PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 4 (51) | 208--241
Tytuł artykułu

Nowa strategia na nowe czasy - konieczność redefinicji polityki zagranicznej Unii Europejskiej w jej sąsiedztwie

Autorzy
Warianty tytułu
New Strategy for New Times - the Necessity of Redefining the EU Foreign Policy in its Neighbourhood
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przeobrażenia środowiska międzynarodowego, z jakimi mamy współcześnie do czynienia, stawiają Unię Europejską przed koniecznością weryfikacji swojej polityki na arenie międzynarodowej. Konflikt rosyjsko-ukraiński oraz ogromna fala imigrantów z objętych wojną terenów Bliskiego Wschodu (zwłaszcza Syrii) wymagają opracowania przez Unię nowego podejścia strategicznego. Dotychczasowe założenia UE sformułowane w Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa oraz strategiach szczegółowych (regionalnych, tematycznych, czy odnoszących się do obrony), wydają się nieadekwatne, aby poradzić sobie z zaistniałą sytuacją w bezpośrednim sąsiedztwie UE, ale też poza nim. Celem niniejszego artykułu jest weryfikacja założenia, że Unia Europejska potrzebuje gruntownej zmiany modelu prowadzenia polityki zagranicznej. Podstawą tego powinna być na nowo sformułowana globalna strategia polityki zagranicznej UE, która byłaby odpowiedzią na współczesne wyzwania i zagrożenia. Aby zweryfikować tę hipotezę, należy na początku dokonać analizy dotychczasowych strategii działania UE w stosunkach międzynarodowych (instrumentów i polityki w stosunkach zewnętrznych); ponadto pokazać uwarunkowania i podstawy formułowania nowego modelu strategicznego. Wreszcie, dokonać rewizji polityki zagranicznej UE w wybranych obszarach ramowych oraz skonstruować rekomendacje dla polityki zagranicznej UE w przyszłości. (abstrakt oryginalny)
EN
Transformations of the international environment we are facing nowadays, force the EU to verify its policy on the international arena. The Russian-Ukrainian conflict and a huge wave of immigrants from the war-affected areas of the Middle East (especially Syria) require the development of a new strategic approach by the Union. The previous EU assumptions formulated in the European Security Strategy (ESS) and in the detailed strategies (regional, topic-based and those relating to defence) seem to be inadequate to deal with the current situation not only in the direct neighbourhood of the EU but also outside it. The aim of the article is to verify the assumption that the European Union needs a profound change of the model of its foreign policy. The basis of this shall be a newly defined global strategy of foreign policy of the EU, which would at the same time address contemporary challenges and dangers. In order to verify this thesis, the introductory analysis of the previous EU strategies in the international relations (the instruments and policy in external relations) shall be made; moreover, the conditions and bases for the formulation of a new strategic model need to be discussed. And finally, the EU foreign policy in chosen framework areas should be revised as well as recommendations for the future EU foreign policy should be made. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
208--241
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Bibliografia
 • A Secure Europe in a Better World. European Security Strategy, European Council, Brussels 12 December 2003, http://www.consilium.europa.eu/ uedocs/cmsupload/78367.pdf [dostęp: 03.09.2015].
 • Baylis J., Wirtz J., Introduction, [w:] J. Baylis, J. Wirtz, C.S. Gray, E. Cohen (eds), Strategy in the Contemporary World, Oxford 2007.
 • Biscop S., J.J. Andersson, The EU and the European security strategy: Forging a global Europe, London 2008.
 • Buras P., Dyplomacja, nie policja, "Gazeta Wyborcza" z 17 września 2015 r.
 • Clausewitz C. von, On War, Princeton, New Jork 1976.
 • Council conclusions on the Gulf of Guinea Action Plan 2015-2020, Council of the European Union Brussels, 16 March 2015 (OR. en), 7168/15.
