec-trum_vertical.pdf> (access: 15.09.2015).
 • John, P., 2001, Local Governance in Western Europe, SAGE publications Ltd., London.
 • Kębłowski, W., (Nie)przemyślany budżet obywatelski, <http://www.instytutobywatelski.pl/11011/komentarze/nieprzemyslany-budzet-obywatelski> (access: 15.09.2015).
 • Kębłowski, W., 2013, Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi, Instytut Obywatelski, Warszawa.
 • Kębłowski, W., 2014, Budżet partycypacyjny. Ewaluacja, Instytut Obywatelski, Warszawa.
 • Kozioł, M., 2013, Wrocław: Magistrat nie wie, co z realizacją projektów budżetu obywatelskiego. Urzędnicy na urlopach, 17.08, <http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/970434,wroclaw-magistrat-nie-wie-co-z-realiza-qa-projektow-budzetu-ob5Twatelskiego-urzednicy-na-urlopach,id,t.html> (access: 15.09.2015).
 • Kozioł, M., Wójcik, J., 2013, Rafał Dutkiewicz jednak da 20 milionów na budżet obywatelski. We Wrocławiu jak w Lodzi..., 06.05, <http://www. gazeta wroclawska.pl/artykul/886280,rafal-dutkiewicz-jednak-da-20-milionow-na-budzet-ob5rwatelski-we-wroclawiu-jak-w-lodzi,id,t.html> (access: 15.09.2015).
 • Martela В., Budżet obywatelski? To się nie może udać... a jednak!, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", pp. 7-8.
 • Roberts, N.C., 2008, Direct Citizen Participation: Challenges and Dillemas, in: Roberts, N.C., Sharp, M.E., (eds.), The Age of Direct Citizen Participation, Armonk-New York.
 • Roche, S., Nabian, N., Kloeckl, K., Ratti, С., Are 'Smart Cities' Smart Enough?, <http://www.gsdi.org/gsdiconf/gsdil3/papers/182.pdf>.
 • Schmitter, Ph., 2002, Participation in Governance Arrangements: Is there any Reasons to Expect it will Achieve 'Sustainable and Innovative Policies in a Multilevel Context'?, in: Grote, J.R., Gbikpi, B. (eds.), Participatory Governance. Political and Social Implications, Westdeutscher Verlag, Opladen.
 • Sintomer, Y., Herzberg, С., Röcke, A., 2008, Participatory budgeting in Europe-potentials and challenges, "International Journal of Urban and Regional Research", Vol. 32.1.
 • Sintomer, Y., Herzberg, С., Röcke, A., Allegretti, G., 2012, Transnational Models of Citizen Participation: The Case of Participatory Budgeting, in: Wampler, В., Hartz-Karp, J., (eds.), The Spread of Participatory Budgeting Across the Globe: Adoption, Adaptation, and Impacts, "Journal of Public Deliberation" 8, no. 2, pp. 2-3.
 • Sintomer, Y., Herzberg, С., Röcke, A., From Porto Alegre to Europe: Potentials and Limitations of Participatory Budgeting <http://www.cpa.zju.edu.cn/participatory_budgeting_conference/english_articles/Paper2.pdf>.
 • Skupin, W., 2014, Wrocław: Co z ubiegłorocznymi projektami do budżetu obywatelskiego?, 22.03, <http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/3354575,wroclaw-co-z-ubieglorocznymi-projektami-do-budzetu-obywatelskiego,2,id,t,sa.html> (access: 15.09.2015).
 • Stokłuska, E., Opis przykładu partycypacji. Budżet obywatelski w Sopocie, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia".
 • Stone, С., 1989, Regime Politics: Governing Atlanta 1946-1988, University Press of Kansas, Lawrence.
 • Torz, M., 2013, Pieniądze na projekty z budżetu obywatelskiego zostaną wydane na 'coś innego', 06.11, <http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/1035067,pieniadze-na-projekty-z-budzetu-obywatelskiego-zo-stana-wydane-na-cos-innego,id,t.html> (access: 15.09.2015).
 • Uchwała nr XIX/225/2012 Rady Miasta Sopotu z 11.05.2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sopotu na temat budżetu miasta Sopotu na 2013 г., <http://bip.umsopot. nv.pl/?id=93> (access: 15.09.2015).
 • Van der Meer, A., Van Winden, W., 2003, E-governance in Cities: A Comparison of Urban Information and Communication Technology Policies, "Regional Studies", no. 37(4).
 • Wampler, В., 2007, A Guide to Participatory Budgeting, in: Shah, A., (ed.), Participatory Budgeting, The World Bank, Washington.
 • Wiktorska-Święcka, A., Kozak, K., 2014, Partycypacja publiczna w zarządzaniu rozwojem lokalnym, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław.
 • Ziółkowska, A., 2013, Remedium na polskie budżetu (nie)obywatelskie, <http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/miasto/20130529/ustawa-reme-dium-na-polskiebudzety-nieobywatelskie> (access: 15.09.2015).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171407393

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.