PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 64 nr 7 Przedsiębiorstwo w sieci | 129--147
Tytuł artykułu

Decentralizacja w grupach kapitałowych jako szczególnej formie sieci gospodarczych

Autorzy
Warianty tytułu
Decentralization in Capital Groups constituting a special form of Networks
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule dokonano zestawienia kategorii grup kapitałowych oraz sieci gospodarczych, wykazując, że w określonych okolicznościach grupa kapitałowa stanowi szczególną formę sieci. W tym kontekście przedstawiona została analiza podstaw teoretycznych decentralizacji jako autonomii formalnej, stanowiącej przedmiot zainteresowań strategów zarządzania stających przed dylematem dotyczącym rozmieszczania uprawnień decyzyjnych w organizacji. Jednocześnie podkreślono, że przez wzgląd na zaakceptowanie twierdzenia, iż grupa kapitałowa stanowi formę sieci, przedmiotowa analiza dotycząca decentralizacji powinna mieć znaczenie także dla badań z obszaru sieci gospodarczych.(abstrakt oryginalny)
EN
In this article categories of capital groups and networks are compared, and at the same time, it is demonstrated that in particular circumstances a capital group may be considered a special form of a network. In the above context an analysis is presented of the theoretical basis of decentralization, as a formal autonomy, which constitutes the subject of interest of strategic managers facing a dilemma regarding the placement of decisional competences in their organizations. At the same time, the author highlights that due to the acceptance of the claim that a capital group constitutes a form of a network, the analysis of decentralization should be considered valuable in terms of researches in the field of networks as well.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Achrol R.S., Changes in the Theory of Interorganizational Relations in Marketing: Toward a Network Paradigm, "Academy of Marketing Science Journal" 1997, Vol. 25, No. 1.
 • Aluchna M., Kierunki rozwoju polskich grup kapitałowych. Perspektywa międzynarodowa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 • Araujo L., Brito C., Agency and Constitutional Ordering in Networks, "International Studies of Management & Organizations" 1998, Vol. 27, No. 4.
 • Barczak B., Białkiewicz J., Źródła efektów synergicznych w sieciach organizacyjnych, w: Współpraca międzyorganizacyjna w działalności przedsiębiorstw. Klastry - alianse - sieci, red. R. Borowiecki, T. Rojek, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
 • Cravens D.W., Piercy N.F., Relationship Marketing and Collaborative Networks in Service Organizations, "International Journal of Service Industry Management" 1994, Vol. 5, No. 5.
 • Czakon W., Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 • Czakon W., Network Governance Dynamics Impact on Intellectual Property Management: The Case of a Franchise System, "Int. J. Intellectual Property Management" 2008, Vol. 3, No. 1.
 • Ćwik K., Aspekty organizacji sieciowej a funkcjonowanie grupy kapitałowej, "Organizacja i Zarządzanie" 2013, nr 4(24).
 • Drucker P.F., Praktyka zarządzania, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2005.
 • Dwojacki P., Nogalski B., Tworzenie struktur sieciowych jako wynik restrukturyzacji scentralizowanych przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" 1998, nr 4.
 • Falencikowski T., Kształtowanie swobody decyzyjnej w zarządzaniu grupami kapitałowymi, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", Toruń 2008.
 • Grandori A., Soda G., Inter-Firm Networks: Antecedents, Mechanisms and Forms, "Organization Studies" 1995, Vol. 16, No. 2.
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Grupy kapitałowe w Polsce. Strategie i struktury, red. M. Romanowska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
 • Koza M.P., Lewin A.Y., The Coevolution of Network Alliances: A Longitudinal Analysis of an International Professional Service Network, "Organization Science" 1999, Vol. 10, No. 5.
 • Kreft Z., Holding. Grupa kapitałowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 • Kreft Z., Karwan M., Centralizacja i decentralizacja uprawnień decyzyjnych w holdingu, "Przegląd Organizacji" 2003, nr 2.
 • Leksykon zarządzania, Wyd. Difin, Warszawa 2004.
 • Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A., Sieć przedsiębiorstw jako skuteczna forma organizacyjna w warunkach kryzysu gospodarczego, "Management and Business Administration. Central Europe" 2012, nr 4(117).
