PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 6 | 173--183
Tytuł artykułu

Młody konsument w wirtualnej przestrzeni

Autorzy
Warianty tytułu
Young Consumer in the Virtual Space
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest identyfikacja zachowań zaliczanych do nowej konsumpcji wśród polskiej młodzieży oraz dokonanie segmentacji tego rynku na podstawie poziomu akceptacji nowych trendów konsumenckich. Praca jest wynikiem badań ankietowych przeprowadzonych w listopadzie 2013 roku wśród polskiej młodzieży. Dane zostały zebrane od 876 uczniów różnych typów szkół w wieku 13-19 lat. Za pomocą analizy czynnikowej zidentyfikowano 6 segmentów młodzieży. Młodzi polscy konsumenci mają olbrzymi potencjał umożliwiający ujawnienie się zachowań związanych z nową konsumpcją, zwłaszcza tych, które wymagają wykorzystywania nowych technologii. Każdy ze zidentyfikowanych segmentów konsumentów przejawia jedno lub kilka zachowań zaliczanych do nowej konsumpcji. Mogą one stymulować ujawnianie się nowych trendów w zachowaniach konsumentów. Wykorzystywanie Internetu do nawiązywania stałego kontaktu ze znajomymi (zwłaszcza przez portale społecznościowe) jest powszechne. Ta predyspozycja do nawiązywania kontaktów jest warunkiem rozprzestrzeniania się nowych trendów. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)
EN
An aim of the study is to identify the behaviours considered as new consumption among Polish juveniles and to carry out the segmentation of this market based on the level of acceptance of the new consumer trends. The study is a result of surveys carried out in November 2013 among Polish youngsters. The data were collected from 876 pupils of various types of schools aged 13-19. By means of the factor analysis there were identified 6 segments of youth. Young Polish consumers have a huge potential enabling revealing the behaviours related to the new consumption, particularly those which require the use of new technologies. Each of the identified segments of consumers displays one or few behaviour types considered as belonging to the new consumption. They may stimulate revealing new trends in consumer behaviours. The use of the Internet to establish permanent contact with acquaintances (especially through social portals) is common. This predisposition to establish contacts is a condition for diffusion of new trends. The article is of the research nature. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
173--183
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Botsman R., Rogers R. (2010), What's Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption, Harper Business, New York.
 • Bywalec Cz. (2007), Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Czapiński J, Panek T. (red.) (2013), Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, Contemporary Economics, Warszawa.
 • Dane statystyczne dotyczące społeczeństwa informacyjnego (2012), http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Information_society_statistics/pl [dostęp: 10.03.2014].
 • Dziewanowska K., Skorek M. (2011), Budowanie kultowych marek w oparciu o społeczność wokół marki, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 660, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 72.
 • Individuals' level of computer skills (2014), http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdsc460&plugin=1 [dostęp: 10.03.2014].
 • Individuals using selected mobile devices to access the Internet (2014), http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tin00083&plugin=1 [dostęp: 10.03.2014].
 • Level of Internet access - households (2014), http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tin00134 [dostęp: 10.03.2014].
 • Młodzież na rynku usług telekomunikacyjnych - 2012. Badanie klientów indywidualnych w wieku 15-24 lata (2012), Millward Brown Raport, Raport z badań przeprowadzonych na zlecenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, http://www.uke.gov.pl/files/?id_plik=12341 [dostęp: 14.12.2013].
 • Mobile phone subscriptions (2014), http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tin00060 [dostęp: 10.03.2014].
 • Point and know (2013), http://trendwatching.com/trends/12trends2012/?pointknow [dostęp: 14.12.2013].
 • Sowa I. (2013), Rozwój narzędzi komunikowania się z młodymi konsumentami, "Handel Wewnętrzny", t. II, maj-czerwiec.
 • Types of social media used (2014), http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do [dostęp: 10.03.2014].
 • Use of the Internet for private purposes for advanced communication activities (2014), http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_cias_com&lang=en [dostęp: 10.03.2014].
 • Wenglorz J. (red.) (2006), Wykorzystanie nowych mediów przez młodzież w Polsce - wyniki międzynarodowego projektu badawczego Mediapro, Nowa Era, Warszawa, http://www.interklasa.pl/portal/index/dokumenty/interklasa/mediappro_final.pdf?page=info&action=showdoc&oid=322096 [dostęp: 10.12.2013].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171407871

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.