PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 19 | 126--137
Tytuł artykułu

Sports Nationalism - Truth or Fiction in the Area of Football

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Nacjonalizm sportowy - prawda czy fikcja w obszarze futbolu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania było ukazanie związków pomiędzy nacjonalizmem a piłką nożną, biorąc pod uwagę kluby piłkarskie, reprezentacje narodowe oraz kibiców. Przedstawiono również podstawowe teorie nacjonalizmu oraz powody i chronologię następujących po sobie paradygmatów nacjonalizmu: perenializmu, prymordializmu, modernizmu i etnosymbolizmu, które mimo znaczących różnic zgadzają się w kwestii fundamentalnych założeń jakimi są dążenie do niezależności i jedności narodu oraz poczucie tożsamości, koniecznych do zapewnienia jedności narodowej. Zauważony został także związek pomiędzy tworzeniem się narodów, a naturalnym jego następstwem, czyli powstawaniem państw. Zróżnicowanie genezy tego zjawiska wynika z różnic w typologiach narodów. Wyróżnia się "narody kulturowe" (Kulturnation) oraz "narody polityczne" (Staatsnation), których istnienie determinuje podział narodów pod względem geograficznym oraz ze względu na posiadanie klasy średniej w społeczeństwie. Przy użyciu metody modelowania wykazane zostały niezależnie od istniejących podziałów związki pomiędzy nacjonalizmem a piłką nożną. Przedstawiono je na przykładzie hitlerowskiej propagandy podczas Igrzysk Olimpijskich w 1936 roku, działalności klubów z regionów prowadzących działania separatystyczne - FC Barcelony, Athletiku Bilbao i Karpat Lwów z czasów Związku Zjednoczonych Socjalistycznych Republik Radzieckich, związki te zostały także ukazane na przykładzie zachowań kibiców - podczas konfrontacji z antagonistycznymi grupami nacjonalistów oraz w czasach, gdy jednym z niewielu miejsc, w których możliwe było manifestowanie swoich poglądów były stadiony piłkarskie. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the following study is to present the connections between nationalism and football taking into account football clubs, national teams and football supporters. The most important nationalism theories are presented as well as reasons and chronology of the nationalism paradigms followed in succession: perennialism, primordialism, modernism and ethnosymbolism which despite of significant differences agree in the issue of fundamental assumptions such as aspiration to independence and unity of a nation as well as the sense of identity necessary to assure national unity. The connection between the establishment of nations and the natural result of it, which means the establishment of nations, was also noticed. The diversification of the genesis of this phenomenon results from the differences in the typologies of nations. There are 'cultural nations' (Kulturnation) and 'political nations' (Staatsnation) whose existence is determined by the division of nations for geographical reasons and for possessina a middle class in a society. With the use of a medelling method the connections between nationalism and football were proved regardless of existing divisions . They are presented using the example of Hitlerian propaganda during the Olimpic Games in 1936, the activity of the clubs from the regions performing separatistic activities - FC Barcelona, Athletic Bilbao and Karpaty Lwow from the times of USRR. These connections are also presented using the example of the football supporters behavoiur - during the confrontation with the antagonist nationalist groups and in the times when one of the few places where one could manifest their opinions were the football stadiums. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
126--137
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Antonowicz D., 2011, Kossakowski R., Szlendak T., Ostatni bastion antykonsumeryzmu, ,,Studia Socjologiczne" (3) 202, Poznań.
 • Burszta W.J., Jaskułowski K., 2005, Nacjonalizm jako myślenie metonimiczne, ,,Sprawy Narodowościowe" (27), Seria Nowa, Wrocław.
 • Foer F., 2006, Jak futbol wyjaśnia świat, czyli nieprawdopodobna teoria globalizacji, Red Horse, Warszawa.
 • Gellner E., 2009, Narody i nacjonalizm, Difin, Warszawa.
 • Hastings A., 1997, The Construction of Nationhood: Ethnicity, Religion and Nationalism, Cambridge.
 • Karczewski M., 2012, Sport w stosunkach międzynarodowych, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań.
 • Kedourie E., 1985, Nationalism and the History of Ideas, Londyn.
 • Klima E., 2009, Państwo - historia idei, "Folia Geographica Socio-Oeconomica" 10, Łódź.
 • Kłoskowska A., 2005, Kultury narodowe u korzeni, PWN, Warszawa.
 • Kohn H., 1944, The Idea of Nationalism, Nowy Jork.
 • Masser W. 1998, Adolf Hilter - legenda, mit, rzeczywistość, Warszawa.
 • Mazur P., 2010, Od Gellnera do Hrocha, czyli od porażki do szans na przyszłość - modernistyczna próba wyjaśnienia meandrów kształtowania się świadomości narodowej Łemków w przeszłości i obecnie. (w:) "Przeszłość - Teraźniejszość - Przyszłość. Problemy badawcze młodych politologów", Kraków.
 • Młodzikowski G., 1973, 20 Olimpiad ery nowożytnej, SIT, Warszawa.
 • Prabucki B., 2012, Gry sportowe jako element wzmacniający współczesne tożsamości etniczne. Analiza na przykładzie Basków, "Homo Ludens" 1(4).
 • Prendecki K., Rejman K., 2013, Poglądy polityczne kibiców a zagrożenie bezpieczeństwa, (w:) A. Laska (red.), "Polityka polska w Europie. Tradycje, współczesność, wyzwania przyszłości", Amelia, Rzeszów.
 • Smith A.D., 1991, The Ethnic Origins of Nations, Wiley, Londyn.
 • Smith A.D., 1998, Nationalism and Modernizm, A critical survey of recent theories of nations and nationalism., Londyn.
 • Szwed R., 2005, Tożsamość europejska versus tożsamość narodowa? Transformacja tożsamości zbiorowych w Unii Europejskiej, (w:) E. Hałas, K. T. Konecki (red.) "Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego.", Scholar, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171413997

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.