PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 1.2 (166.2) | 81--95
Tytuł artykułu

Partycypacja polityczna kobiet wiejskich

Autorzy
Warianty tytułu
The Political Participation of Rural Women
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem analizy jest partycypacja polityczna kobiet zaangażowanych w funkcjonowanie lokalnych grup działania z terenu województwa małopolskiego. Zaprezentowano wyniki badań socjologicznych przeprowadzonych na próbie 80 kobiet w 2012 roku za pomocą ankiety rozdawanej w ramach projektu pt. "Struktura i uwarunkowania kapitału społecznego lokalnych grup działania" (grant NCN nr 6996/B/H03/2011/40). Scharakteryzowano stopień zainteresowania respondentek polityką, ich udział w przygotowywaniu kampanii wyborczej lub w pracach na rzecz kandydata albo jakiejś partii/komitetu wyborczego, zachowania wyborcze (udział w wyborach samorządowych, rozważanie kandydowania w nich, również w charakterze osoby ubiegającej się o możliwość pełnienia funkcji wójta), chęć dokonania zmian w sposobie funkcjonowania władzy lokalnej, potencjalny wpływ na decyzje podejmowane przez te władze oraz zgłaszanie im różnych postulatów, próśb czy żądań. Stworzono indeks partycypacji politycznej badanych. Okazało się, iż jej wysokim poziomem cechowało się zaledwie pięć respondentek (tj. 1/16 ich ogółu), poziomem średnim 45 (nieco więcej niż ich połowa), a niskim 26 (nieco więcej niż 1/4). Uzyskane wyniki odniesiono do rezultatów badań dotyczących poziomu partycypacji politycznej kobiet zrzeszonych w lokalnych grupach działania z województwa wielkopolskiego i podkarpackiego (przeprowadzonych w ramach tego samego projektu badawczego, przy użyciu tej samej metodologii). Badane z tych województw cechowały się wyższym poziomem partycypacji politycznej i miały większe szanse na włączenie się w proces sprawowania władzy na poziomie lokalnym. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the article is the political participation of rural women involved in the work of local action groups operating in Małopolska voivodeship. The article presents the results of sociological research carried out in 2012 of a sample of 80 female members of local action groups and involves a direct survey conducted under the project "The Structure and Determinants of Local Action Groups' Social Capital" (grant NCN no. 6996/B/H03/2011/40). The following elements were analysed: the level of interest of female members of local action groups in politics, participation in preparing election campaigns or in work for a candidate, a party or an election committee, their election behaviour (participation in self-government election, or considering standing for the election, including the position of a rural commune head), the will to make changes in the way of local authorities functioning, potential impact on the decisions taken by these authorities and submitting various proposals, requests or demands to them. The analyses served to create an index of local political participation. The results showed that only 5 of all the respondents (i.e. 1/16 of the total) displayed a high level of political participation, 45 (almost half of them) a medium level, and 26 (a bit more than 1/4) a low level. These results were compared to the results of the research on the levels of political participation of women from local action groups operating within Wielkopolskie and Podkarpackie voivodeships (with the execution of the same project, using the same methodology). Respondents from these regions had the higher level of political participation and a better chance of inclusion in the process of governance at the local level. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Strony
81--95
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Budrowska B., Duch D., Titkow A., 2003: Szklany sufit: bariery i ograniczenia karier kobiet. Raport z badań jakościowych. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Bukraba-Rylska I. (red.), 2011: Między interwencją a interakcją. Lokalne grupy działania w społecznościach wiejskich. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Cybulska A., 2013: Rządzący i rządzone? Postawy kobiet wobec polityki. CBOS, komunikat 58.
 • Cybulska A., 2014: Wybory samorządowe. CBOS, komunikat 112.
 • Feliksiak M., 2014: Przed wyborami samorządowymi. CBOS, komunikat 150.
 • Furmankiewicz M., 2013: Współrządzenie czy ukryta dominacja sektora publicznego? Koncepcja governance w praktyce lokalnych grup działania. Studia Regionalne i Lokalne, 1 (51), s. 71-89.
