PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 9 | 285--299
Tytuł artykułu

Kapitał intelektualny jako kluczowy zasób przedsiębiorstwa determinujący uzyskanie przewagi konkurencyjnej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Intellectual Capital as Enterprise's Key Resource Determining Competetive Advantage
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zarządzający współczesnymi przedsiębiorstwami funkcjonującymi w gospodarce rynkowej w coraz większym stopniu doceniają znaczenie kapitału intelektualnego w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej. Celem artykułu jest przedstawienie, w oparciu o literaturę przedmiotu, pojęcia kapitału intelektualnego, a także wskazanie jego znaczenia jako kluczowego zasobu jednostki umożliwiającego uzyskanie przewagi konkurencyjnej. (abstrakt oryginalny)
EN
People who manage modern enterprises operating in a market economy increasingly appreciate the importance of intellectual capital in obtaining competitive advantage. The purpose of this paper is to demonstrate, based on the relevant literature, the concept of intellectual capital and to indicate its importance as a key resource enabling entities to obtain competitive advantage. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
285--299
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Dobija D.: Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa 2004.
 • Edvinsson L., Malone M.: Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Edvinsson L.: Developing Intellectual Capital at Skandia, "Long Range Planning" 1997, vol. 30(3).
 • Feiwell G. F.: The Intellectual Capital of Michal Kalecki: A Study in Economic Theory and Policy, University of Tennessee Press, Knoxville 1975, http://www.sveiby.com.au. [podaję za:] M. Strojny, Metody i narzędzia pomiaru kapitału intelektualnego w organizacji [w:] D. Dobija (red.) Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd, Warszawa 2003.
 • Fitz-Enz J.: Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 • Jarugowa A., Fijałkowska J.: Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje i praktyka, Wydawnictwo Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr w Gdańsku, Gdańsk 2002.
 • Kaplan R. S., Norton D. P.: Measuring the Strategic Readiness of Intangible Assets, "Harvard Business Review", February 2004.
 • Kaplan R. S., Norton D. P.: Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes, Harvard Business School Press, Boston 2004.
 • Karmańska A.: Zarządzanie przedsiębiorstwem a rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza [w:] A. Karmańska (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2006.
 • Marcinkowska M.: Kapitał intelektualny jako źródło przewagi konkurencyjnej współczesnej firmy [w:] A. Szablewski, R. Tuzimek (red.), Wycena i zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa 2008.
 • Marcinkowska M.: Kształtowanie wartości firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Marcinkowska M.: Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Obłój K.: Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2001.
 • Perechuda K.: Metody zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 • Pietruszewska-Ortyl A.: Kapitał intelektualny wyznacznikiem poziomu zasobów niematerialnych przedsiębiorstwa [w:] W. Cieśliński (red), Przedsiębiorstwa jako świątynia wiedzy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2002.
 • Platonoff A. L.: Zarządzanie dynamiczne. Nowe podejście do zarządzania przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2009.
 • Pocztowski A.: Wokół strategicznych problemów i kierunków rozwoju zzl, [w:] S. Borkowska (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 • Porter M. E.: Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 • Porter M. E.: Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.
 • Rae J.: The Sociological Theory of Capital, Macmillan, London 1834 [podaję za:] W. Rogowski, Kapitał intelektualny jako generator nowych czynników konkurencyjności [w:] S. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska (red.), Kapitał intelektualny - spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Rogowski W.: Kapitał intelektualny jako generator nowych czynników konkurencyjności [w:] S. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska (red.), Kapitał intelektualny - spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Sopińska S.: Istota kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, [w:] P. Wachowiak (red.), Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005.
 • Steward T.: Brain Power - How Intellectual Capital Is Becoming America's Most Valuable Assets, "Fortune", 3 June 1997 [podaję za:] G. Urbanek, Pomiar kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 • Steward T.: Intellectual Capital, The New Wealth of Organizations, Nicolas Brealey, London 1997.
 • Sullivan P. H.: Value-Driven Intellectual Capital How to Convert Intangible Corporate Assets into Market Value, John Wiley and Sons, New York 2000 [podaję za:] G. Urbanek, Pomiar kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 • Sullivan P. H.: Valuing Intangibles Companies. An Intellectual Capital Approach, "Journal of Intellectual Capital", 2000, nr 4.
 • Sveiby K. E.: Intellectual Capital and Knowledge Management, 2001, www.sveiby.com/articles [podaję za:] G. Urbanek, Pomiar kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 • Urbanek G.: Kompetencje a wartość przedsiębiorstwa. Zasoby niematerialne w nowej gospodarce, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 • Urbanek G.: Pomiar kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 • Ustawa o rachunkowości (Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591 z późn. zm.).
 • Wachowiak P. (red.): Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005.
 • Ziemniańczyk U.: Zarządzanie wiedzą sposobem budowania przewagi konkurencyjnej [w:] F. Bylok, A. Słocińska (red.), Współczesne oblicza kapitału ludzkiego i intelektualnego, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171413313

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.