PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 1.2 (166.2) | 35--50
Tytuł artykułu

Poród i macierzyństwo na wsi - zmiany doświadczeń i ról kobiet wiejskich

Warianty tytułu
Pregnancy and Childbirth in Rural Areas - Changing Experiences and Role of Women in Rural Areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omówiono wyniki badań, mówiących o czynnikach wpływających na dzietność kobiet. Autorki szczególnie koncentrują się na słabo zbadanym i rzadko opisywanym czynniku, jakim jest rodzaj doświadczenia porodowego. Na podstawie źródeł, jakimi są pamiętniki kobiet wiejskich, oraz literatury podjęto próbę zrekonstruowania doświadczenia porodowego w społeczności wiejskiej, zaś na podstawie dostępnej literatury, wyników realizowanych w Polsce badań oraz pilotażowych badań własnych autorki podejmują próbę odpowiedzi na pytanie o dostęp wiejskich matek do zmian, jakie zachodzą w położnictwie. (abstrakt oryginalny)
EN
In this article the authors analyse factors, which influence the fertility of women in Poland with special focus on the quality of the birth experience, a factor rarely examined. Based on various sources, including memories and literature, the authors reconstruct the experiences of the past, and also using results of pilot studies for the current situation. They try also verify if rural women are part of a visible change, which is possible to observe in obstetrics in Poland today. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Strony
35--50
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
 • Polska Akademia Nauk
Bibliografia
 • Badinter E., 1998: Historia miłości macierzyńskiej. Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa.
 • Boguszewski R., 2013: Rodzina - jej współczesne znaczenie i rozumienie. [w:] Rodzina i jej przemiany, M. Grabowska (red.). Opinie i Diagnozy CBOS nr 26, Warszawa.
 • Boguszewski R., 2014: Religijność. [w:] Polska wieś: przemiany, trendy, stereotypy, N. Hipsz (red.). Opinie i Diagnozy nr 30 CBOS, Warszawa.
 • Budrowska B., 2000: Macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu kobiety. Monografia FNP, Warszawa.
 • Curzytek J., 1935: Organizacja pracy w gospodarstwach włościańskich. Na podstawie materiałów rachunkowych 5 gospodarstw z województw południowych. Warszawa.
 • CBOS, 2013: Wieś Polska, Postawy, Styl życia, BS/117/2013,Warszawa.
 • Fijałkowski W., 1998: Dar rodzenia. PAX, Poznań.
 • Fuszara M., 2003: Sołtyski w Polsce. www.feminoteka.pl/downloads/soltyski_w_polsce.pdf (dostęp: 19.12.2014).
 • Gałaj D., 1986: Być matką. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.
 • Gennep A., 2004: Obrzędy przejścia, Systematyczne studium ceremonii. PIW, Warszawa.
 • Grabowska M. (red.), 2013: Rodzina i jej przemiany. Opinie i Diagnozy CBOS nr 26, Warszawa.
 • Graff A., 2014: Matka feministka. Wydawnictwo Krytyka Polityczna, Warszawa.
 • Hipsz N. (red.), 2014: Polska wieś:przemiany, trendy, stereotypy. Opinie i Diagnozy nr 30, CBOS, Warszawa.
 • Jagiełło-Łysiowa E. (red.) 1975: Rola przeorana, dom piękny. Wydawnictwo Książka i Wiedza Warszawa.
 • Jaguś I., 2005: Od wielodzietności do bezdzietności. [w:] Dylematy Współczesnych Rodzin. Rocznik Socjologii UAM, Poznań. https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/4207/1/08 _Inga_Jagus_Od%20wielodzietnosci%20do%20bezdzietnosci_127-139.pdf (dostęp on-line: 11.01.2015)
 • Jakubczak F. (red.), 1975: Być w środku życia. Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Jóźwiak J., Kotowska I.E., 2010: Przewidywane zmiany liczby i struktury wieku ludności w Polsce do 2035 r. i ich skutki ekonomiczne. Narodowa Rada Rozwoju. http://pub.katalogsamorzado- wy.home.pl/pub/tom%201 %20v%2010_10.pdf (dostęp: 10.01.2015).
 • Kitzinger Sh., 2000: Rok po urodzeniu dziecka. Prószyński i spółka, Warszawa.
 • Knapik W., 2008: Kobieta w wiejskiej społeczności lokalnej. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Kotlarska-Michalska A., 2011: Społeczne role kobiet. Edukacja Humanistyczna nr 1 (24), Szczecin.
 • Krzyszkowski J. (red.), 2008: Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce. Warszawa.
