PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | t. 16, z. 5, cz. 1 Rola zarządzania projektami i procesami w budowaniu przewagi konkurencyjnej w wymiarze lokalnym i regionalnym | 267--282
Tytuł artykułu

Analiza i ocena ex-ante efektów ekonomicznych w procesie zarządzania projektem publicznym - przykład projektów logistycznych i turystycznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Analysis and Appraisal of Economic Effects in the Management of Public Project - Example of Logistics and Tourism Projects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest wskazanie roli analizy i oceny ex-ante efektów ekonomicznych w procesie zarządzania wybranymi grupami projektów publicznych. W części pierwszej przedstawiono istotę podejścia do analizy i oceny ex-ante oraz znaczenie badania efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia z perspektywy wstępnej fazy zarządzania projektami, w odniesieniu do najpopularniejszych metodyk zarządzania projektami. Dalsza cześć pracy poświęcona jest krótkiej prezentacji dwóch metod analizy i oceny efektów ekonomicznych projektów publicznych. Pierwsza odnosi się do wyceny efektów ekonomicznych projektów logistycznych, dokładniej przedsięwzięć drogowych. Druga to autorska propozycja analizy i oceny efektywności ekonomicznej projektów turystycznych, w szczególności bazujących na zasobach dziedzictwa kulturowego.(fragment tekstu)
EN
The aim of this article is to identify the role of economic analysis and appraisal of economic effects in the preliminary phase of identification and planning of public projects selected groups. First part presents the essence of the economic analysis and appraisal of economic effects in relation to the most popular project management methodologies. The second part of article presents two methods of analysis and appraisal of the economic effects of public projects - in the area of logistics (road project) and tourism projects, which are based on the resources of cultural heritage.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Blaug M. (2000), Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Boardman A.E. (2006), Cost-Benefit Analysis. Concept and Practice. 3rd Edition, Prentice Hall, New Jersey.
 • Bukłaha E. (2007), Inicjowanie, definiowanie i planowanie projektu [w:] M. Szwabe (red.), Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy publicznych, Planowanie i realizacja, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Drobniak A. (2008), Podstawy oceny efektywności projektów publicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • European Commission (2004), Aid Delivery Methods, Volume 1. Project Cycle Management Guidelines, Brussels.
 • European Commission (2008), Guide to cost-benefit analysis of investment project. Structural Funds, Cohesion Fund and Instrument for Pre-Accession, Evaluation Unit, DG Regional Policy, Brussels.
 • Frenkiel W., Drobniak A. (2003), Zorientowane na cele planowanie projektów rozwoju lokalnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Górniak J. (2009), Ewaluacja jako instrument współczesnej polityki gospodarczej [w:] A. Haber, M. Szałas (red.), Ewaluacja wobec wyzwań stojących przed sektorem finansów publicznych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • IBDiM (2008), Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, Warszawa.
 • Kołakowski T. (2012a), Ocena ekonomicznej efektywności projektów na poziomie regionalnym - przykład projektów transportowych i turystycznych [w:] Ł. Dymek, M. Adamska (red.), Kapitał ludzki i społeczny w rozwoju regionalnym, t. II, Politechnika Opolska, Opole 2012.
 • Kołakowski T. (2012b), Projekty turystycznego zagospodarowania obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie województwa dolnośląskiego - efekty ekonomiczne i metody ich wyceny [w:] T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, B. Brycz (red.), Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 261, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Ligus M. (2010), Efektywność inwestycji w odnawialne źródła energii. Analiza kosztów i korzyści, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 • Minister Rozwoju Regionalnego (2013), Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód, MRR/H/14(4)05/2013, Warszawa.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2008), Niebieska Księga. Infrastruktura drogowa, Warszawa.
 • OGC (2010), Prince2 - Skuteczne zarządzanie projektami, TSO, Londyn.
 • PMI (2013), A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide) - Fifth Edition, USA.
 • Scott Wilson (2006), Niebieska Księga. Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych w sektorze transportu. Metodyka sporządzania analiz dla projektów realizowanych w Polsce, współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Podręcznik dla beneficjentów, Warszawa.
 • Trocki M., Grucza B., Ogonek K. (2003), Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa.
 • UMWD (2012), Metodologia opracowania studium wykonalności analiza ekonomiczno-finansowa, na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007-2013, Departament Regionalnego Programu Operacyjnego, Wrocław.
 • Voogd J.H. (2003), Multicriteria Evaluation for Urban and Regional Planning, Pion Ltd., London.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171410707

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.