 • Furmankiewicz M., Królikowska K., 2010:, Partnerstwa terytorialne na obszarach wiejskich w Polsce w latach 1994-2006. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Fuszara M., 2011: Kobiety w polityce. [w:] Gender w społeczeństwie polskim, K. Slany, J. Struzik, K. Wojnicka (red.). NOMOS, Kraków.
 • Fuszara M., 2013a: Wybory samorządowe. Kobiety we władzach lokalnych. [w:] Kobiety, wybory, polityka, M. Fuszara (red.). Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Fuszara M., 2013b: Kobiety w wyborach samorządowych w 2010 roku z perspektywy uczestniczek procesu wyborczego. [w:] Kobiety, wybory, polityka, M. Fuszara (red.). Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Gendźwiłł A., 2014: Polacy o wyborach władz gminnych. CBOS, komunikat 152.
 • Goszczyński W., Kamiński R., Knieć W., 2013: Dylemat linoskoczka, czyli o profesjonalizacji, autentyczności i perspektywach rozwoju organizacji pozarządowych na wsi i w małych miastach. Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Warszawa.
 • Gutkowska K., Tryfan B., 2005: Zmiany w roli kobiet na obszarach wiejskich w Polsce. [w:] Rozwój obszarów wiejskich. Doświadczenia krajów europejskich, K. Zawalińska (red.). Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
 • Halamska M., Michalska S., Śpiewak R., 2010: LEADER w Polsce. Drogi implementacji programu. Wieś i Rolnictwo, 4 (149), s. 104-119.
 • Hipsz N., 2013: Wieś polska - dwadzieścia lat przemian. CBOS, komunikat 155.
 • Kwiatkowski J., Modrzewski P., Płatek D., 2011: Co nam powiedziały wybory samorządowe w 2010 roku, w 20 lat od wprowadzenia reformy samorządowej? Sukces? Porażka? Normalność. Raport z badań. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Kraków.
 • Michalska S., Zajda K., 2011: Trajektorie wykorzystania zasobów lokalnych w procesie rozwoju partnerstw terytorialnych. Case study lokalnych grup działania "Dolina Karpia" oraz "Kraina Rawki". Wieś i Rolnictwo, 4 (153), s. 123-138.
 • Nawojczyk M., 2010: Przewodnik po statystyce dla socjologów. SPSS Polska, Kraków.
 • Niżyńska A., 2011: Kandydatki w wyborach samorządowych w 2010. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Niżyńska A., 2013: Kobiety - kandydatki i wybrane w wyborach samorządowych w 2010 roku w świetle statystyk wyborczych. [w:] Kobiety, wybory, polityka, M. Fuszara (red.). Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Omyła-Rudzka M., 2013: Kobiety w życiu publicznym. CBOS, komunikat 34.
 • Pawłowska A., Gąsior-Niemiec A., Kołomycew A., 2014: Partnerstwa międzysektorowe na obszarach wiejskich. Studium przypadku lokalnych grup działania w województwie podkarpackim. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Psyk-Piotrowska E., Zajda K., 2013: LEADER w Małopolsce u progu nowego okresu programowania. Wieś i Rolnictwo, 1 (158), s. 67-81.
 • Psyk-Piotrowska E., Zajda K., Kretek-Kamińska A., Walczak-Duraj D., 2013: Struktura i uwarunkowania kapitału społecznego lokalnych grup działania. Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Secler B., 2010: Kobiety i polityka w latach 1989-2009. Wybrane zagadnienia. [w:] Kobiety we współczesnym świecie, M. Musiał-Karg, B. Secler (red.). Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań.
 • Siemieńska R., 1996: Kobiety: nowe wyzwania. Starcie przeszłości z teraźniejszością. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Starosta P., Frykowski M., 2008: Typy kapitału społecznego i wzory partycypacji obywatelskiej w wiejskich gminach centralnej Polski. [w:] Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów, M. Szczepański, K. Bierwiaczonk, T. Nawrocki (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Verba S., Scholzman K., Brady H., 1995: Voice and Equality. Civic Voluntarism in American Politics. Cambridge.
 • Walczak-Duraj D., 2008: Podstawowe sfery potencjalnego uczestnictwa kobiet wiejskich w życiu społeczno-politycznym. [w:] Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce, J. Krzyszkowski (red.). Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Zajda K., 2014a: Political Participation of Rural Female Leaders Involved in the Work of Local Action Groups, artykuł złożony do druku w Journal of Agribusiness and Rural Development.
 • Zajda K., 2014b: New Forms of Social Capital of Rural Areas. A Case Study of Selected Polish Local Action Groups. LAMBERT Academic Publishing, Germany.
 • Zajda K., Kretek-Kamińska A., 2014: Wykorzystanie zasobów lokalnych grup działania. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Żak M., 2013: Zmiany w ruchu kobiet wiejskich w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. [w:] Nowe spojrzenia w naukach o polityce, T. Słomka (red.). Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171410633

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.