PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 6 | 24--35
Tytuł artykułu

Ochrona konsumenta w Polsce na tle polityki konsumenckiej Unii Europejskiej realizowanej w latach 2004-2014

Autorzy
Warianty tytułu
Consumer Protection in Poland against the Background of Consumer Policy of the European Union Implemented in 2004-2014
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dekada członkostwa Polski w Unii Europejskiej skłania do refleksji, jak ten okres zapisał się w dziedzinie ochrony polskich konsumentów. Celem rozważań jest odpowiedź na dwa zasadnicze pytania: jak polityka konsumencka realizowana na poziomie Unii Europejskiej przekłada się na ochronę konsumenta w Polsce i czy polski konsument jest bardziej świadomy swoich praw, kompetentny, dochodzi swoich roszczeń? Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Przedstawione wyniki badań wskazują, że Polacy coraz lepiej postrzegają politykę konsumencką, ale wiedza konsumencka Polaków nie zawsze pozwala im na bycie partnerem wobec biznesu. Kwestia ochrony konsumenckich stanowi ważny element realizowanej polityki gospodarczej, ale także pełni ważną rolę społeczną. (abstrakt oryginalny)
EN
The decade of Poland's membership in the European Union disposes to the reflection how this period is perceived in the area of Polish consumers' protection. An aim of considerations is to answer the two basic questions: How does the consumer policy at the level of the European Union translate into consumer protection in Poland? And: Is the Polish consumer more aware of their rights, competent, do they vindicate their claims? The article is of the theoretical and empirical nature. The presented research findings show that Poles better and better perceive the consumer policy, though Poles' consumer knowledge not always allows them to be a partner for business. The issue of consumer protection is an important element of the implemented economic policy but also it plays an important social role. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
24--35
Opis fizyczny
Twórcy
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
  • Consumer Markets Scoreboard oraz Consumer Conditions Scoreboard. Z wynikami można zapoznać się na stronie UOKiK, http://www.uokik.gov.pl/tablice_wynikow_na_rynkach_konsumenckich.php [dostęp: luty 2014].
  • Consumers' attitudes towards cross-border trade and consumer protection (2012), Flash Eurobarometer 332, Conducted by TNS Political & Social at the request of the European Commission, Directorate-General for Health and Consumers, Brussels, May.
  • Dąbrowska A. (2013a), Konsument na rynku usług w Polsce, IBRKK, Warszawa.
  • Dąbrowska A. (2013b), Priorities for the EU Consumer Policy for 2014-2020, "Handel Wewnętrzny", nr 1.
  • Dąbrowska A. (2013c), Ochrona i edukacja konsumentów na wybranych rynkach usług, PWE, Warszawa.
  • Dąbrowska A. (2008), Rynek usług w Polsce - uwarunkowania i perspektywy, SGH, Warszawa.
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, D.Urz. UE, L. 306/64.
  • Handel internetowy w Polsce i UE po implementacji postanowień nowej dyrektywy ws. praw konsumentów oraz regulacji ADR i ODR, konferencja zorganizowana przez Europejskie Centrum Konsumenckie oraz Trusted Shops, Warszawa, 4 października 2013 r.
  • Jak skorzystać z ADR (2014), http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171407795

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.