PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 2 (36) | 131--145
Tytuł artykułu

Działalność dydaktyczna praktyków w kontekście jakości kształcenia : analiza przypadku

Warianty tytułu
Teaching Activities of Management Practitioners in the Context of Quality of Education : Case Study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współpraca uczelni z otoczeniem bliższym i dalszym wynika nie tylko z zapisów prawnych, lecz także coraz częściej z konieczności. Może przybierać różne formy, być wykorzystywana na różne sposoby i mieć bardzo różne konsekwencje dla wszystkich zainteresowanych stron. W tekście uwaga zostanie skupiona na jednej z najczęściej wykorzystywanych form takiej współpracy, tj. na wykładach prowadzonych przez praktyków-przedstawicieli wyższych szczebli zarządzania z różnych podmiotów gospodarczych. Celem opracowania jest odpowiedź na następujące pytania: czy konsekwencje tej współpracy mogą mieć pozytywne skutki dla rozwoju kompetencji społecznych u studentów oraz czy jest możliwe utrzymanie wysokiej jakości kształcenia takiej aktywności. Artykuł składa się z dwóch części: pierwszej, opracowanej za pomocą analizy treści, oraz drugiej, przedstawiającej analizę przypadku zajęć dydaktycznych przygotowanych wspólnie z praktykami zarządzania dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mocną stroną owych zajęć była wysoka jakość kształcenia, w tym bardzo dobre przygotowanie prelegentów. (abstrakt oryginalny)
EN
University cooperation with the stakeholders stems from the law, but is also necessity driven. It can take many forms and it can be used in different ways. The article of is focused on one of the most common forms of such cooperation: lectures by practitioners-members of senior management levels in various organization. The objective of the study is to answer the following questions: may the consequences of such cooperation have positive effects on the development of social skills in students? Is it possible maintain the high quality of education thanks to such activity? The article consists of two parts: the first developed using content analysis and second, using a case study: lectures prepared jointly with management practicians for students at the Jagiellonian University. The strength of the course was the high quality of education. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
131--145
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Barnett, R., (2010), Being a University, New York: Routledge.
 • Bowen, H.R., Servelle, P., (1972), Who Benefits from Higher Education - and Who Should Pay?. American Association for Higher Education, Washington: ERIC Clearinghouse on Higher Education.
 • Bryła, P., Jurczyk, T., Domański, T., (2013), Korzyści współpracy uczelni wyższych z otoczeniem gospodarczym - próba typologii, "Marketing i Rynek", 4(20), 14-19.
 • Bugaj, J., (2014), Centrum doskonalenia kompetencji nauczycieli akademickich - przykłady praktyk niemieckich i polskich, [w:] P. Wachowiak, S. Winch (red.), Granice w zarządzaniu kapitałem ludzkim, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 387-398.
 • Bugaj, J., Godzwon, Z., Lis, A., Rybkowski, R., Pilch, M., (2012), Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto, Kraków: CBSW UJ, pobrano 24 stycznia 2015 z: http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/infrastruktura_i_srodowisko/ewaluacja/wplyw_szkolnictwa_wyzszego_na_pkb_040712_1.pdf
 • Bugaj, J., Szarucki, M., (2014), Identyfikacja kluczowych kompetencji w misji uczelni publicznych, [w:] R. Borowiecki, A. Jaki (red.), Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarki globalnej, Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 281-296.
 • Bugaj, J.M. (red.) (2013), Programy lojalnościowe kierowane do absolwentów uczelni - przegląd rozwiązań europejskich, Wrocław: Kuźnia Kadr 7, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, pobrano 28 sierpnia 2013 z: http://www.kuznia7.ue.wroc.pl/k7/images/materialy/poz 2a.pdf