 • Conclusions of the 19/20 December 2013 European Council, EUCO 217/13, s. 4, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ ec/140245.pdf [dostęp: 8.09.2015].
 • Cybersecurity Strategy of the European Union: An Open, Safe and Secure Cyberspace, Brussels 7.02.2013 JOIN(2013) 1 final, http://eeas.europa.eu/poli-cies /eu-cyber-security/cybsec_comm_en.pdf [dostęp: 16.09.2015].
 • Duke S., The European External Action Service and the Quest for an Effective Public Diplomacy, "ISPI Analysis" No. 216, December 2013.
 • EU Advisory Mission for Civilian Security Sector Reform Ukraine (EUAM Ukraine), European Union External Action, 26 July 2014, http://www. eeas.europa.eu/csdp/missions-and- operations/euam-ukraine/index_en.htm, [dostęp: 11.09.2015].
 • EU Global Strategy, www.euglobalstrategy.europa.eu
 • European Neighbourhood Policy. Strategy Paper, Brussels 12.05.2004, COM (2004) 373 final, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/? uri=CELEX:52004DC0373&from=EN [dostęp: 15.09.2015].
 • EU Strategic Framework and Action Plan on Human Rights and Democracy, Luxembourg 25 June 2012, 11855/12, http://www.consilium.europa.eu/ uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131181.pdf [dostęp: 09.09.2015].
 • EU Strategic Partnerships with third countries, European Parliamentary Research Service, 2 October 2012, available at http://epthinktank.eu/2012/10/02/ eu-strategic-partnerships-with-third-countries/ [dostęp: 12.09.2015].
 • EU Strategy Against Proliferation of Weapons of Mass Destruction, Brussels, 10 December 2003, 15708/03, http://register.consilium.europa.eu/doc/ srv?l=EN&f=ST%2015708%202003%20INIT [dostęp: 16.09.2015].
 • EU Strategy on the Gulf of Guinea, FOREIG_ AFFAIRS Council meeting Brussels, 17 March 2014, http://eeas.europa.eu/gulf_guinea/docs/strategy_ en.pdf [dostęp: 02.09.2015].
 • EU Strategy to combat illicit accumulation and trafficking of SALW and their ammunition, Brussels 13 January 2006, 5319/06, http://register.consilium.europa. eu/doc/srv?l=EN&f=ST%205319%202006%20INIT [dostęp: 16.09.2015].
 • European Union Maritime Security Strategy, Council of the European Union, Brussels 24 June 2014 (OR. en) 11205/14, http://register.consilium.europa.eu/ doc/srv? l=EN&f=ST%2011205%202014%20INIT [dostęp: 02.09.2015].
 • European Union Maritime Security Strategy (EUMSS) - Action Plan, Council of the European Union, Brussels 16 December 2014 (OR. en), 17002/14, http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/maritime-security/ doc/20141216-action-plan_en.pdf [dostęp: 02.09.2015].
 • Global Strategy to steer EU external action in an increasingly connected, contested and complex world, European Union External Action, http://eeas.europa.eu/ top_stories/2015/150627_eu_global_strategy_en.htm [dostęp: 27.08.2015].
 • Godzimirski J.M., Puka L., Stormowska M. (red.), Czy UE wyciągnęła wnioski z kryzysu na Ukrainie? Zmiany w rządzeniu w obszarze bezpieczeństwa, energii i migracji, PISM, Warszawa 2015.
 • Gray C.S., Modern Strategy, Oxford 19994.
 • Joint Communication to the European Council, the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, A Partnership for Democracy and Shared Prosperity with the Southern Mediterranean, Brussels 8.03.2011 Com(2011) 200 Final, http://ec.europa.eu/archives/commission_2010-2014/president/news/ speeches- statements/pdf/20110308_en.pdf [dostęp: 11.09.2015].
 • Kennedy P., Grand strategy in war and peace: toward a broader definition, [w:] P. Kennedy (ed.), Grand Strategies in War and Peace, New Haven 1991.
