PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 1.2 (166.2) | 11--20
Tytuł artykułu

Rola kobiet na obszarach wiejskich

Warianty tytułu
The Role of Women in the Rural Areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na obszarach wiejskich w naszym kraju mieszka relatywnie duży odsetek polskich kobiet. Większość z nich jest zadowolona z zamieszkania na tych terenach oraz dostrzega znaczącą poprawę ogólnej ich sytuacji, jaka miała miejsce w ostatnich latach. Niezależnie od tych pozytywnych sygnałów, należy podkreślić, iż już w pierwszych latach akcesji Polski do UE nastąpiły istotne przekształcenia w funkcjonowaniu rolnictwa i na obszarach wiejskich, gdzie nastąpił proces coraz mniejszego uzależnienia gospodarki wiejskiej od sektora rolnego. Na terenach wiejskich wzrastała liczba rodzin bezrolnych, a rolnictwo stwarza możliwość zatrudnienia coraz mniejszej liczbie osób. W niniejszej pracy analizie poddano: wybrane uwarunkowania społeczno-demograficzne ludności wiejskiej, charakterystykę gospodarstw prowadzonych przez kobiety oraz podjęto próbę oceny sytuacji i roli kobiet na obszarach wiejskich. (abstrakt oryginalny)
EN
A significant share of Polish women lives at rural areas. Most of them are satisfied with living in the countryside and recognise a significant improvement in the general socio-economic situation of rural areas, that has occurred recently. It should be noted that alongside this positive opinion, there have been significant transformations in the functioning of agriculture and rural areas in the first years of the Polish accession to the EU and that the rural economy is becoming less and less dependent on the agricultural sector. In rural areas the number of non-farming families is increasing, and agriculture as a source of employment is decreasing for rural inhabitants. The paper analysis the changes in selected socio-demographic characteristics and the level of education of the rural population as well as the characteristics of farms run by women. It also attempts to assess the current situation and the role of women in rural areas. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Strony
11--20
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
 • Dobre praktyki beneficjentek PROW 2007-20143. Przykłady projektów zrealizowanych przez kobiety na obszarach wiejskich. Listopad 2013, CDR, Brwinów.
 • Rocznik Demograficzny, 2012: GUS, Warszawa.
 • Sawicka J., 2008: Sytuacja kobiet wiejskich na rynku pracy, t. II. Warszawa.
 • Wrzochalska A., 2010: Kobiety kierujące gospodarstwami rolnymi. Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy, z. 542, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Wrzochalska A., 2012: Rolijata na zhenite v selskite rajoni v Polsha. Agricultural Economics and Management nr 4/2012. Agricultural Academy, Sofia, s. 77-85.
 • Wrzochalska A., 2011: Kobiety wiejskie - praca i warunki bytu. Zeszyty Naukowe UWMSC nr 32 - Społeczeństwo polskie wczoraj i dziś. Monografie i Studia, Warszawa.
 • Wrzochalska A., 2012: Współczesne społeczeństwo wiejskie w świetle osiąganego poziomu wykształcenia i korzystania z technologii cyfrowych. SERiA, Roczniki Naukowe, tom XIV, zeszyt 3, Warszawa-Poznań-Białystok.
 • Wrzochalska A., 2013: Kobiety kierowniczki gospodarstw rolnych wUE. [w:] Chmieliński P., Dudek M., Karwat-Woźniak B., Wrzochalska A., Maksymenko A., Krupin V., Cechy społeczno-demograficzne i aktywność ekonomiczna kierowników gospodarstw rolnych. Raport Programu Wieloletniego 2011-2014 nr 84, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 39-55.
 • Wrzochalska A., 2013: Razvitje na choveshkija kapital v selskite rajoni na Polsha sled prisyedinijava- neto j kym Evropejskija Syjuz, IAFE-NRI, Agraren Universitet-Plovdiv, Warszawa-Plovdiv.
 • Wrzochalska A., 2014: Kapitał ludzki na obszarach wiejskich w Polsce dziesięć lat po wejściu do Unii Europejskiej. [w:] Osiągnięcia i wyzwania w gospodarce żywnościowej oraz na obszarach wiejskich w 10 lat po rozszerzeniu UE, A. Kowalski, M. Wigier i M. Dudek (red. nauk.). Raport Programu Wieloletniego 2011-2014 nr 123, Warszawa, s. 178-192.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171410403

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.