 • Czakon, W., (2009), Mity o badaniach jakościowych w naukach o zarządzaniu, "Przegląd Organizacji", 9, 13-15.
 • Dublin Descriptors (2004), Pobrano 23 marca 2013 z: http://ecahe.eu/w/index.php/Dublin_Descriptors.
 • Etzkowitz, H., Webster, A., Gebhardt, C., Cantisano, B.E., (2000), The Future of the University and the University of the Future: evolution of ivory Tower into entrepreneurial university, "Research Policy", 29, 313-330.
 • FRSE (2009), Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie. Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka, Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
 • Grant, E., (1996), Średniowieczne podstawy nauki nowożytnej. W kontekście religijnym, instytucjonalnym oraz intelektualnym, Poznań: Prószyński i S-ka.
 • Harvey, L., Green, D., (1993), Assessing quality in higher education: a trans-binary research project, "Assessment and Evaluation in Higher Education", 18(2), 143-149.
 • Instytucje szkolnictwa wyższego (2015), POLON - zintegrowany system informacji o nauce i szkolnictwie wyższym, pobrano w dniu 23 stycznia 2015 z: https://polon.nauka.gov.pl/opi/aa/rejestry/szkolnictwo?execution=e2s1
 • Jabłonowska, L., (2011), Metoda przypadku w zapewnieniu jakości kształcenia menedżerów, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów", 1(19), 81-99.
 • Juchnowicz, M., (2011), Istota najlepszej praktyki - dylematy definicyjne, [w:] M. Juchnowicz (red.), Najlepsze praktyki w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Metodyka badania. Opisy przypadków, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 13-19.
 • Kells, H.R., (2000), Procesy samooceny, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Kwiek, M., (2010), Zarządzanie polskim szkolnictwem wyższym w kontekście transformacji zarządzania w szkolnictwie wyższym w Europie. CPP RPS, 15, pobrano 10 stycznia 2015 z: http://www.cpp.amu.edu.pl/pdf/CPP_RPS_vol.15_Kwiek.pdf
 • Leja, K., (2013), Zarządzanie uczelnią. Koncepcje i współczesne wyzwania, Warszawa: Wolters Kluwer business.
 • Lisiecka, K., Kostka-Bochenek, A., (2009), Case study research jako metoda badań naukowych, "Przegląd Organizacji", 10, 25-29.
 • Rybkowski, R., Bugaj, J.M., Bryda, G., (2013), Ocena możliwości adaptacji rozwiązań programów lojalnościowych w warunkach polskich uczelni, Wrocław: Kuźnia Kadr 7, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, pobrano 5 marca 2015 z: http://www.kuznia7.ue.wroc.pl/k7/images/materialy/poz 4.pdf
 • Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (2009), Helsinki: European Association for Quality Assurance in Higher Education. Third Edition.
 • Stankiewicz, J., (2006), Komunikowanie się w organizacji, Wrocław: Astrun.
 • Strawiński, P., (2008), Czy opłaca się studiować? Wyniki modelu inwestycji w wyższe wykształcenie, "Ekonomista", 4, 535-553.
 • Struktura WZiKS UJ (2015), Pobrano 24 marca 2015 z: http://www.wzks.uj.edu.pl/struktura
 • Szkoły wyższe i ich finanse 2013 (2014), Warszawa: GUS.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst ujednolicony: stan na listopad 2014), Pobrano 24 marca 2015 z: http://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2013/10/Prawo-o-szkolnictwie-wy szym-tekst-ujednolicony-listopad-2014.pdf
 • Wykłady otwarte Artes Liberales (2014), Pobrano 25 marca 2015 z: http://www.dn.uj.edu.pl/studenci/artes-liberales
 • Yin, R.K., (2003), Case study research. Design and Methods, Thousand Oaks-London-New Delhi: Sage Publications, 21-27.
 • Znaniecka-Lopata, H., (1997), Społeczne funkcje uniwersytetów, [w:] F. Znaniecki (red.), Społeczna rola studenta uniwersytetu, Poznań: Wydawnictwo Nakom, 14-25.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171408929

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.