PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | t. 16, z. 5, cz. 1 Rola zarządzania projektami i procesami w budowaniu przewagi konkurencyjnej w wymiarze lokalnym i regionalnym | 59--73
Tytuł artykułu

Strategia behawioralna stymulantem rozwoju regionalnego - kontekst jednostek samorządu terytorialnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
A Behavioural Strategy as a Stimulus for Region's Development - the cContext of Local Government
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu, stanowiącego część eksploracyjną projektu, który został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/05/D/HS4/01317, jest przedstawienie koncepcji strategii behawioralnej (rozważania ograniczono do obszaru postaw jednostek zarządzających) jako potencjalnego stymulatora rozwoju regionalnego - w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego. W pierwszej części opracowania przedstawiono specyfikę i charakter strategii behawioralnej, następnie opisano determinanty rozwoju regionalnego i ostatecznie zaprezentowano kwestię stymulowania rozwoju regionalnego w kontekście strategii behawioralnych w jednostkach samorządu terytorialnego. Wnioskowanie ma charakter dedukcyjny, a zastosowaną metodą są studia literaturowe.(fragment tekstu)
EN
The content of the paper refers mainly to endogenous categories of region's development, especially to the effectiveness of local entities, to region's competitiveness, and enterprises' innovativeness, however, in the context of endogenous intraorganizational factors conducive to enhance the growth of particular organizations. A behavioural strategy constitutes one of such endogenous intraorganizational determinants of the growth. The goal of the paper is to present the concept 'a behavioural strategy' (the considerations are limited to the field of the attitudes of governors) as a potential stimuli for the region's development in terms of local government. The first part of the paper presents the specificity and character of a behavioural strategy. Then, the determinants of regional development were described, and finally stimulating the region's development in the context of behavioural strategies in local government. The considerations are deductive and the methods that have been used are literature studies.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bernard L.L. (1932), Sociological research and the exceptional man, "Papers of the American Sociological Society", nr 27.
 • Blakely E.J. (1989), Planing Local Economic Development. Theory and Sage Publication, New - Practice - Delhi, London.
 • Gralak A. (2006), Rozwój regionalny - zagadnienia ogólne, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa.
 • House F.N. (1926), The concept 'social forces' in American sociology, "American Journal of Sociology", vol. 31, no. 4.
 • Jańczuk L. (2013), Determinanty rozwoju społeczno-gospodarczego regionów w Polsce, "Roczniki nauk społecznych", tom 5(41), nr 1.
 • Marody M. (1976), Sens teoretyczny a sens empiryczny pojęcia postawy. Analiza metodologiczna zasad doboru wskaźników w badaniach nad postawami, PWE, Warszawa.
 • Mądrzycki T. (1970), Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw, PWN, Warszawa.
 • Park R.E., Burgess E.W. (1921), Introduction to the Science of Sociology. Chicago, University of Chicago, [w:] Robert E. Park (1915), Principles of Human Behavior, Chicago, Zalaz Corporation.
 • Piórkowska K. (2012), Imponderabilia społeczne w kontekście behawioralnych strategii menedżerskich, [w:] red. Barabasz A., Głuszek E., Prace Naukowe UE we Wrocławiu. Osobowościowe i kompetencyjne uwarunkowania sukcesu, nr 273.
 • Piórkowska K. (2013), Strategia behawioralna wyznacznikiem sukcesu organizacji?, "Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance", vol. 11, nr 4, cz. 2.
 • Piórkowska K. Niemczyk J. (2013), Managers' decisions in the context of environmental conditions and behavioural strategies, "Global Business&Economics Anthology", vol. II, December.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2009), Rozwój regionalny w Polsce. Raport 2009.
 • Secomski K. (1987), Teoria rozwoju regionalnego i planowania, PWE, Warszawa.
 • Seibert O. (2009), Czynniki sukcesu zintegrowanego rozwoju regionalnego, Fundacja im. Heinricha Bolla, Warszawa [online], http:// www.boell.pl/ download_pl/Czynniki_sukcesu_zintegrowanego_rozwoju_regionalnego, dostęp: 03 lutego 2009.
 • Sztando A. (2010), Wdrażanie strategii rozwoju jednostki samorządu terytorialnego, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 101, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Szymla Z. (2005), Podstawy badań rozwoju regionalnego, "Zeszyty Naukowe", nr 3, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni, Bochnia.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. nr 0, poz. 594).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. nr 0, poz. 595).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2013 r. nr 0, poz. 596).
 • Żywicki J. (2014), Główne czynniki warunkujące rozwój regionalny [online], http://www.zywicki.org/glowne.html, dostęp: 29 lipca 2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171409465

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.