PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | t. 16, z. 5, cz. 1 Rola zarządzania projektami i procesami w budowaniu przewagi konkurencyjnej w wymiarze lokalnym i regionalnym | 7--21
Tytuł artykułu

Rozwój samorządów lokalnych w dekadzie integracji Polski z Unią Europejską

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Poland's Local Government Development in the First Decade of Poland's Integration into the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z obszarów realizacji procesu integracji Polski z Unią Europejską są instrumenty finansowe, które mają na celu wsparcie członkostwa w UE. Fundusze pomocowe dla jednostek samorządu terytorialnego stanowią dużą szansę zarówno na realizację przedsięwzięć infrastrukturalnych, jak i projektów powiązanych z rozwojem społeczności lokalnych. Polska jeszcze przed przystąpieniem do Unii Europejskiej zobowiązała się do przeprowadzenia gruntownych reform prawnych oraz gospodarczych. Reformy te dotyczyły nie tylko zarządzania krajem, ale także administrowania na wszystkich szczeblach władzy w Polsce. Koncepcja nowego podziału administracyjnego i utworzenia samorządów, która weszła w życie w 1999 roku, była odpowiedzią na polskie dążenia akcesyjne oraz gotowość do modernizacji. Proces zmian nie zakończył się wraz z integracją, jest on kontynuowany i ciągle stawia nowe wyzwania, z którymi musi mierzyć się samorząd.(fragment tekstu)
EN
From the moment of Poland's accession to the European Union (EU), local governmental units became part of Europe's uniform market which opened new developmental possibilities and opportunities. This year marks the first decade of Poland's accession to the EU which lends itself for review and assessment of the integrative influence on local and regional development. A key task of local authorities is to increase the ability of assimilating Union funds on the local, as well as regional, level. This ability requires skill of the authorities in generating strategic projects, and managing said projects in a way which benefits local development. This article undertakes to assess the influence of integration on local and regional development.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Czempas J. (2009), Środki unijne jako źródło finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego (2004-2007) [w:] Patrzałek L. (red.), Finanse lokalne. Wybrane zagadnienia, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Poznań.
 • Famulska T. (red.) (2009), Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w warunkach integracji europejskiej, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 • Heller J. (2003), Integracja Polski z Unią Europejską, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
 • Kogut-Jaworska M. (2008), Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, Warszawa.
 • Kosiedowski W. (red.) (2005), Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, Toruń.
 • Kulesza M., K. Galus, M. Tułowiecki (2001), Harmonizacja prawa polskiego w latach 2000-2001 w zakresie przepisów regulujących działanie samorządu terytorialnego, opracowanie przygotowane na zlecenie Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.
 • Misterek W. (2008), Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa.
 • Pająk K. (2003), Samorząd terytorialny w Polsce. Wybrane aspekty jego funkcjonowania, Bydgoszcz.
 • Woś B. (2005), Rozwój regionów i polityka regionalna w Unii Europejskiej oraz w Polsce, Oficyna Wydawnicza, Wrocław.
 • Ziółkowski M. (2005), Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie [w:] Zalewski A. (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Warszawa.
 • Traktat o Unii Europejskiej (tzw. Traktat z Maastricht) (1992), Dz.U. z 2004 r. nr 90, poz. 864/30.
 • Opinia Komitetu Regionów (2013), Decentralizacja w Unii Europejskiej oraz rola samorządu lokalnego i regionalnego w kształtowaniu i realizacji polityki UE, Dz. Urz. UE C 139 z 17.05.2013.
 • Strategia rozwoju Polski do roku 2020. Synteza (2000), Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171409435

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.