PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | t. 16, z. 5, cz. 1 Rola zarządzania projektami i procesami w budowaniu przewagi konkurencyjnej w wymiarze lokalnym i regionalnym | 233--251
Tytuł artykułu

Analiza przeżywalności firm utworzonych w ramach projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Studium empiryczne dla Fundacji Inkubator w Łodzi

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Analysis of Survival Rates of Startups Created under the Operational Programme Human Capital. An Empirical Study for the Inkubator Foundation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Utworzone w ramach badanych projektów firmy charakteryzują się stosunkowo wysoką przeżywalnością zarówno w porównaniu z ogółem start- -upów w Polsce, jak i z przeciętną przeżywalnością firm dofinansowanych z POKL, utworzonych na terenie województwa łódzkiego. Na przeżywalność firmy nie ma wpływu fakt prowadzenia jej w mieście bądź na wsi, ma znaczenie zamożność mieszkańców w otoczeniu firmy: łatwiej przetrwać w środowisku o wyższych dochodach i mniejszym poziomie bezrobocia. Stosunkowo duże szanse mają przedsiębiorstwa prowadzące działalność finansową, ubezpieczeniową, profesjonalną, naukową i techniczną, związaną z kulturą, rozrywką i rekreacją, opieką zdrowotną i pomocą społeczną, zaś mniejsze - działalności związane z obsługą rynku nieruchomości, zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz edukacją. Przeżywalność firm utworzonych w ramach badanych projektów dobrze opisuje model Lomaxa.(fragment tekstu)
EN
Grants for development and creating startups were one of the most known and one of the most popular forms of supporting entrepreneurship and promotion of self-employment in the EU Operational Programme Human Capital in the 2007-2013 programming period. The Inkubator Foundation from Lodz, which has been one of beneficiaries in the Human Capital Programme, implemented a few projects under the Measure 6.2 (Support and promotion of entrepreneurship and self-employment) and under the Sub-measure 8.1.2 (Support to adaptation and modernization processes in the region) in the years 2007-2013. Within these projects more than 400 people from Lodz region received grants to start their own businesses. The article presents the results of statistical surveys of these startups, especially concerning their survival rates after the end of the period of supervision over the projects' beneficiaries.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Łódzki
autor
 • Corporate IT Security Agency, Orange Labs Poland
Bibliografia
 • Abdel-Ghaly A.A., El-Khodary E.H., Ismail A.A. (2007), Estimation and Optimum Constant-Stress Partially Accelerated Life Test Plans for Pareto Distribution of the Second Kind with Type-I Censoring, "InterStat" [online], http://interstat.statjournals.net/YEAR/2007/articles/0711002.pdf, dostęp: 20 lipca 2014.
 • Cruz G., Prates C., Esteves P. S. (2013), The Incubation Process and the Strengthening of the Firm: a Study in Brazilian Companies, "Journal of Technology Management & Innovation", vol.8, nr 3/2013 [online], http:// www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-27242013000400007&script=sci_arttext, dostęp: 19 kwietnia 2014.
 • Daniel K. (2014), Raport o efektywności dotacji dla firm, Radio RDN [online], http://www.rdn.pl/rdn/index.php/wiadomosci/tarnow/6146-raport-oefektywnosci- dotacji-dla-firm, dostęp: 20 lipca 2014.
 • Grzesiak M. (2014), Economic Development of the Provinces in Poland and the Level of Women's Enterpreneurship [w:] Hogeforster M., Jarke P., Innovative SMEs by Gender and Age around the Mare Balticum, Baltic Sea Academy e.v.
