PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | Pięciolecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej | 325--338
Tytuł artykułu

Zmiany międzynarodowej pozycji konkurencyjnej Polski w zakresie wymiany towarów w kontekście procesu integracji z Unią Europejską

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dostosowania pod względem formalnym stanowiły warunek konieczny przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, jednak niewystarczający, by gwarantować naszemu krajowi korzyści z internacjonalizacji procesu gospodarowania w ramach rynku wewnętrznego UE. Zdolność kraju do realnego, a nie tylko formalnego uczestnictwa w międzynarodowym podziale pracy i osiągania z tego tytułu korzyści zależy od konkurencyjności jego gospodarki. Celem niniejszego artykułu jest ocena, czy włączaniu się Polski w struktury unijne towarzyszyła poprawa jej pozycji konkurencyjnej w zakresie wymiany towarów, a tym samym, czy polska gospodarka mogła osiągać coraz większe korzyści z udziału w rynku wewnętrznym UE. Można przypuszczać, że proces integracji z UE przyczynił się do umocnienia pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki. Badanie struktury wymiany handlowej w powiązaniu z tematyką integracji jest ważne z punktu widzenia teorii i praktyki. Aspekt teoretyczny wynika z faktu, że Polska była i nadal jest krajem transformacji systemowej, którego struktury gospodarcze ewoluują i wpływają na strukturę wymiany, wymagają więc ciągłych badań. Praktyczne aspekty analiz wynikają ze znaczenia udziału danego kraju w wewnątrzgałęziowym podziale pracy dla korzyści z handlu międzynarodowego, a co za tym idzie - wzrostu i rozwoju gospodarczego.(fragment tekstu)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • Wziątek-Kubiak A.: Konkurencyjność polskiego przemysłu. Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2003.
 • Boggio L.: Growth and international competitiveness in a 'Kaldorian' perspective. "Structural Change and Economic Dynamics" 1996, No. 7.
 • Krugman P.: Competitiveness - a Dangerous Obsession. W: Competitiveness - An International Economic Reader. Foreign Affairs, New York 1994 Tekst dostępny pod adresem: http://www.pkarchive.org/ (01.09,2009).
 • Nasierowski W.: Zarządzanie rozwojem techniki. Perspektywa krajowych systemów. Poltext, Warszawa 1997.
 • Lankhuizen M.: Shifts in foreign trade, competitiveness and growth potential: from Baltics to 'Bal-techs'? "Research Policy" 2000, No. 29.
 • Fagerberg J.: Competitiveness, Scale and R&D, Tekst dostępny pod adresem: http://ideas.repcc.Org/e/pfa89.html (10.09.2009).
 • Porter M.E.: The Competitive Advantage of Nations (with a New Introduction). Macmillan Business 1998.
 • Bieńkowski W.: Oddziaływanie rządu USA na rozwój zdolności konkurencyjnej gospodarki amerykańskiej w latach 1981-1988. SGH, Warszawa 1993.
 • Bossak J.W., Bieńkowski W.: Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku. SGH, Warszawa 2004.
 • Misala J., Międzynarodowa zdolność konkurencyjna i międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej. Podstawy teoretyczne. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2007.
 • Czarny E.: Problem agregacji w teorii handlu wewnątrzgałęziowego oraz w badaniach empirycznych. "Bank i Kredyt", marzec 2003.
 • Olczyk M.: Konkurencyjność. Teoria i praktyka na przykładzie polskiego eksportu artykułów przemysłowych na unijny rynek w latach 1995-2006. CeDeWu, Warszawa 2008.
 • Frejtag-Mika M E.: Przepływy kapitału a konkurencyjność gospodarki. W: Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność polskiej gospodarki. Red. E. Frejtag-Mika. PWE, Warszawa 2009.
 • Zielińska-Głębocka A.: Potencjał konkurencyjny polskiego przemysłu w warunkach integracji europejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
