PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 64 nr 7 Przedsiębiorstwo w sieci | 81--93
Tytuł artykułu

Operatorzy pocztowi w sieciowym środowisku współczesnej gospodarki na przykładzie Poczty Polskiej S.A.

Warianty tytułu
Postal Operators in a Network Environment of Contemporary Economy - An example using the Polish Postal Service: Poczta Polska S.A.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zmiany uwarunkowań społecznych, gospodarczych i prawnych oraz nowe możliwości w zakresie komunikacji i wymiany informacji powodują, że rynek usług pocztowych jest poddawany dużej presji i stoi w obliczu przekształceń strukturalnych. Tradycyjna rola operatorów pocztowych ulega przekształceniu, spada wolumen korespondencji tradycyjnej w segmencie przesyłek listowych, a wzrasta wolumen przesyłek z grupy KEP. Zjawisko to ma bezpośredni związek z e-substytucją tradycyjnych usług pocztowych spowodowaną rewolucją w komunikacji, rozwojem rynku e-commerce oraz e-usług. Nowa sytuacja powoduje, że operatorzy pocztowi dywersyfikują portfel usług, alokując się w segmencie rynków dynamicznie rozwijających się: nowych technologii, KEP i TSL. Celem rozważań poruszanych w artykule jest wskazanie obszarów konwergencji pomiędzy procesami w sieciowym teleinformatycznym środowisku współczesnej gospodarki a kierunkiem zmian w usługach świadczonych na przykładzie Poczty Polskiej S.A.(abstrakt oryginalny)
EN
The changes in social, economic, and legal conditions, as well as, the new possibilities within the scope of communication and information exchange result in a postal service market that is subject to a higher pressure and is facing structural transformations. The traditional role of the postal operator undergoes transformation, the volume of traditional correspondence in the letter mail segment decreases, and the mail volume of the KEP group increases. This phenomenon is in direct connection with the e-substitution of traditional postal services due to the revolution in communication through the e-commerce and e-service market development. The new situation results in that the post operators diversify the service portfolio, allocating themselves in the market segment of the new technologies like KEP and TSL, thus developing dynamically. The purpose of the considerations touched on in the paper is to indicate the convergence of areas between the processes in the network Information and Communication Technology environment of the contemporary economy, and the direction of the changes in the services provided, through the example of Poczta Polska S.A.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Design and Development of Initiatives to Support the Growth of e-Commerce via Better Functioning Parcel Delivery Systems in Europe. Study for the European Commission DG Internal Market and Services, WIK-Consult, Bad Honnef, August 2014.
 • Gądek-Hawlena T., Wróbel M., New Trends in the Development of Services Provided by Postal Services Operators on the Example of Poczta Polska S.A., konferencja "Transcom 2015", Uniwersytet w Żylinie, 22-24.06.2015 [w druku].
 • Gądek-Hawlena T., Wróbel M. The Effects of Innovative Solutions Implemented in the Supply Chain of the Public Postal Operator in Poland, "Zeszyty Naukowe WSB we Wrocławiu", Vol. 15, No. 1, http://ojs.wsb.wroclaw.pl/index.php/WSBRJ/issue/view/19/showToc [data dostępu].
 • Gądek-Hawlena T., Wróbel M., Selected Transformations of the Supply Chain and their Significance for the Operational Effectiveness of Polish Post, w: Contemporary Transportation Systems. Selected Theoretical and Practical Problems. Modelling of Change in Transportation Subsystems, red. R. Janecki, S. Krawiec, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011.
 • Gądek-Hawlena T., Wróbel M., The Efficiency of Postal Logistics Processes, konferencja "Transcom 2013", Uniwersytet w Żylinie, 24.26.06.2013.
