PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | t. 16, z. 5, cz. 1 Rola zarządzania projektami i procesami w budowaniu przewagi konkurencyjnej w wymiarze lokalnym i regionalnym | 179--189
Tytuł artykułu

Wpływ wytycznych regulujących realizację projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej na zarządzanie w ośrodkach pomocy społecznej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Impact of the Guidelines Associated with the Implementation of Projects Co-financed from EU Funds on the Management Social Assistance Centers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejsze opracowanie dotyczy projektów systemowych PO KL, umożliwiających dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych wyłącznie przez organy administracji publicznej. Projekty systemowe poddziałania 7.1.1 - bo o takich mowa w podnoszonym w artykule przypadku - jako cześć składowa priorytetu XII PO KL, obejmują rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez OPS.(fragment tekstu)
EN
Implementation of EU projects by public organizations requires the introduction to the current management practices of specific adaptive changes resulting from the different guidelines concerning the realization of this group of projects. Therefore, it seems reasonable to identify these guidelines, which theoretically could contribute to improving the overall management of public organization, which was aimed as a goal of this study. In the text has been hypothesized that these guidelines are programming principleand methods and PCM methodology. The study was based on the documentation referring to the implementation of system projects by social welfare centers available on websites.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Apanowicz J. (2002), Metodologia ogólna, BERNARDINUM, Gdynia.
 • Babbie E. (2004), Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa.
 • Baran E. (2011), Aktywna integracja w praktyce - od pomysłu do realizacji, MCPS, Warszawa.
 • Chen S., Omer Y., Serd I. i in. (1981), SDI Software Package on a Microcomputer, "Journal of Information Science", 3/4.
 • Chrapko M. (2010), CMMI - Doskonalenie procesów w organizacji, PWN, Warszawa.
 • Chrościcki Z. (2001), Zarządzanie projektem - zespołami zadaniowymi, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
 • Cleland D.I., Ireland L. R. (2004), Project manager's portable handbook, McGraw-Hill Companies Inc., New York.
 • Cornick, T., Mather J. (1999), Construction Project Teams: Making Them Work Profitably, Thomas Telford Publishing, London.
 • Grosse T.G. 2011, Modernizacja obszarów wiejskich w Polsce - rola standardów zarządzania w procesach europeizacji [w:] Woźniak M. G. (red), Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. 18, Uniwersytet Rzeszowski.
 • Grucza B. (2012), Zasady zarządzania projektami w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki - wymagania wobec projektodawców [w:] Studia i prace kolegium zarządzania i finansów, 113, SGH, Warszawa.
 • Haffer J. (2009), Skuteczność zarządzania projektami w przedsiębiorstwach działających w Polsce, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń.
 • Harvard Business School (1996), Project Management Manual, Harvard Business School Publishing, Boston.
 • Jabłoński T., Lewandowski M. (2013), Operacjonalizacja kryteriów oceny sprawności zarządzania projektami realizowanymi przez gminne ośrodki pomocy społecznej w ramach PO KL [w:] T. Listwian, Ł. Sułkowski (red.), Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XIV, z. 11, cz. II, Społeczna Akademia Nauk, Łódź.
 • Kalin K. (1998), Kierować sobą i innymi. Psychologia dla kadry kierowniczej, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 • Kisiel P. (2000), Społeczne aspekty badań marketingowych. Wybrane problemy, AE w Krakowie, Kraków.
 • Kiziukiewicz T. (1993), Sprawozdawczość i informacje finansowe dla menedżera: poradnik praktyczny, Ekspert, Wrocław.
 • Koszlajda A. (2010), Zarządzanie Projektami IT. Przewodnik Po Metodykach, Helion, Gliwice.
 • Lityński P. (2008), Ewaluacja w programowaniu regionalnym na przykładzie Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego, Krakowskie Studia Małopolskie, Vol. XII, nr 12/2008, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Luecke R. (2006), Zarządzanie projektami małymi i dużymi. Podstawowe umiejętności pracy zgodnej z budżetem i terminarzem, MT Biznes, Warszawa.
 • Mandes S. (2008), Metody jakościowe w ewaluacji [w:] K. Olejniczak, M. Kozak, B. Ledziona (red.), Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych. Podręcznik akademicki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Marchewka J.T. (2006), Information Technology Project Management, 2nd edition, Wiley.
 • Miemiec M., Miemiec W., Sawicka K. (2013), Prawo finansów publicznych sektora samorządowego, LEX a Wolters Kluwer Business.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2013), Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, www.pokl.wupkrakow. pl [12 stycznia 2014].
 • O'Connell F. (2009), Szybka realizacja projektów, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 • Pawlak M. (2001), Podstawy zarządzania projektami, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin.
 • Płoskonka J., Szlachta J., Zaleski J. (2012), Układ instytucjonalny i aktorzy polityki rozwoju [w:] J. Górniak, S. Mazur (red.), Zarządzanie strategiczne rozwojem, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Project Management For Development Organizations (2007), Introduction to Project Management, Atlanta USA.
 • Project Management Institute (2008), A Guide to The Project Management Body of Knowledge, Fourth Edition, Project Management Institute, Pennsylvania.
 • Stabryła A. (2000), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa.
 • Szymańska A. (2008), Fundusze unijne i europejskie 2007-2013 dla samorządu terytorialnego, wyd. I, PLACET, Warszawa.
 • Tkaczyński J.W., Willa R., Świstak M. (2008), Fundusze Unii europejskiej 2007- 2013. Cele - Działania - Środki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Wysocki R.K., McGary R. (2005), Efektywne zarządzanie projektami, wyd. III, ONE Press, Helion, Gliwice.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171410163

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.