PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 4 Współczesna polityka gospodarcza i społeczna | 23--37
Tytuł artykułu

Europejski Fundusz Społeczny jako źródło finansowania polityki rynku pracy na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The European Social Fundas Asource of Funding Forlabor Market Policyon The Example of The District Employment Office in Kielce
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Europejski Fundusz Społeczny jest instrumentem pozwalającym na wsparcie polityki rynku pracy. W artykule przedstawiony został EFS, polityka rynku pracy oraz wykorzystanie EFS przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach. Omówiono projekty realizowane przez PUP oraz ich udział w aktywnej polityce rynku pracy. Zakres badania obejmował lata 2004-20013 w którym realizowano Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 i Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013(abstrakt oryginalny)
EN
The European Social Fund is an instrument to support the labor market policy. This article was presented ESF, labor market policies and the use of the ESF by the District Employment Office in Kielce. Discussed projects implemented by DEO and their participation inactive labor market policy. The scope of the study covered the period 2004-20013 in which implemented the Sectoral Operational Programme Human Resources Development 2004-2006and the Human Capital Operational Programme2007-2013(original abstract)
Rocznik
Strony
23--37
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • 1. Bednarz, M.: Polska polityka rynku pracy na tle europejskim. "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy" 2011, nr 4/2011.
 • 2. Efekty wdrażania Programu Kapitał Ludzki. Informacja kwartalna, MIR, czerwiec 2014.
 • 3. K. Gąsiorowski, Europejski Fundusz Społeczny [W:], Fundusze Unii Europejskiej - do- świadczenia i perspektywy,(Red.) J. Babiak, Studio EMKA, Warszawa 2006.
 • 4. K. Nagel, I.M. Smandek, Polityka rynku pracy i źródła jej finansowania, UE Katowice, Katowice 2010.
 • 5. Komisja Europejska, Europejski Fundusz Społeczny: Inwestycje w Kapitał Ludzki. Co to jest i jak działa EFS?, Luksemburg 2012.
 • 6. Końcowy raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, MRR, Warszawa 2010
 • 7. Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999, Art. 2 - "Zadania", L.210/13.
 • 8. Sprawozdania o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy za miesiąc grudzień z lat 2004- 2013, Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach 2004-2013
 • 9. Sprawozdanie końcowe z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, MRR, Warszawa 2010
 • 10. Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach. Załącznik do Uchwały Nr XVIII/9/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 12 lutego 2009 r.
 • 11. Ustawa z dn. 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ([Dz. U. 2004 r., Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).
 • 12. Wiśniewski, Z. Ewolucja polskiej polityki rynku pracy. W: Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim, Z. Wiśniewski, K. Zawadzki (red.). Toruń: WUP, UMK 2010.
 • 13. http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=525&langId=pl dostęp [18.01.2015]
 • 14. http://www.pupkielce.pl/urzad_pracy/statut_prawny_i_struktura_organizacyjna_powiatowego_urzedu_pracy.html dostęp [23.01.2015]
 • 15. http://www.mapadotacji.gov.pl/projekty?wojewodztwo=&powiat=&beneficjent=Powiato wy+Urz d+Pracy+w+Kielcach dostęp [20.01.2015]
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171409147

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.