PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 59 nr 2 Finanse publiczne, korporacyjne i prywatne w warunkach niepewności | 317--330
Tytuł artykułu

Ewidencja i rozliczanie kosztów płacy na stanowiskach produkcyjnych w systemie akordu

Autorzy
Warianty tytułu
Recording and Allocation of the Cost of Wages for Production-Related Jobs under a Piece-Work Compensation System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Koszty świadczeń pracowniczych, w tym koszty wynagrodzeń, są niejednokrotnie znaczącą pozycją kosztów działalności operacyjnej jednostki. Kwestię wysokości zapłaty za wykonaną pracę determinuje ilość i jakość zużycia czynnika ludzkiego, jak i określony system wynagrodzeń.. W literaturze przedmiotu wyróżnia się trzy podstawowe metody wyceny pracy: system czasowy, akordowy i prowizyjny oraz ich pochodne. O ile na stanowiskach nieprodukcyjnych dominuje zazwyczaj system czasowy, niekiedy prowizyjny, o tyle na stanowiskach produkcyjnych często dobrym rozwiązaniem wydaje się zastosowanie jednej z odmian akordu.(abstrakt oryginalny)
EN
Employee benefit costs, including wages and salaries, often represent a significant item among the costs of a company's operational activity. Payment for work is determined by the quantity and quality of human labor involved (consumed) and by the remuneration system in use. Three basic methods of remuneration for work are described in literature: Time-Based Pay Systems, Piece-Work Compensation Systems, Commission-Based Compensation Systems, and derivatives of these. While the Time-Based Pay System and, less often, the Commission-Based Pay System are more commonly used with non-production jobs, a variety of the piece work system can be a viable solution for production-related jobs.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1994.
 • Binkowski B., Metody rozliczania kosztów pośrednich produkcji, PWE, Warszawa 1969.
 • Chodera J., Kubica S., Podręczny słownik niemiecko-polski, Wiedza Powszechna, Warszawa 1989.
 • Ekwiwalenty dla pracowników za pranie i używanie własnej odzieży roboczej oraz własnych narzędzi na potrzeby pracodawcy - aspekt podatkowy i bilansowy, "Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno- Finansowych", 20.01.2013, nr 3(794), www.gofin.pl/17,1,61,157642, ekwiwalentydla- pracownikow-za-pranie-i-uzywanie-wlasnej.html [24.09.2014].
 • Gabler Wirtschaftslexikon, http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/angestellter.html [30.09.2014].
 • Gierusz J., Poradnik ewidencji i rozliczania kosztów, ODiDK, Gdańsk 1992.
 • Helin A., Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, FRRwP, Warszawa 2000.
 • http://kpswzarzadzaniekadrami.blogspot.com/p/czasowy-system-pac.html [15 .09.2014]
 • http://wynagrodzenia.pl/slownik_1.php/wpis.125/szukaj.1 [15.09.2014]
 • http://wynagrodzenia.pl/slownik_1.php/wpis.228/szukaj [15.09.2014]
 • Naumiuk T., Koszty w rachunkowości finansowej, Infor, Warszawa 1999.
 • Nowak E., Rachunek kosztów, Ekspert, Wrocław 1998.
 • Poradnik pracodawcy, Państwowa Inspekcja Pracy, http://pip.gov.pl/html/pl/html/03030004.htm [19.08.2014].
 • Rachunkowość w controllingu przedsiębiorstwa, red. E. Nowak, PWE, Warszawa 1995.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 475/2012 z dnia 5 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 1 oraz Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 19, www.mf.gov.pl/documents/764034/1002221/20120912_rozp_475_Lex UriServ.pdf [28.08.2014].
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, Dz.Urz. UE 2008, www.finanse.mf.gov.pl/documents/764034/ 1002221/20120911_30_rozporzadzenie_1126.2008.pdf [27.08.2014].
 • Sierociński P., Systemy wynagradzania w produkcji, www.hrk.pl/pl/home/pracodawca/moj_doradca/ motywacja_i_wynagrodzenia/Systemy_wynagradzania_w_produkcji.aspx [16.09.2014].
 • Stanisławski J., Billip K., Chociłowska Z., Podręczny słownik angielsko-polski, Wiedza Powszechna, Warszawa 1988.
 • Struktura systemu wynagrodzeń, www.governica.com/Struktura_systemu_wynagrodze [15.09.2014].
 • Traktat z Amsterdamu zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty, http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/dokumenty/ traktaty/Traktat_amsterdamski_PL_1.pdf [19.08.2014].
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2013 r., poz. 330, 607.
 • What is the difference between wages and salary?, Accounting Coach, www.accountingcoach.com/ blog/wages-salaries [30.09.2014].
 • www.baza-wiedzy.pl/press_show_category,11456,ekwiwalenty-diety-i-swiadczenia-w-naturze- dlapracownikow. html [18.08.2014].
 • www.prawo.egospodarka.pl/48692,Systemy-wynagradzania-pracownikow,1,34,3.html [15.09.2014].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171407621

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.