 • Kwiatek M. i in., 2011: Szkoła rodzenia, profil pacjentek oraz wpływ zajęć na przebieg porodu i stan noworodka. [w:] Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, t. 17, wersja PDF, (dostęp on-line: 20.12. 2014).
 • Maciarz A., 2004: Macierzyństwo w kontekście zmian społecznych. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
 • Niezrealizowany potencjał dzietności polskich rodzin, A. Klaja (red.), 2013: Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia http://www.dzielopl.home.pl/sadzielo/RAPORT_Niezrealizowany_poten- cjal_dzietnosci_polskich_rodzin.pdf (dostęp: 10.02.2015).
 • Nowak W., 2003: Układ władzy w rodzinach wiejskich w latach osiemdziesiątych. Blaski i cienie życia rodzinnego. Roczniki Socjologii Rodziny XV UAM, Poznań.
 • Odent M., 2009: Odrodzone Narodziny, Jak powinny rodzić się dzieci? Dom Wydawniczy Bela Med, Warszawa.
 • Omyła-Rudzka M., 2013: Postawy prokreacyjne kobiet. [w:] Kobieta w rodzinie, w pracy, w przestrzeni publicznej, M. Grabowska (red.). Opinie i diagnozy nr 25, CBOS, Warszawa.
 • Otffinowska A., 2006: Poród to nie choroba. Gazeta Wyborcza, dodatek specjalny; 26-28.02.2006, wersja elektroniczna: http://bi.gazeta.pl/im/7/9470/m9470367,RODZICPOLUDZKU2006DO- DATEK.pdf
 • Piątkowski W., 2008: Medycyna niekonwencjonalna w Polsce. UMCS, Lublin.
 • Podogrodzka M., 2011: Zachowania prokreacyjne ludności na obszarach miejskich i wiejskich w Polsce w latach 1990-2009. Wieś i Rolnictwo nr 2, IRWiR PAN, Warszawa.
 • Podogrodzka M., 2012: Zmiany zachowań matrymonialnych na obszarach miejskich i wiejskich w Polsce w latach 1990-2009. Wieś i Rolnictwo nr 2, IRWiR PAN, Warszawa.
 • Podstawowe dane demograficzne o dzieciach w Polsce, 2014: Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS, komunikat na konferencję prasową w dniu 30 maja 2014, Warszawa.
 • Raport o stanie edukacji, 2010. http://eduentuzjasci.pl/component/content/article/126-informa- cje/artykul/233-raport-o-stanie-edukacji-2010.html?showall=&start=4 (dostęp 12.01.2015).
 • Raport o stanie wsi. Polska wieś 2014, 2014: FDPA.
 • Raport o roli kobiet w rodzinie. CBOS, marzec 2013, www.cbos.pl/SPISKOM.POL/ 2013/K_030_13.PDF (dostęp: 12.01.2015).
 • Rosner A., Stanny M., 2014: Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I. Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w 2010 roku. Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, IRWiR PAN, Warszawa.
 • Rudnicka B., Pietrzak Z., Krasomski G., 2011: Wpływ czynników socjologicznych i demograficznych na wybór porodu rodzinnego lub tradycyjnego. [w:] Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia, t. 4, zeszyt 2, s. 96-100; http://www.ptmp.com.pl/png/png4z2_2011/PNG42-6- Rudnicka.pdf, dostęp on-line: 20.12.2014).
 • Siekierski S., 1992: Etos chłopski w świetle pamiętników. Zakład Wydawniczy "Galicja" Fundacji Artystycznej ZMW, Kraków.
 • Sikora M., 2009: Nowy ojciec, nowa matka, nowe dziecko. Oficyna Wydawnicza Łośgraf.
 • Sikorska M. (red.), 2012: Raport AXA. Ciemna strona macierzyństwa. O niepokojach współczesnych matek. Warszawa.
 • Styrc M., 2014: Różnicowanie percepcji przeszkód decyzji o dziecku według klasy wielkości miejscowości zamieszkania. [w:] I.E. Kotowska, Niska dzietność w Polsce w percepcji Polaków. Diagnoza Społeczna 2013, Raport Tematyczny. Warszawa.
 • Sytuacja kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich, 2012: Konsorcjum badawcze firm FOCUS GROUP Albert Terelak i Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 • Szlendak T., 2011: Socjologia rodziny, PWN, Warszawa.
 • Szpak E., 2013: Mentalność ludności wiejskiej w PRL. Studium zmian. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Tryfan B., 1968: Pozycja społeczna kobiety wiejskiej. Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Tryfan B. (red.), 1975: Czyste wody moich uczuć. Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Turowski J., 1964: Przemiany rodziny wiejskiej w Polsce pod względem ośrodka przemysłowego. Studia Socjologiczne nr 2.
 • Wawrzykowska-Wierciochowa D., 1961: Z dziejów kobiety wiejskiej. Szkice historyczne 1861-1945. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171410541

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.