 • Jakubowska K. (2013), Własna firma z EFS - efekty SPO RZL, ZPORR i PO KL, Konferencja "PKOL wczoraj, dziś i jutro" w Toruniu [online], http://www. mojregion.eu/program-operacyjny-kapital-ludzki/aktualnosci/czytaj/items/ pokl-wczoraj-dzis-i-jutro-podsumowanie-konferencji-21445.html?file=files/ mojregion/dokumenty-pokl /graf ika/pokl2013/pag_prezentacja_ konferencja_2013.pdf&file=tl_files/mojregion/dokumenty-pokl/Grafika/ pokl2013/PAG_prezentacja_konferencja_2013.pdf, dostęp: 20 czerwca 2014.
 • Komisja Europejska (2010), Inwestowanie w przyszłość Europy. Piąty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, Wyd. Eric von Breska, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej [online], http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/ cohesion5/pdf/5cr_pl.pdf, dostęp: 20 czerwca 2014.
 • Korzeniowski L.F. (2005), Osobowość menadżerów w warunkach zagrożenia biznesu, "Zeszyty metodyczno-naukowe", nr 19, Wydawnictwo AWF w Katowicach, Katowice.
 • Korzeniowski L.F. (2011), Podstawy zarządzania organizacjami, Difin, Warszawa.
 • Leńczuk M., Węgrzyn M., Szczygieł M. i in. (2014), Przedsiębiorcy z dotacją. Efektywność dotacji na założenie działalności gospodarczych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie [online], http://obserwatorium.malopolska.pl/files/common/raporty-z-badan/ Raport%20Przedsiebiorcy%20z%20dotacja.pdf , dostęp: 29 lipca 2014.
 • Organiściak-Krzykowska A. (2011), Efektywność programów rynku pracy w wymiarze regionalnym, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 248 [online], http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/ handle/11089/1605/307-329.pdf?sequence=1, dostęp: 20 czerwca 2014.
 • Osiecki A. (2012), Pożyczki są bardziej efektywne, "Rzeczpospolita" [online], http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/925256.html, dostęp: 20 czerwca 2014.
 • Ropęga J. (2013), Założenia modelu redukcji niepowodzeń małych firm, "Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i zarządzanie", nr 1154/2013.
 • Shane S. (2012), Small Business Failure Rates by Industry: The Real Numbers, "Small Business Trends" [online], http://smallbiztrends.com/2012/09/failurerates- by-sector-the-real-numbers.html, dostęp: 17 kwietnia 2014.
 • Start-Up (2010), Survival or failure - which success? [online], http://www. startup-book.com/2010/04/26/survival-or-failure-which-success/, dostęp: 20 lipca 2014. Statista (2014), Start-up Survival rate in the US, Statista, The Statistics Portal [online], http://www.statista.com/statistics/235525/start-up-survival-rate-inthe- us/, dostęp: 25 lipca 2014.
 • Urząd Marszałkowski w Łodzi (2011), Ocena efektywności i skuteczności projektów realizowanych w ramach priorytetu VI, VIII poddziałanie 6.1.1, działanie 6.2, 8.1 na rozwój postaw przedsiębiorczych w województwie łódzkim. Raport końcowy [online], http://pokl.wup.lodz.pl/images/pliki/raporty/raport_ postawy_przedsiebiorcze-poddzialanie611_dzialania62_i_81.doc, dostęp: 20 czerwca 2014.
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (2011), Ocena wpływu realizacji projektów w priorytecie VI i VII na aktywność zawodową osób w wieku 45-64. Raport końcowy, Badanie dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi [online], http:// pokl.wup.lodz.pl/images/stories/pliki/rk_psdba.pdf, dostęp: 20 czerwca 2014.
 • Zhang Z. (2003), High-Tech Start-Ups and Industry Dynamics in Silicon Valley, Public Policy Institute of California [online], http://www.ppic.org/content/ pubs/report/R_703JZR.pdf, dostęp: 20 lipca 2014.
 • Oskarsson I., Schläpfer A. (2008), ETH Zurich Spin-offs, Swiss Federal Institute of Technology Zurich [online], https://www.ethz.ch/content/dam/ethz/main/ industry-and-society/transfer/dokumente/ETH_Zurich_spin-offs.pdf, dostęp: 30 lipca 2014.
 • SIC Codes [online], http://www.insitepro.com/sic.htm dostęp: 30 lipca 2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171410699

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.