PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | t. 16, z. 5, cz. 1 Rola zarządzania projektami i procesami w budowaniu przewagi konkurencyjnej w wymiarze lokalnym i regionalnym | 43--57
Tytuł artykułu

Zagadnienie planowania działań w administracji lokalnej - programowanie rozwoju

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Issue of Task Planning in Local Administration - the Development Programming Process
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie propozycji zmian w procesie przygotowania strategii rozwoju, pozwalających na zwiększenie możliwości przełożenia planowania długookresowego na zarządzanie operacyjne. Fundamentem przedstawionego podejścia jest metoda Project Management (PM), a w szczególności jedno z najbardziej znanych w świecie podejść wykorzystujących tę metodę, czyli wytyczne IPMA. Skupiono się na mechanizmie planowania długookresowego, wykorzystującym specyficzny typ przedsięwzięcia, jakim jest program. W artykule opisano zarówno jego cechy, jak i wymagania organizacyjne, związane z jego realizacją. Ponadto zaproponowano mechanizm planowania, oparty na programach rozwojowych, opisując poszczególne elementy takiego planu oraz zasady jego przygotowania.(fragment tekstu)
EN
Present economy creates a great number of factors influencing the social and economic development process. In a turbulent and complex environment the role of public administration is changing. It is really important to improve the quality of management process in such situation. It is connected especially with the strategic management process, which is inefficient in Polish local government. The paper considers the proposal of a new mechanism of the strategic making process. On the basis of the project management method the scheme of the development programs planning as a main part of the strategy is prepared. In first part the author talks about the program features, the program phase model, and organizational aspects of managing this kind of undertaking. This methodological description is implemented into the environment of the local government institutions. In this part the author focuses on three main aspects of using the development programs in a strategy. These are: the strategy budget planning, the role of program managers, and the procedure of strategic, tactical and operational controlling process.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Bibliografia
 • Dałkowski B., Staśto L., Zalewski M. (red.) (2009), Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA, Stowarzyszenie Project Management Polska, Gdańsk.
 • Dzimianowicz W. (2012), Planowanie strategiczne: poradnik dla pracowników administracji publicznej, MRR, Warszawa.
 • Gawroński H. (2010), Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Griffin R.W. (2002), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 • Hausner J. (2013), Ocena sytuacji samorządów lokalnych, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa.
 • Jeżowski P. (2002), New Public Management - nowy paradygmat zarządzania w sektorze publicznym [w:] Jeżowski P. (red.), Zarządzanie w sektorze publicznym - rozwój zrównoważony - metody wyceny, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 • Kaleta A., Moszkowicz K. (red.) (2012), Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Komunikat nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Dz.Urz. MF nr 15, poz. 84.
 • Postuła M., Perczyński P. (red.) (2009),Wdrażanie budżetu zadaniowego, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 • Pierścionek Z. (2011), Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • PMI (2008), PMBok Guide 4th Edition 2008, Project Management Institute, USA.
 • Potoczek A. (2013), Zarządzanie jednostką terytorialną. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz.
 • Potoczek A., Pyrzyk I. (2013), Administracja i zarządzanie. Perspektywa Społeczna i organizacyjna, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Włocławek.
 • Romanowska M. (2009), Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • Stabryła A. (2007), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Skica T., Strojny J. (2013), Orientacja projektowa jako systemowe wspieranie kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny", nr 4/2013.
 • Strona internetowa: http://ipma.ch
 • Strona internetowa: www.mf.gov.pl
 • Strojny J. (2012a), Innowacyjne zarządzanie regionem, powiatem i gminą, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów.
 • Strojny J. (2012b), Innowacyjność i kreatywność w rozwiązywaniu problemów biznesowych, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów.
 • Strojny J. (2012c), Zarządzanie projektami innowacyjnymi, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów.
 • Strojny J. (2013a), Orientacja zadaniowa jako systemowe podejście do zarządzania projektami oparte na filozofii zarządzania projektami, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", nr 11.
 • Strojny J. (2013c), Rola przywództwa w kontekście wdrożenia innowacji organizacyjnej. Obserwacje i wnioski na podstawie studium przypadku w jednostce samorządu terytorialnego, "Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej - Organizacja i Zarządzanie", nr 1144.
 • TSO (2010), PRINCE2TM - Skuteczne zarządzanie projektami, TSO, GB.
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240.
 • Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. 1998 nr 91 poz. 578.
 • Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. 1998 nr 91 poz. 576.
 • Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171409457

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.