 • Lumpkin G.T., Dess G.G., Clarifying the Entrepreneurial Orientation Construct and Linking It to Performance, "Academy of Management Review" 1996, Vol. 21.
 • Łobos K., Organizacja sieciowa, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 • Łobos K., Organizacje sieciowe, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, red. R. Krupski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 • Łobos K., Teoria struktur organizacyjnych: stan i perspektywy, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 • Miles R., Snow C., Network Organizations: New Concept for New Forms, "McKinsey Quarterly" 1986.
 • Miles R.E., Snow C.C., Causes of Failure in Network Organizations, "California Management Review" 1992, Vol. 34, No. 4.
 • Mioduchowska-Jaroszewicz E., Analiza pojęcia grupy kapitałowej w polskiej gospodarce i literaturze ekonomicznej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2013, nr 786, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 64/1.
 • Niemczyk J., Wyróżniki, budowa i zachowania strategiczne układów outsourcingowych, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" 2006, nr 1111, Seria Monografie i Opracowania, nr 171.
 • Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Interorganisational Network Composition and Management - Research Aspects, w: Teoria sieci w rozwiązywaniu problemów, red. G. Bełz, Ł. Wawrzynek, "Prace Naukowe UE we Wrocławiu" 2012, nr 275.
 • Nogalski B., Ronkowski R., Holding w gospodarce krajowej. Praktyczny poradnik tworzenia, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2000.
 • Nogalski B., Kreft Z., Kluczowe problemy zarządzania grupą kapitałową, w: Zarządzanie w grupach kapitałowych. Aspekty organizacyjne, finansowe, właścicielskie i personalne, red. B. Nogalski, P. Walentynowicz, Wyd. Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, Gdynia 2004.
 • Nogalski B., Ronkowski R., Podstawy funkcjonowania polskich grup kapitałowych oraz ich formy organizacyjne i sposoby zarządzania, w: Zarządzanie w grupach kapitałowych, red. B. Nogalski, P. Walentynowicz, Wyd. Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia 2004.
 • Perechuda K., Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 • Rutka R., Organizacja przedsiębiorstw. Przedmiot projektowania, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001, za: Organizacja i zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1972.
 • Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, red. J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, B. Jasiński, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • Sieci w gospodarce, red. M. Ciesielski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013, za: M. Mitręga, Zdolność sieciowa jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku przedsiębiorstw, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2010.
 • Sikacz H., Ocena sytuacji finansowej operacyjnych grup kapitałowych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 • Sroka W., Sieci aliansów. Poszukiwanie przewagi konkurencyjnej poprzez współpracę, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012, s. 32.
 • Stańczyk-Hugiet E., Strategicznie o ekosystemie biznesu, Zarządzanie strategiczne. Strategie sieci i przedsiębiorstw w sieci, red. R. Krupski, "Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości" 2015, t. 32(2).
 • Stańczyk-Hugiet E., Surmiak A., Autonomia w układach współpracy gospodarczej, "Organizacja i Kierowanie" 2014, nr 1a.
 • Strategor, Zarządzanie firmą: strategie, struktury, decyzje, tożsamość, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1995.
 • Thorelli H.B., Networks: Between Markets and Hierarchies, "Strategic Management Journal" 1986, Vol. 7.
 • Trocki M., Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Trocki M., Zarządzanie grupą kapitałową, w: Grupy kapitałowe w Polsce, red. M. Romanowska, M. Trocki, B. Wawrzyniak, Wyd. Difin, Warszawa 2000.
 • Wiktorowski K., Grupa kapitałowa jako efekt procesu koncentracji przedsiębiorstwa a zagadnienie jakości organizacji, w: Zarządzanie w grupach kapitałowych, red. B. Nogalski, P. Walentynowicz, Wyd. Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia 2004.
 • Wit B. de, Meyer R., Synteza strategii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 • Woźniak K., Holding, "Firma" 1991, nr 11.
 • Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171409695

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.