PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 19 | 9--23
Tytuł artykułu

Social Capital as One of Determinants in Managing Local Development

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Kapitał społeczny jako jedna z determinant w zarządzaniu rozwojem lokalnym
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Proces rozwoju lokalnego nie powinien mieć charakteru przypadkowego, czy tylko kontrolowanego, ale wobec pogłębiających się procesów globalizacji i integracji wymaga świadomego działania, wręcz programowania kolejnych etapów, działań i doboru odpowiedniego instrumentarium. Jest to domeną zarządzania rozwojem lokalnym, którego skuteczność wymaga przeprowadzenia wnikliwej analizy potencjału lokalnego i adekwatnym doborze narzędzi, które stymulowałyby ten rozwój. Tym trudniejsze jest to zadanie w społecznościach, które nie mogą czerpać korzyści z atrakcyjnego położenia czy walorów cenionych w turystyce. W takich społecznościach zarządzanie powinno ogniskować się na zasobach endogennych i wspierać tworzenie kapitału społecznego, dzięki któremu dostęp do pozostałych kapitałów generujących rozwój lokalny jest łatwiejszy, a ich efektywność wyższa. Celem artykułu jest zaprezentowanie ewoluowania samego rozumienia rozwoju lokalnego i przesuwania narzędzi tego rozwoju od twardych i namacalnych w kierunku niewymiernych i miękkich instrumentów zarządzania rozwojem lokalnym. Analiza zmiany narzędzi rozwoju lokalnego prowadzi do konstatacji, iż kluczową determinantą wśród miękkich czynników w zarządzaniu rozwojem lokalnym jest kapitał społeczny. (abstrakt oryginalny)
EN
The process of local development should be non-accidental, or just controlled, but to deepening the processes of globalization and integration requires deliberate action, even programming the next steps, operations, and selection of appropriate instruments. This is the domain of local development management, whose effectiveness requires a careful analysis of local potential and adequate selection of tools that encourage this development. The more difficult is the task of the communities that can not benefit from the attractive location and values cherished in tourism. In such communities, management should focus on endogenous resources and support the creation of social capital through which access to other capital generating local development is easier, and their efficiency higher. The purpose of this article is to present the evolution of the understanding of local development and advance the development of tools and tangible hard towards irrational and soft local development management tools. It is argued that changes in local development tools leads to a conclusion that a key determinant of soft factors in the management of local development is social capital. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
9--23
Opis fizyczny
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • Będzik B., Bariery i możliwości generowania kapitału społecznego na obszarach wiejskich w Polsce, "Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia" 7 (4), 2008.
 • Będzik B., Deficyt kapitału społecznego zwiastunem nadchodzących kłopotów, "Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia" 9 (1), 2010.
 • Będzik B., Ewolucja podstawowych czynników wzrostu, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", tom XV, Zeszyt 4, Rzeszów, 2013.
 • Będzik B., Kapitał społeczny jako ważny czynnik rozwoju obszarów wiejskich, (In:) Rozwój zasobów kapitału ludzkiego obszarów wiejskich, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania" nr 8, Szczecin, 2008.
 • Będzik B., Kapitał społeczny w warunkach zmieniającej się koniunktury, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", tom XIV, zeszyt 1, Białystok, 2012.
 • Bourdieu P, The Forms of Capital, w: J.G. Richardson (red.): Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, Greenwood Press, New York 1986.
 • Brelik A. Sustainable tourism developement - case of the Wolin region, "ACTA Scientiarum Polonorum Oeconomia" 11(2)2012, Wydawnictwo Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa, 2012 s. 19-27.
 • Brelik A., Agritourism activity as an example of diversification of agriculture, "Acta Scientiarum Polonarum Oeconomia" 10(2)2011. Wydawnictwo Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Bydgoszcz, Kraków, Lublin, Olsztyn, Poznań, Siedlce, Szczecin, Warszawa, Wrocław, 2011, s. 19-27.
 • Bullen P., Onyx J., Social Capital: Family Support Services and Neighborhood and Community Centres in NSW Paul Bullen and Jenny Onyx, April 1999. http://www.mapl.com.au/socialcapital/soccap1.htm
 • Coleman J. S., Foundations of Social Theory, 1990.
 • Ekonomia społeczna a rozwój. [Ed.] Hausner J., MSAP UE w Krakowie, Kraków.
 • Gąciarz B., Bartkowski J., Samorząd a rozwój. Instytucje, obywatele, podmiotowość, PWN, Warszawa, 2012.
 • Kaźmierczak T., Kapitał społeczny a rozwój społeczno-ekonomiczny - przegląd podejść, (In:) Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 2007.
 • Kożuch A., Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu rozwoju lokalnego, w: Instrumenty zarządzania rozwojem przedsiębiorczych gminach, Red. nauk. A. Kożuch, A Noworól, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków, 2011.
 • Lokalny rozwój ekonomiczny. Kompendium LRE, Bank Światowy, Sekcja Rozwoju Miast, Fundacja Bertelsmanna, 2003.
 • Pająk K., Samorząd terytorialny a rozwój lokalny w Polsce w procesie transformacji, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Poznań 2001.
 • Pirveli M., Lokalny Rozwój Gospodarczy a zarządzanie projektami, Studia Regionalne i Lokalne nr 1(23)/2006.
 • Putnam R.D., Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK, Kraków, 1995.
 • Siedlecki M., Recenzja: B. Gąciarz, J. Bartkowski, Samorząd a rozwój. Instytucje, obywatele, podmiotowość, w: https://www.pol-int.org/pl/publikationen/samorz-d-rozw-j-instytucjeobywatele-podmiotowo
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171413509

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.