PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 4 Współczesna polityka gospodarcza i społeczna | 9--21
Tytuł artykułu

Starzenie się populacji Polski

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Population Ageing in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest problematyka starzenia się społeczeństwa w Polsce. W pierwszej części przedstawiono teoretyczne ujęcie starości osobniczej oraz staro- ści demograficznej. Zdefiniowano również próg starości oraz miary starości demograficznej. W drugiej części artykułu przeprowadzono diagnozę stopnia zaawansowania procesu starzenia się populacji w Polsce, wykorzystując takie miary, jak: stopa starości, indeks starości, stopa obciążenia ludźmi starszymi i mediana wieku. W wyniku analizy wymienionych mierników stwierdzono, że obecnie populacja Polski jest stara (stopa starości większa od 14%, indeks starości równy lub większy od 1) lub bardzo stara (mediana wieku powyżej 35 lat) oraz występuje duże obciążenie osobami starszymi (stopa obciążenia osobami starszymi ponad 20%)(abstrakt oryginalny)
EN
The paper focuses on the problem of population ageing in Poland. Theoretical approach to individual old age and demographic old age was presented in the first part of the paper. Lower limit of old age was defined and indicators of demographic old age were described. In the second part of the paper an attempt has been made to diagnose the process of population ageing in Poland, with the use of the following indicators: old-age rate, old-age index, old-age dependency ratio and median age. The analysis of these indicators has resulted in the following findings: Polish population is now old (old-age rate is greater than 14%, old- -age index is equal to or greater then 1) or very old (median age is greater than 35) and there is a big old-age dependency (old-age dependency ratio is greater than 20%)(original abstract)
Rocznik
Strony
9--21
Opis fizyczny
Twórcy
 • Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • 1. Coulmas F.: Population Decline and Ageing in Japan - the Social Consequences. Routledge, New York 2007.
 • 2. Holzer J.Z.: Demografia. Warszawa: PWE 1999.
 • 3. Jurek Ł.: Ekonomia starzejącego się społeczeństwa. Warszawa: Difin 2012.
 • 4. Klonowicz S.: Oblicza starości: wybrane zagadnienia gerontologii społecznej. Warszawa: Wiedza Powszechna 1979.
 • 5. Knapik O.: Proces starzenia się ludności w krajach europejskich. Ujęcie historyczne i perspektywy przemian do 2050 roku. W: Demograficzne uwarunkowania i wybrane społeczno-ekonomiczne konsekwencje starzenia się ludności w krajach europejskich. J. Kurkiewicz (red.). Kraków: Wyd. UEK 2012.
 • 6. Kowaleski J.T.: Struktura demograficzna starszego odłamu ludności w województwach (stan aktualny i prognozy do roku 2030). W: Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności Polski. Przyczyny, etapy, następstwa. J.T. Kowaleski (red.). Łódź: Wyd. UŁ 2011.
 • 7. Maksimowicz A.: Przemiany struktury ludności według wieku. W: Teoria przejścia demograficznego. M. Okólski (red.). Warszawa: PWE 1990.
 • 8. Okólski M., Fihel A.: Demografia. Współczesna zjawiska i teorie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2012.
 • 9. Rosset E.: Proces starzenia się ludności. Studium demograficzne. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Gospodarcze 1959.
 • 10. Sztur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M.: Podstawy gerontologii społecznej.
 • Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR 2006. 11. Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2012 r., poz. 637).
 • 12. World Population Aging 2013. New York: United Nations 2013.
 • 13. World Population Prospects: The 2010 Revision. Vol. I: Comprehensive Tables. New York: United Nations 2011.
 • 14. World Population Prospects: The 2012 Revision. File POP/7-2: Male population by fiveyear age group, major area, region and country, 1950-2100, http://esa.un.org/wpp/ExcelData/population.htm, [dostęp: 24.11.2014].
 • 15. World Population Prospects: The 2012 Revision. File POP/5: Median age by major area, region and country 1950-2100, http://esa.un.org/wpp/Excel-Data/population.htm, [dostęp: 24.11.2014].
 • 16. World Population Prospects: The 2012 Revision. File POP/7-3: Female population by five-year age group, major area, region and country, 1950-2100, http://esa.un.org/wpp/ Excel-Data/population.htm, [dostęp: 24.11.2014].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171409131

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.