 • Krastev I., Leonard M., New World Order: the balance of soft power and the rise of herbivorous powers, ECFR, 24 October 2007, http://www.ecfr.eu/ content/entry/balance_of_soft_power_report/ [dostęp: 10.09.2015].
 • Missiroli A. (ed.), Towards an EU global strategy - Background, process, references, EUISS, 25 September 2015.
 • Missiroli A., Stand G., et al., A Changing Global Environment, "EUISS Cha-illot Paper", No. 133, December 2014, http://www.iss.europa.eu/uploads/ media/Chaillot_Paper_133_- _A_changing_global_environment.pdf [dostęp: 15.09.2015].
 • Mogherini F., Russia is no longer the EU's strategic partner, EurActiv, 2 September 2014, http://www.euractiv.com/sections/global-europe/mogheri ni-russia-no-longer-eus- strategic, EU negotiating texts in TTIP, Brussels 10 February 2015, http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id= 1230 [dostęp: 11.09.2015].
 • Personal communication, 21 May 2008.
 • Piskorska B., The Eastern Partnership: the Way to Enhancing Cooperation between the European Union and Its Eastern Neighbours, [w:] K. Grabczuk (red.), European Funds and the Social and Economic Crisis, Warszawa 2013.
 • Piskorska B., Wartości czy interesy? Europejska Polityka Sąsiedztwa jako test na efektywność normatywnej siły Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych, "Analiza Natolińska" 11(70) 2013.
 • Popescu N., First Lessons from the Ukrainian Crisis, "EUISS Isuue Alert", No. 41, 10 October 2014, http://www.iss.europa.eu/publications/detail/article /first-lessons-from-the- ukrainian-crisis/ [dostęp: 15.09.2015].
 • Report on the Implementation of the European Security Strategy. Providing Security in a Changing World, European Council, Brussels, 11 December 2008 S407/08, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/ en/reports/104630.pdf [dostęp: 03.09.2015].
 • Smith M.E., A liberal grand strategy in a realist world? Power, purpose and the EU's changing global role, "Journal of European Public Policy", 18/2, 2011.
 • Strategy Matters 2003-2014, EU Key Documents, EU Institute for Security Studies, Brussels, http://www.iss.europa.eu/uploads/media/Strategy-matters. pdf [dostęp: 31.08.2015].
 • Speaking at the International Conference on The Power of Europe, Brussels 7-8 May 2009 hosted by the Clingendael Institute.
 • Sus M., Pfeifer F., Taking stock of Europe's role in the world - After the year of crises 2014, Dahrendorf Forum, Debating Europe, http://www.dahrendorf-forum.eu/wp- content/uploads/2015/05/FINAL_DAHR_PolicyBrief 2015-02_OK.pdf [dostęp: 04.09.2015].
 • Missiroli A. (ed.), The European Union in a changing global environment. A more connected, contested and complex world, [w:] Towards an EU global strategy - Background, process, references, EUISS, 25 September 2015.
 • The post of High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, European External Action Service, http://eeas.europa.eu/background /high-representative/index_en.htm [dostęp: 16.09.2015].
 • Tocci N., Towards an EU global strategy, [w:] Towards an EU global strategy -Background, process, references.
 • Toje A., The European Union as a Small Power. After the Post-Cold War, New York 2010.
 • Weigley R.F., The American Way of War: A History of United States Military Strategy and Policy, New York 1973.
 • Witney N., Leonard M., Godement F., Levy D., Liik K., Tcherneva V. (ed.), Rebooting EU Foreign Policy , "Policy Brief", European Council on Foreign Relations, October 2014, s. 1, http://www.ecfr.eu/page/-ZECFR114_EU_ BRIEF_SinglePages_(1).pdf [dostęp: 7.09.2015].
 • Worre P., Annex: EU security-related strategies, [w:] Strategy Matters 2003-2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171412199

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.