PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 59 nr 2 Finanse publiczne, korporacyjne i prywatne w warunkach niepewności | 83--98
Tytuł artykułu

Realizacja polityki dywidend w odniesieniu do informacji zamieszczonych w prospektach emisyjnych - wyniki badań

Warianty tytułu
Dividend Policies Pursued by Companies vs. Information Published in Issue Prospectuses - Research Findings
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł odnosi się do problematyki realizacji polityki dywidend opisywanej w prospektach emisyjnych podmiotów ubiegających się o uzyskanie statusu spółki publicznej. W opracowaniu zwrócono uwagę między innymi na cechy oraz budowę prospektu emisyjnego, będącego podstawowym źródłem informacji o emitencie, jego sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz planach rozwojowych, w tym planowanych wypłatach dywidend. Badania swoim zakresem objęły spółki wchodzące w skład indeksów WIG20, sWIG oraz mWIG w okresie między 2002-2013 r. W przeprowadzonych badaniach zwrócono szczególnie uwagę na to, w jaki sposób została opisana w prospektach emisyjnych polityka dywidend oraz w jakim stopniu była rzeczywiście realizowana w okresie do trzech lat po emisji akcji.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper explores the subject of dividend policies declared by companies prior to a public share issue, with emphasis on the relationships between policy statements published in prospectuses and subsequent actual dividend payments. It examines the structure, as well as some of the other characteristics of an issue prospectus, which is the primary source of information about the issuer, its current economic and financial condition and its future plans, including dividend payments. The authors present the findings of research that covered the component companies of the WIG20, sWIG and mWIG indexes and investigated how, between 2002 and 2013, dividend policies were described in prospectuses and to what extent they were observed over the 3-year period following the share issue.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1998.
 • Gregory A., Public Relations w praktyce, WPSB, Kraków 1997.
 • Jansen M.C., Murphy K.J., Performance Pay and Top Management Incentives, "Journal of Political Economy" 1990, Vol. 98, No. 2.
 • Mikołajek-Gocejna M., IPO jako źródło finansowania rozwoju spółki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 • Myers S., Majluf N., Corporate Financing and Investment Decisions when Firms Have Information that Investors Do Not Have, "Journal of Financial Economics" 1984, Vol. 13, No. 2, www. unihohenheim.de/fileadmin/einrichtungen/bank/Investment_Banking/myers_majluf_1984.pdf [2.09.2014].
 • Nawrot W., Emisja akcji w Polsce w nowej perspektywie europejskiej. Jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej, CeDeWu, Warszawa 2006.
 • Niedziółka D.A., Relacje inwestorskie, PWN, Warszawa 2008.
 • Ostrowska E., Rynek kapitałowy, PWE, Warszawa 2007.
 • Podedworna-Tarnowska D., Emisja akcji uprzywilejowanych, w: Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków, red. M. Panfil, Difin, Warszawa 2008.
 • Poradnik inwestora. Jak czytać prospekt emisyjny, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2007, www.bgz.pl/downloads/biuro_maklerskie/Edukacja/Jak_czytac_prospekt.pdf [3.09.2014].
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Dz.U. nr 184, poz. 1539.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171407521

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.