PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 42 Przedsiębiorstwa i ich interesariusze: relacje marketingowe i CSR | 113--124
Tytuł artykułu

Czy społecznie odpowiedzialne postępowanie może stanowić trwałe źródło przewagi konkurencyjnej?

Warianty tytułu
Can Corporate Social Responsibility Provide a Sustainable Source of Competitive Advantage?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cele ekonomiczne i społeczne przez długi czas były postrzegane jako odmienne i nierzadko konkurencyjne wobec siebie. Szefowie firm z jednej strony wysłuchują uwagi o większą społeczną odpowiedzialność biznesu, a z drugiej zaś znajdują się pod presją maksymalizacji zysków. Jest to jednak dychotomia fałszywa, która w warunkach dzisiejszej otwartej konkurencji opartej na wiedzy, reprezentuje spojrzenie przestarzałe. Firmy nie funkcjonują bowiem w izolacji od otaczających je społeczności. Z kolei ich zdolność konkurowania w dużym stopniu zależy od warunków panujących na obszarach, na których działają. Celem opracowania jest wskazanie na możliwości wykorzystania przez firmę jej działalności prospołecznej do poprawienia swojego kontekstu konkurencyjnego w miejscu lub miejscach, w których funkcjonuje. Wymaga to przyjęcia przez przedsiębiorstwo nowej orientacji w traktowaniu programów donatorskich. Przedsiębiorstwa w miejsce prowadzonej obecnie dobroczynności rozproszonej i nieskoordynowanej, stanowiącej formę public relations lub reklamy muszą się zastanowić, na czym skoncentrować swoją działalność dobroczynną oraz jak ją realizować, aby stała się ona źródłem jego przewagi konkurencyjnej. (abstrakt oryginalny)
EN
Social and economic objectives have long been seen as different and often competing against each other. Managers, on the one hand, listen to remarks about greater social responsibility of business, on the other hand, are under pressure to maximize profits. But this is a false dichotomy which in today's open competition based on knowledge, represents the outdated approach. Companies do not operate in isolation from the surrounding community. In turn, their ability to compete in a large extent depends on the conditions in the areas in which they operate. The aim of this article is to indicate the possible use by the company its pro-social activities to improve their competitive context in the place or places where it operates. This requires by the company to accept new orientation in usage of prosocial donor programs. Enterprises in place of current dispersed and uncoordinated charity, which is a form of public relations or advertising need to think about what to concentrate its charitable activities, and how to realized it to make it a source of its competitive advantage. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Aupperle K.E., Caroll A.B., Hatfield J.D. (1985), An Empirical Examination of The Relationship between Corporate Social Responsibility and Profitability, "Academy of Management Journal", nr 2.
 • Davis K. , Blomstrom R.L. (1975), Business and Society: Environment and Responsibility, McGraw Hill, New York.
 • Donaldson T, Preston L.E. (1995), The Stakeholder Theory of the Corporation; Concepts Evidence and Iplication, "Academy of Management Review", nr 20.
 • Eells R. (1960), The Meaningof Modem Business, Columbia University Press, New York.
 • Friedman M. (1993), Kapitalizm i wolność, Centrum im Adama Smitha & Rzeczpospolita, Warszawa.
 • Handy Ch. (2007), Jaki jest cel istnienia firmy, [w:] Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, "Harvard Business Review", Wyd. Helion, Gliwice.
 • Kaku R. (2007), Ścieżka kyosei, [w:] Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, "Harvard Busi- sness Review, Wyd. Helion, Gliwice.
 • Kieżun W. (2011), Krytycznie i twórczo o zarządzaniu, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Ladd J. (1970), Morality and the Ideal of Rationality in Formal Organizations, "The Monist", nr 4.
 • Moser M.R. (1986), A Framework for Analyzing Corporate Social Responsibility, "Journal of Business Ethics", nr 1.
 • Nogalski B., Śniadecki J. (2009), "Dobro najwyższe" w kontekście nieetycznego zarządzania organizacją przez przedsiębiorców. Próba identyfikacji i diagnozy, [w:] Pisz Z., Rojek-Nowosielska M. (red), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Uwarunkowania, kontrowersje, dobre i złe praktyki, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Porter M.E., Kramer M.R. (2006), Strategy &Society: The Link Between Competitive Adventage and Corporate Social Responsibility, "Harvard Business Review", nr 12.
 • Porter M.E., Kramer M.R. (2007), Filantropia przedsiębiorstw jako źródło przewagi konkurencyjnej, [w:] Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, "Harvard Business Review", Wyd. Helion, Gliwice.
 • Rybak M. (2004), Etyka Menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 • Zemigała M. (2013), Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle analiz bibliometrycznych i opinii pracowników na temat równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • www.cisco.com, odczyt z dnia 25.04.2015 r.
 • www.idc.com/prodserv/subservices.jsp, odczyt z dnia 25.04 2015 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171412119

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.