PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 17 | z. 4 | 295--300
Tytuł artykułu

Efficiency of Agricultural Structures in "Old" and "New" Member States of the European Union in the Years 2000-2013

Warianty tytułu
Efektywność struktur wytwórczych rolnictwa w starych i nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej w latach 2000-2013
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Przedstawiono zmiany, które zachodziły w państwach UE-27 w latach 2000-2013 w zakresie produktywności czynników wytwórczych w rolnictwie oraz ich struktur, rozumianych jako relacje pomiędzy czynnikami wytwórczymi. Wskaźniki produktywności cząstkowej i struktury obliczono na podstawie Rachunków Ekonomicznych Rolnictwa, dostępnych w zasobach Eurostat. Teza dotycząca konwergencji w zakresie produktywności czynników wytwórczych pomiędzy krajami UE-12 i UE-15 nie potwierdziła się w przypadku czynnika ziemi. Ponadto można mówić jedynie o konwergencji typu beta, gdyż pomimo większego tempa przyrostu wartości niektórych zmiennych w krajach o niższym ich poziomie, ogólna zmienność zbiorowości utrzymywała się w badanym okresie na podobnym wysokim poziomie. (abstrakt oryginalny)
EN
The article focus on changes taking place in the EU-27 in the period 2000-2013 in the field of the factor productivity in agriculture and production structures, understood as the relations between factors of production. Partial productivity ratios and structure indicators have been calculated on the basis of the Economic Accounts for Agriculture, available in Eurostat database. Thesis on convergence in productivity of factors of production between EU-12 and EU-15 countries is not confirmed in the case of land factor. In addition, only beta convergence, can be taken into consideration, because despite the higher growth rate of the value of certain variables in the countries characterized by their lower levels, the overall variation of the group remains over the period high and stable. (original abstract)
Rocznik
Tom
17
Numer
Strony
295--300
Opis fizyczny
Twórcy
 • Poznań University of Economics and Business, Poland
Bibliografia
 • Baer-Nawrocka A., Markiewicz N. 2013: Relacje między czynnikami produkcji a efektywność wytwarzania w rolnictwie Unii Europejskiej, J. Agrib. Rural Devel. No. 3(29), 5-16.
 • Blankenburg S., Palma J. G., Tregenna F. 2008: Structuralism, The New Palgrave Dictionary of Economics, Second edition, ISBN 978-0-3337-8676-5.
 • Coelli T.J., Prasada Rao D.S. 2005: Total factor productivity growth in agriculture: a Malmquist index analysis of 93 countries, 1980-2000, Agricultural Economics, no. 32(1), 115-134.
 • Czyżewski A., Stępień S. 2011: Wspólna polityka rolna UE po 2013 r. a interesy polskiego rolnictwa, Ekonomista, nr 1, 9-36.
 • Floriańczyk Z. 2008: Produktywność polskiego rolnictwa w pierwszych latach członkostwa w UE na tle wybranych krajów europejskich, [w:] A. Alińska, Z. Floriańczyk, T. Toczyński (red.), Zagadnienia produktywności, regionalnego zróżnicowania nakładów pracy i kredytowania produkcji rolniczej w świetle Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa, Raport IERiGŻ, 9-22, ISBN 978-83-60798-83-6.
 • Florianczyk Z., Rembisz W. 2012: Dochodowość a produktywność rolnictwa polskiego na tle rolnictwa unijnego w latach 2002-2010, Zesz. Nauk. SGGW, Problemy Rolnictwa Światowego, nr 12(1), 53-62.
 • Gopinath M., Arnade C., Shane M., Roe T. 1997: Agricultural competitiveness: The case of the United States and major EU countries, Agricultural Economics, no. 16, 99-109.
 • Jankowiak J., Bieńkowski J., Holka M., Dąbrowicz R. 2013: Zmiany produkcyjności polskiego rolnictwa po wstąpieniu do Unii Europejskiej w ujęciu przestrzennym, Rocz. Nauk. SERiA, t. XV, z. 4, 146-151. Kołodziejczak M., Poczta W. 2002: Analiza efektywności wykorzystania czynników produkcji i ich nakładów w rolnictwie polskim i unijnym, Rocz. Nauk. SERiA, t. IV, z. 2, 132-137.
 • Kapusta F. 2015: Zmiany strukturalne środków trwałych w polskim rolnictwie i ich produktywności w okresie przedakcesyjnym i po akcesji do Unii Europejskiej, Rocz. Nauk. SERiA, t. XVII, z. 1, 100-106. Kulawik J. 2007: Wybrane aspekty efektywności rolnictwa, Zag. Ekon. Roln., nr 1, 3-16.
 • Kusz D. 2012: Egzogeniczne i endogeniczne uwarunkowania procesu modernizacji rolnictwa, Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, nr 99(2), 53-67.
 • Ludena C. E., Hertel T. W., Preckel P. V., Foster K., Nin A. 2007: Productivity growth and convergence in crop, ruminant, and nonruminant production: measurement and forecasts, Agricultural Economics, nr 37(1), 1-17.
 • Pajestka J. 1981: Czynniki i współzależności rozwoju społeczno-gospodarczego. Determinanty postępu I, PWE, Warszawa ISBN 83-208-0089-7.
 • Poczta W., Czubak W., Pawlak K. 2009: Zmiany w wolumenie produkcji i dochodach rolniczych w warunkach akcesji Polski do UE, Zag. Ekon. Roln, nr 4, 40-52.
 • Rusielik R. 2014: Zmiany produktywności rolnictwa Polski po wstąpieniu do Unii Europejskiej - analiza z wykorzystaniem indeksów TFP Hicksa-Moorsteena, Rocz. Nauk. SERiA, t. XVI, z. 4, 246-252.
 • Tomczak F., Wilkin J. 2003: Rolnictwo polskie wobec integracji europejskiej: możliwości rozwojowe, bariery i strategie adaptacyjne, Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa.
 • Wójcik P. 2008: Dywergencja czy konwergencja: dynamika rozwoju polskich regionów, Studia Regionalne i Lokalne, nr 2 (32), 41-60.
 • http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=aact_eaa03&lang=en, access: 09.04.2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171410595

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.