 • Gądek-Hawlena T., Wróbel M., The Use of Outsourcing in Transport in the Efficiency Improvement of the Postal Supply Chain, w: Contemporary Transportation System. Selected Theoretical and Practical Problems the Co-Modality of Transportation, red. R. Janecki, S. Krawiec, G. Sierpiński, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.
 • http://antyweb.pl/rewolucja-poczty-polskiej-envelo-poczta-prosta/ [10.06.2015].
 • http://miroslawzelent.pl/wyklady/sieci-rownorzedne-p2p-klient-serwer.pdf [5.06.2015]
 • Leksykon zarządzania, Wyd. Difin, Warszawa 2004.
 • Main Developments in the Postal Sector (2010-2013). Study for the European, Directorate General for Internal Market and Services Commission, WIK-Consult, Bad Honnef, August 2013.
 • Nowa strategia Poczty Polskiej, www.poczta-polska.pl/?s=nowa+strategia [10.06.2015].
 • Pastuszak Z., Implementacja zaawansowanych rozwiązań biznesu elektronicznego w przedsiębiorstwie, Agencja Wydawnicza Placent, Warszawa 2007.
 • Pocztowe monopole - dlaczego są likwidowane i czym to skutkuje?, www.nbportal.pl/wiedza/artykuly/ gospodarka/pocztowe_monopole [24.03.2015].
 • Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2013, UKE, Warszawa, maj 2014, www.uke.gov.pl/rynek-uslug-pocztowych-12343 [24.03.2015].
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych, Dz.U. z dnia 15 stycznia 2004 r. nr 5, poz. 34 z późn. zm.
 • Sprzedaż internetowa za granicą, "Logistyka a Jakość" 2015, nr 2(92).
 • Strategia Poczty Polskiej do 2015 roku, www.poczta-polska.pl/strategia-poczty-polskiej-do-2015- roku/ 10.06.2015].
 • Strategie i modele gospodarki elektronicznej, red. C.M. Olszak, E. Ziemba, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 • Strojny M., Teoria i praktyka zarządzania wiedzą, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2000, nr 3.
 • Transformacja polskiego rynku pocztowego. Liberalizacja. Konkurencja. Modernizacja, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2014, www.ibngr.pl/Aktualnosci/Aktualnosci/ Transformacja-polskiego-rynku-pocztowego [25.03.2015].
 • Wróbel M., Potencjalne możliwości wykorzystania i niezbędne zmiany do wprowadzenia w systemie logistyki pocztowej w aspekcie integracji usług realizowanych na potrzeby poczty i rynku TSL, w: Współczesne uwarunkowania rozwoju transportu w regionie, red. M. Michałowska, "Zeszyty Naukowe UE w Katowicach" 2013, nr 143.
 • Wróbel M., Programy naprawcze w kontekście rozważań nad docelowym modelem systemu logistyki publicznego operatora pocztowego w Polsce, w: Rynki przemysłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju, red. H. Babis, R. Czaplewski, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2009, nr 544: "Ekonomiczne Problemy Usług" nr 35.
 • Wróbel M., Przekształcenia systemu logistycznego publicznego operatora pocztowego w Polsce i ich wpływ na sprawność funkcjonowania przedsiębiorstwa, w: Funkcjonowanie systemów logistycznych, red. J. Jaworski, A. Rytlewski, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości w Gdańsku" 2009, t. II.
 • Wróbel M., Efektywność wykorzystania transportu w systemie logistyki pocztowej w aspekcie realizacji programów naprawczych na przykładzie Centrum Logistyki Oddział Regionalny w Katowicach Poczta Polska S.A., red. M. Michałowska, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2010.
 • Wróbel M., Przesłanki i kierunki zmian w systemie logistycznym publicznego operatora pocztowego w Polsce, w: Transport w gospodarce opartej na wiedzy, red. M. Michałowska, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2009.
 • Wróbel M., W poszukiwaniu lepszych rozwiązań (część pierwsza i druga), "Poczt Polska" 2009, nr 8, 9.
 • Złoch M., Integracja sklepu internetowego z systemem magazynowo-handlowym, "Nowoczesny Magazyn" 2015, nr 1(97).
 • www.aglomeracja.holdikom.com.pl/LinkClick.aspx?fileticket= 0hL5YG8Lpk &tabid=96 [5 i 8.06.2015]
 • www.e-mentor.edu.pl/czasopismo/spis-tresci/numer/19 [5.06.2015]
 • www.ecommerce-europe.euglobal/ [20.03.2015]
 • www.uke.gov.pl/rynek-uslug-pocztowych-12343 [24.03.2015]
 • www.ecommerce-europe.eu/facts-figures [10.06.2015]
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171409267

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.