 • Narula R., Wakelin K.: Technological competitiveness, trade and foreign direct investment. "Structural Change and Economic Dynamics" 1998, No. 9.
 • Jakóbik W.: Zmiany systemowe w Polsce a struktura gospodarki. PWN, Warszawa 2000.
 • Domiter M.: Eksport w doktrynie i polityce gospodarczej na tle procesów liberalizacyjnych i integracyjnych. Akademia Ekonomiczna im. O. Langego, Wrocław 2008.
 • Feenstra R.C.: Advanced International Trade. Theory and evidence, Princeton University Press, Princeton and Oxford 2004.
 • Schuller B.J., Lidbom M.: Competitiveness of nations in the global economy. Is Europe internationally competitive? Kaunas University of Technology, "Economics & Management" 2009, No. 14.
 • Żukrowska K.: Zróżnicowanie rozwojowe jako warunek pokonywania opóźnień rozwojowych. W: Zróżnicowanie rozwoju jako impuls prowzrostowy w gospodarce światowej. Red. K. Żukrowska. SGH, Warszawa 2008.
 • de Benedictis L., Tajoli L.: Openess, similarity in export composition, and income dynamics. "The Journal of International Trade & Economic Development" 2007, No. 16.
 • Bijak-Kaszuba M.: Regionalna liberalizacja handlu międzynarodowego a zmiany strukturalne zagranicznych obrotów towarowych kraju uczestniczącego (na przykładzie Polski) .Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.
 • Misala J., Pluciński E.M.: Handel wewnątrzgałęziowy między Polską a Unią Europejską. Teoria i praktyka. SGH, Warszawa 2000
 • Kamiński B., Wang Z., Winters A.: Związki między reorientacją w handlu zagranicznym, stabilizacją makroekonomiczną a zmianami systemu gospodarczego. W: Polscy ekonomiści w świecie. Red. T. Kowalik, J. Hausner. PWN, Warszawa-Kraków 2000.
 • Czarny E.: Teoria i praktyka handlu wewnątrzgałęziowego, "Monografie i Opracowania" nr 496, SGH, Warszawa 2002.
 • Cieślik A.: Nowa teoria handlu zagranicznego w świetle badań empirycznych. PWN, Warszawa 2000.
 • Molendowski E.: Liberalizacja wymiany handlowej krajów Europy Środkowowschodniej w okresie transformacji ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń krajów CEFTA. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007.
 • Pluciński E.M.: Handel Polski z Unią Europejską. Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości, Warszawa 2001.
 • Pluciński E.M.: Integracja polskiej gospodarki z rynkiem Unii Europejskiej a wewnątrzgałęziowy podział pracy. "Prace i Materiały" nr 163. Instytut Gospodarki Światowej, Centrum ds. Studiów Europejskich, SGH, Warszawa 1996.
 • Lissowska M.: East European prospective members of the European Union under globalisation pressure. "Economic Systems" 2002, No. 26.
 • Czarny E., Śledziewska K.: Polski handel wewnątrzgałęziowy z Unią Europejską w latach 2000-2007. W: Polska. Raport o konkurencyjności 2009. Zasoby ludzkie a przewagi konkurencyjnej. Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009.
 • Krugman P.R., Obstfeld M.: Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka. Tom 1. PWN, Warszawa 2007.
 • Wziątek-Kubiak A.: Doświadczenia międzynarodowe w realizacji proeksportowej strategii rozwoju. Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 1996.
 • Egger H., Egger P., Greenaway P.: The trade structure effects of endogcnous regional trade agreements. "Journal of International Economics" 2008, No. 74
 • Procesy dostosowawcze w gospodarce światowej w latach dziewięćdziesiątych. Aspekty teorii i polityki międzynarodowej współpracy gospodarczej. Red. L. Olszewski. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1994.
 • Mińska-Struzik E.: Produkcja międzynarodowa w świetle współczesnej teorii handlu międzynarodowego. Wyd. AE, Poznań 2006.
 • Zielińska-Głębocka A.: Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej. Teoria handlu i polityki handlowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171410983

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.