PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 6 | 64--73
Tytuł artykułu

Wpływ wirtualizacji zachowań konsumenckich na rozwój domocentryzmu

Warianty tytułu
Impact of Virtualisation of Consumer Behaviours on the Development of Cocooning
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem rozważań jest przedstawienie tendencji zmian zachowań konsumentów w kierunku wirtualizacji i domocentryzmu (cocooning). W niniejszej pracy scharakteryzowano poszczególne trendy oraz dokonano próby zidentyfikowania współzależności występującej między nimi. Jako metodę badawczą wybrano badania wtórne, polegające na analizie zróżnicowanych informacji z zakresu marketingu, zarządzania i socjologii oraz badania niezależnej agencji badawczej. Efektem analizy przeprowadzonej w artykule jest potwierdzenie tezy o zależności występującej pomiędzy wirtualizacją zachowań konsumenckich a domocentryzmem. Badania literatury pozwalają stwierdzić, że oba analizowane zjawiska są wyraźnie dostrzegane oraz mają znaczący wpływ na zmiany zachowań konsumentów. Waga opisywanych zjawisk jest znacząca, zarówno dla firm, jak i dla społeczeństwa. Przedsiębiorstwa dzięki poznaniu nowych trendów konsumpcji, mogą tak kształtować swoją ofertę, aby wpisywała się ona w ideę opisywanych trendów, maksymalizując tym samym swoje korzyści. Wyniki przeprowadzonego badania dają także podstawę do podjęcia badań pierwotnych pozwalających na głębsze zbadanie zjawisk. Artykuł jest przeglądem literatury. (abstrakt oryginalny)
EN
An aim of considerations is to present the tendencies to changes in consumers' behaviours towards virtualisation and cocooning. In her work, the author characterised individual trends and made an attempt to identify the correlation taking place between them. As the research method there was selected desk research consisting in an analysis of various information in the field of marketing, management and sociology as well as surveys carried out by an independent research agency. An effect of the carried out in the article analysis is the confirmation of the thesis of correlation occurring between virtualisation of consumer behaviours and cocooning. The literature studies allow stating that both analysed phenomena are clearly perceived and have a considerable impact on consumers' behaviours. The weight of the described phenomena is significant both for firms and for the society. Enterprises, owing to learning new trends in consumption, can so shape their offer that it could be a part of the idea of the trends being described, thus maximising their benefits. Findings of the carried out research also provide grounds for undertaking primary surveys allowing a deeper examination of the phenomena. The article is a literature overview. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
64--73
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Barney D. (2008), Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 • Bełżecka S. (2010), Cocooning - nowy trend, http://www.kafeteria.pl/przykawie/obiekt.php?id_t=1054 [dostęp: 12.03.2014].
 • Bywalec Cz. (2007), Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Feldy M. (2012), Sklepy internetowe. Jak złapać w sieć e-konsumentki i e-konsumentów, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Grodzka D. (2007) E-administracja w Polsce, "Infos", nr 18.
 • Internet Standard (2012), Trendy w reklamie, (w:) Raport adStandard 2012, International Data Group Poland SA, Warszawa, http://www.internetstandard.pl/news/381369_2/Internet.Standard.prezentuje.raport. adStandard.2012.html [dostęp: 15.03.2014].
 • Kieżel E. (red.) (2010), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, PWE, Warszawa.
 • Kozłowski T. (2012), W poszukiwaniu prywatnej lokalności. Psycho-socjologiczne aspekty cocooningu, (w:) Tematy z Szewskiej, http://www.tematyzszewskiej.pl/wp-content/uploads/2012/05/kozlowski.pdf [dostęp: 10.03.2014].
 • Królewski J., Sala P. (red.) (2014), E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Miczyńska-Kowalska M. (2006), Wirtualizacja konsumpcji w polskiej gospodarce rynkowej na progu XXI wieku, (w:) Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, zeszyt 9, Wydawnictwo Mitel, Rzeszów.
 • Patrzałek W. (2004), Czynniki kulturowe a zachowanie konsumenckie, (w:) Patrzałek W. (red.) Kulturowe determinanty zachowań konsumenckich, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Popcorn F. (1992), The Popcorn Report, Harper Bussines, New York.
 • Sznajder A. (2008), Marketing sportu, PWE, Warszawa.
 • Uslander E.M. (1998), Social Capital, Television, and the "Mean World": Trust, Optimism and Civic Participation, "Political Psychology", No. 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171407807

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.