PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | t. 15, z. 6, cz.3 Zarządzanie publiczne | 163--173
Tytuł artykułu

Model zarządzania wartością regionu poprzez zastosowanie zrównoważonej karty wartości

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Value Management Model of the Region through the Use of Balanced Scorecard
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zarządzanie regionem wobec wyzwań współczesnego świata wymaga nowego spojrzenia widzianego z wielu perspektyw. Klasyczne spojrzenie na region zwłaszcza wobec kryzysu światowego i związanego z tym także odnotowywanego upadku niektórych miast i regionów nie wystarcza obecnie do efektywnego nim zarządzania. Również niepokojące dane dotyczące niżów demograficznych, wyludniających się miast i regionów, dynamicznej migracji ludności, zmian struktury gospodarczej "od industrializacji do socjalizacji" oraz "od miejsca do sieci" powodują, że region i jego atrybuty stają się kluczową determinantą egzystencji ludności, zarówno w wymiarze ekonomicznym, jak i społecznym. Szczególnego znaczenia nabiera w takim ujęciu zarządzanie strategiczne regionem w kontekście kreacji wartości dla jego interesariuszy. Jako, że interesariuszami regionu są wszelkie podmioty oraz osoby tworzące i zamieszkujące dany region, stąd istotnym czynnikiem z tym związanym jest zdolność regionu do tworzenia dla nich wartości. Przez to wiążą się oni z regionem, determinują jego wzrost i rozwój oraz kształtują jego obraz wewnątrz i na zewnątrz. Taka interpretacja wymaga systemowego i sieciowego spojrzenia na mechanizmy zachodzące w regionie w wymiarze strategicznym. Celem artykułu jest omówienie wybranych aspektów zarządzania regionem poprzez zrównoważoną kartę wartości, która może stanowić narzędzie jego efektywnego zarządzania. Autor stawia tezę, iż zrównoważona karta wartości może służyć do wprowadzenia odpowiedniej dynamiki rozwoju i wzrostu regionu za pośrednictwem kreowania wartości regionu w wymiarach: społecznym, ludzkim, finansowym i inwestycyjnym. Artykuł został napisany z uwzględnieniem podejścia interpretatywnego.(fragment tekstu)
EN
Management of the region and the challenges of the modern world requires a new perspective in development of the region. The classic approach at the region especially in the face of the global crisis, and collapse of cities and regions is not sufficient to effectively manage it. Special importance in region according to strategic management approach of the creation of value have the stakeholders. The purpose of this article is to discuss some aspects of the management of the region through sustainable value card, which can be a tool for the effective management. The author argues that sustainable value card can be used to introduce a dynamic development and growth of the region through the creation of the region in the following dimensions: social, human, financial and investment. The article has been written with regard to interpretative approach.(original abstract)
Rocznik
Strony
163--173
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Bibliografia
 • Chesbrough H. (2003), Open innovation. The New imperative for creating and profiting from technology, Harvard Business School Press, Boston.
 • Christensen C.M. (1997), The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail, Boston: Harvard Business School Press.
 • Clarkson M.B.E. (1994), A risk based of stakeholder theory, Second Toronto Conference on Stakeholder Theory, University of Toronto, Toronto.
 • Cyfert S. (2006), Strategiczne doskonalenie architektury procesów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Dawid P., Foray D., Hall B., Smart Specialisation, The koncept. Knowledge Economists Policy Brief, n 9.
 • Foray D., Goddard J., Beldarrain X.G. i in. (2012), RIS 3 Guide, Draft 12 grudnia.
 • Freeman E., Reed D. (1998), Stockholders and Stakeholders: A New Perspective on Corporate Governance [w:] B.De Wit, R. Meyer (red.), Strategy. Process, Conten, Context, London.
 • Harrison J.G. (1994), Strategic Management of Organisation and Stakeholder, West, St.Paul.
 • Jabłoński A., Jabłoński M. (2012), Zarządzanie wartością regionu poprzez rozwój i wzrost sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Prognoza rozwoju sektora MŚP w kontekście rynku pracy, OTTIMA plus, Katowice.
 • Jabłoński A., Jabłoński M. (2014), Nowoczesny model zarządzania strategicznego i zarządzania wartością regionu - kluczowe zagadnienia, "Samorząd Terytorialny", listopad.
 • Jabłoński A., Jabłoński M. (2013), Model zarządzania regionem oparty na koncepcji zarządzania wartością regionu, "Problemy Jakości", listopad.
 • Mitchell R.K. (1997), Toward A Theory of Stakeholder. Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts, "Academy of Management Review", t.22, nr 4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171407441

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.