PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 2 (3) Homo creator w wymiarze społecznym, kulturowym i ekonomicznym w XXI wieku. Cz. 2 | 130--137
Tytuł artykułu

Rola školského klubu detí pri vytváraní tvorivosti u detí

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of School Club to Incourage The Kids Creativity
Języki publikacji
SK
Abstrakty
EN
The aim of paper is to highlight new approaches in education children in school club for children, with an emphasis on the creative-humanistic concept of education. One of the key skills of successful individual personality is creativity, which we can develop best practices and appropriate methods by treatment educator in education outside school hours(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Matej Bel University, Banská Bystrica, Slovakia
Bibliografia
 • 1. Babiar M., Bączek J.B., Kompán J.: Outdoorové animácie v cestovnom ruchu: organizácia voľného času v prírode. Bratislava: Stageman Group 2013.
 • 2. Beťák B., Azor S.: Sports activities of secondary school students in Zvolen during their free time. "Acta salus vitae : scientific journal: 2013, roč. 1, č. 2.
 • 3. Brhelová V.: Uplatňovanie tvorivo-humanistického modelu výchovy v domove mládeže. "Vychovávateľ" 1999, roč. 42, č. 5-6.
 • 4. Fichnová K., Szobiová E.: Rozvoj tvořivosti a klíčových kompetencí dětí. Praha: Portál 2007.
 • 5. Heinzová Z.: Osobnostné vlastnosti žiakov vo vzťahu k ich komunikačným prejavom na vyučovaní. In: Sociálne procesy a osobnosť 2012: zborník príspevkov z 15. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. Eds. P. Halama, R. Hanák, R. Masaryk. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie 2012.
 • 6. Kosová B.: Humanizačné premeny výchovy a vzdelávania na 1. stupni ZŠ. Banská Bystrica: MC 1996.
 • 7. Kotrba T., Lacina L.: Praktické využití aktivizačních metod ve výuce. Brno: Spoločenstvo pro odbornou literatúru 2007.
 • 8. Kouteková M., Nemcová L., Zólyomiová P., Furinová M., Citterbergová G.: Pedagogika voľného času v teórii a praxi. Banská Bystrica: PF UMB 2013.
 • 9. Kouteková M., Nemcová L., Furinová M., Citterbergová G.: Pedagogika voľného času v teórii a praxi. Banská Bystrica: PF UMB 2014.
 • 10. Nemcová L.: Moderné vyučovacie prostriedky vo vyučovaní výchovy k manželstvu a rodičovstvu v pregraduálnej príprave vychovávateľov. In: Výchova a vzdelávanie 2014: Kontexty vzdelávania a výchovy v súčasnej perspektíve. Zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice 2014.
 • 11. Piovarčiová T., Halašová D., Miháliková J., Bagalová J., Gogolová D.: Novo vynárajúce sa potreby detí na Slovensku. Prieskumná štúdia. Bratislava: Iuventa 2010.
 • 12. Rovňanová L.: Sociálny konštruktivizmus vo vysokoškolskej výučbe budúcich učiteľov. In: I. Bieńkowska et al.: Współczesne problemy profilaktyki szkolnej i rodzinnej. T. II. Kraków - Gliwice: Wydawnictwo Scriptum 2014.
 • 13. Rovňanová L.: Vyučovacie prístupy v pregraduálnej príprave budúcich učiteľov. "Edukácia. Vedecko-odborný časopis" [CD-ROM] 2015, roč. 1, č. 1. [online: http://www.upjs. sk/edukacia].
 • 14. Sámelová S.: Inscenačné metódy vo výchovno- vzdelávacom procese. "Vychovávateľ" 2012, roč. 61, č. 3-4.
 • 15. Titková J.: Tvorivosť v školskom klube detí. Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe. Prešov: MPC 2012.
 • 16. Turek I.: Didaktika. Bratislava: Iura Edition 2010.
 • 17. Turek I.: Tvorivé riešenie problémov. Banská Bystrica: MPC 2001.
 • 18. "Zákon" 2008, č. 245 o výchove a vzdelávaní (školský zákon).
 • 19. Zelina M.: Ako sa stať tvorivým. Metódy a formy tvorivého riešenia problémov. Šamorín: Fontana 1997.
 • 20. Zelina M., Jaššová E.: Tvorivost - piata dimenzia, Bratislava: Smena 1984.
 • 21. Zelina M., Zelinová M.: Rozvoj tvorivosti detí a mládeže. Bratislava: SPN 1990.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171413761

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.