PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 64 nr 7 Przedsiębiorstwo w sieci | 95--110
Tytuł artykułu

Współpraca sieciowa w instytucjach kultury

Autorzy
Warianty tytułu
Network Cooperation between Cultural Institutions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki współpracy sieciowej instytucji kultury na gruncie wyjaśnień trzech wiodących teorii referencyjnych, tj. teorii ekonomicznej efektywności, teorii sieci społecznych oraz teorii zasobowej, na przykładzie teatrów. Współpraca sieciowa, mimo że doczekała się dużej i wciąż rosnącej liczby publikacji, nie była - jak dotąd - szerzej analizowana w kontekście instytucji kultury.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the specificity of network cooperation between cultural institutions from the perspectives proposed by the three most popular reference theories: the economic efficacy theory, the social network theory, and the Resource Based View, through the example of theatres. Despite the fact that cooperation has gone through a large and still growing number of published papers, it has not been widely analyzed in the context of cultural institutions so far.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Adamik A., Więzi partnerskie a proces kształtowania nowoczesnej architektury biznesu, w: Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach, red. A. Potocki, Wyd. Difin, Warszawa 2007.
 • Bagdadli S., Museum and Theatre Networks in Italy: Determinants and Typology, "International Journal of Arts Management" 2003, Vol. 6, No. 1.
 • Baum A.C., Oliver C., Institutional Linkages and Organizational Morality, "Administrative Science Quarterly" 1990, Vol. 36.
 • Borkowska-Niszczota M., Współpraca instytucji kultury na rzecz rozwoju produktów turystyki kulturowej w ujęciu teoretycznym i praktycznym, "Ekonomia i Zarządzanie" 2012, nr 2.
 • Castells M., Społeczeństwo sieci, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Chung S.A., Singh H., Lee K., Complementarity, Status Similarity and Social Capital as Drivers of Alliance Formation, "Strategic Management Journal" 2000, Vol. 21.
 • Czakon W., Paradygmat sieciowy w naukach o zarządzaniu, "Przegląd Organizacji" 2011, nr 11.
 • Czakon W., Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 • Czakon W., Uwarunkowania i mechanizmy koordynacji sieci, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe UE w Katowicach" 2013, nr 141: Governance - korporacje, instytucje publiczne, sieci.
 • Ćwikła M., Turystyka eventowa a nowe trendy w kształtowaniu programów artystycznych festiwali i instytucji teatralnych, "Turystyka Kulturowa" 2012, nr 10.
 • Doz Y.L., Hamel G., Alianse strategiczne, sztuka zdobywania korzyści przez współpracę, Wyd. Helion, Gliwice 2006.
 • Frączkiewicz-Wronka A., Efektywność sieci jako czynnik krytyczny rozwoju organizacji realizujących usługi społeczne, "Prace Naukowe UE we Wrocławiu" 2011, nr 219.
 • Graber M., Best Practices in Enhancement Deals: Nonprofit and for Profit Theatrical Collaborations, California State University, Long Beach 2013, http://pqdtopen.proquest.com/doc/1417050152. html?FMT=AI [15.06.2015].
 • Gualati R., Singh H., The Architecture of Cooperation: Managing Coordination Costs and Appropriation Concerns in Strategic Aliances, "Administrative Science Quarterly" 1998, Vol. 43, No. 4.
 • Gulati R., Puranam P., Tushman M., Meta-Organization Design: Rethinking Design in Interorganizational and Community Contexts, "Strategic Management Journal" 2012, Special Issue: Strategy and the Design of Organizational Architecture, Vol. 33.
 • Hagel J. III, Brown J.S., Organizacja jutra: zarządzanie talentem, współpracą i specjalizacją, Wyd. Helion, Gliwice 2006.
 • Kawa A., Podstawy teoretyczne sieci przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka" 2013, nr 46.
 • Klaić D., Mobilność wyobraźni. Międzynarodowa współpraca kulturalna. Przewodnik, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2011.
 • Klimas P., Sieci innowacji: implikacje bliskości organizacyjnej, Wyd. UE, Katowice 2014.
 • Kożuch B., Przygodzka R., Współpraca sieciowa w zarządzaniu organizacjami publicznymi, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie" 2012, nr 117.
 • Kożuch B., Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2004.
 • Leśnierowska J., Sieć - ale jaka?, "Teatr" 2011, nr 7-8.
 • Mariani M.M., Coopetition as an Emergent Strategy: Empirical Evidence from a Consortium of Italian Opera Houses, "International Studies in Management and Organization 2007, Vol. 37, No. 2.
 • Niemczyk J., Sieci międzyorganizacyjne z perspektywy podstawowych nurtów nauk o zarządzaniu w: Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania, red. J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, B. Jasiński, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • Nowicka-Skowron M., Pachura P., Strategie innowacyjne przedsiębiorstw wobec wyzwań gospodarki sieciowej, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" 2009, nr 226.
 • Olkusz P., Lokalny protest w czasach koprodukowania globalnego sukcesu, "Teatr" 2013, nr 9.
 • Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej, Wyd. Naukowe PWE, Warszawa 2005.
 • Scheff J., Kotler P., How the Art Can Prosper Through Strategic Collaboration, "Harvard Business Review" 1996, Vol. 74.
 • Sinha D.K., Cusumano M.A., Complementarity Resources and Cooperative Research: A Model of Research Joint Ventures among Competitors, "Management Science" 1991, Vol. 37, No. 9.
 • Stańczyk-Hugiet E., Adaptacja kooperatywna, "Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie" 2013, nr 52.
 • Stańczyk-Hugiet E., Czy to nowa jakość w zarządzaniu?, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH" 2012, nr 116.
 • Stańczyk-Hugiet E., Koopetycja, czyli dokąd zmierza konkurencja, "Przegląd Organizacji" 2011, nr 5.
 • Suchowian J., Problemy finansowania instytucji kultury w Polsce na przykładzie teatru im. St.I. Witkiewicza w Zakopanem, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia" 2011, nr 38.
 • Światowiec-Szczepańska J., Wpływ orientacji czasowej kadry kierowniczej na rozwój organizacji sieciowych, "Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej - Organizacja i Zarządzanie" 2013, nr 52.
 • Tubielewicz A., Koncepcja tworzenia organizacji sieciowej, w: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, red. R. Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2013.
 • Wholey D.R., Hounker J.W., Effects of Generalism and Niche Overlap on Network Linkages among Youth Service Agencies, "Academy of Management Review" 1993, Vol. 32, No. 2, s. 349-371.
 • Wood D.J., B. Gray B., Toward a Comprehensive Theory of Collaboration, "Journal of Applied Behavioral Science" 1991, Vol. 27, No. 2.
 • Zdziarski M., Kapitał społeczny w sieci relacji, "Studia i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego" 2008, nr 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171409687

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.