PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | t. 16, z. 5, cz. 1 Rola zarządzania projektami i procesami w budowaniu przewagi konkurencyjnej w wymiarze lokalnym i regionalnym | 75--88
Tytuł artykułu

Zarządzanie procesami rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie regionów z wykorzystaniem metody benchmarkingu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Management of Socio-economic Development Processes at the Regional Level Using the Method of Benchmarking
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest analiza i ocena potencjału społeczno-gospodarczego województw Polski Wschodniej. Za pomocą wyselekcjonowanych wskaźników podjęto w niej próbę porównania i oceny pięciu polskich województw, wyznaczając wśród nich wzorce do naśladowania w poszczególnych kategoriach. Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej z nich przedstawiono specyfikę rozwoju społeczno-gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem jego regionalnego (lokalnego) wymiaru. W drugiej części natomiast dokonano analizy rozwoju regionalnego w kontekście zarządzania strategicznego. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this study is to analyze and evaluate the socio-economic development of Eastern Polish provinces. Using the selected indicators that have been taken in the attempt to compare and evaluate five Polish regions, setting among them role models in each category. The article consists of three parts. The first one shows the specificity of socio-economic development, with particular emphasis on the regional dimension. The second part analyses the regional development in the context of strategic management. The different kinds of methods and techniques used in strategic analysis of the environment, both enterprises and territorial units under study are presented here. The last - the third part depicts procedure of strategic benchmarking regions for Polish and Eastern provinces. For the examination of the methods unitarisation zero was used here.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Bański J., Czapiewski K.Ł. (2008), Ekspertyza: Identyfikacja i ocena czynników sukcesu społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
 • Benchmarking [online], http://www.lazarski.pl/download/gfx/lazarski/pl/ defaultopisy/1226/1/1/benchmarking-prof.gierszewska.pdf, dostęp: 20 lipca 2014.
 • Berbeka J. (2006), Poziom życia ludności a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Churski P., Perdał R. (2008), Czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego w układzie regionalnym Unii Europejskiej [w:] Dołzbłasz S., Raczyk A. (red.), Europa bez granic - nowa jakość przestrzeni, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, nr 4, Wrocław.
 • Daniluk P. (2008), Zarządzanie strategiczne. Analiza strategiczna organizacji, Wydział Wydawniczy Akademii Obrony Narodowej, Warszawa.
 • Fałek Z. (2010), Przegląd podstawowych narzędzi i metod analizy strategicznej przedsiębiorstwa, "Controlling", nr 8, Wydawnictwo INFOR.
 • Fraś P., Kanclerz A., Dobrzański J. (2006), Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • Garbacz B. (2012), Zasady doboru obszaru benchmarkingu strategicznego [w:] System monitorowania i ewaluacji strategii, Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, Nowy Targ.
 • Gawroński H. (2010), Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp z o.o., Warszawa.
 • Górniak J., Mazur S. (red.) (2012), Zarządzanie strategiczne rozwojem, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • http://stat.gov.pl.
 • Jabłoński A., Jabłoński M. (2012), Zarządzanie wartością regionu poprzez rozwój i wzrost sektora małych i średnich przedsiębiorstw, Katowice.
 • Kompa K. (2009), Budowa mierników agregatowych do oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego [w:] "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 74 (2009), Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Kwas M. (2010), Dlaczego benchmarking? Rola benchmarkingu w promowaniu najlepszych wzorców, Centrum Benchmarkingu Polska.
 • Marciniak S. (red.) (2005), Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2012), Zarządzanie strategiczne rozwojem, Warszawa.
 • Miszczyńska D., Metoda unitaryzacji zerowanej [online], http://www.kbo.uni.lodz.pl/index.php?option=com_docman&task=doc_ download&Itemid=33&gid=1017.
 • Nasiłowski M. (2004), System Rynkowy. Podstaw mikro- i makroekonomii, Wydawnictwo Key Text, Warszawa.
 • Perroux F. (1961), L'economie du XXe sic cle, reprint PUG, Paris.
 • Ratajczak W. (2008), Modele ekonometrii przestrzennej w analizie regionalnej [w:] Stryjakiewicz T., Czyż T. (red.), O nowy kształt badań w geografii i gospodarce przestrzennej, Biuletyn KPZK PAN, z. 237, Warszawa.
 • Sejmik Województwa Pomorskiego (2012), Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, Gdańsk.
 • Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z. (2007), Controlling, analiza i monitoring w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa.
 • Strahl D. (red.) (2006), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu im. Oskara Langego, Wrocław.
 • Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 (2008), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Sutherland J., Canwell D. (2007), Klucz do zarządzania strategicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Szewczuk A., Kogut-Jaworska M., Zioło M. (2011), Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
 • Wójcik P. (2008), Dywergencja czy konwergencja: dynamika rozwoju polskich regionów, Studia Regionalne i Lokalne (2) 32, Warszawa.
 • Ziemiańczyk U. (2010), Ocena poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w województwie małopolskim [w:] "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich", nr 14/2010, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Kraków.
 • Żółtowska I., Zarządzanie strategiczne [online], http://home.elka.pw.edu. pl/~imilenko/zs_konspekt.pdf, dostęp: 22 lipca 2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171409719

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.