PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 5 | 33--64
Tytuł artykułu

Rola kredytu handlowego w finansowaniu przedsiębiorstw

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The role of trade credit in business operations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Streszczenie: Celem artykułu jest przeanalizowanie znaczenia kredytu handlowego w finansowaniu przedsiębiorstw w Polsce oraz zidentyfikowanie determinant wykorzystania przez polskie przedsiębiorstwa kredytu handlowego. Przedsiębiorstwa zarówno zaciągają kredyt handlowy u dostawców, jak i udzielają go odbiorcom. Analizowano kształtowanie się kredytu handlowego netto, tj. znaku i wielkości różnicy między zaciąganym a udzielanym kredytem handlowym w Polsce. Zaciągany kredyt handlowy mierzono jako zobowiązania z tytułu dostaw i usług bez wydatków bieżących, tj. skorygowane o bieżące zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług w wysokości średnich miesięcznych wydatków związanych z prowadzeniem działalności podstawowej (1/12 zużycia materiałów i energii oraz kosztów usług obcych). Analizę empiryczną przeprowadzono na podstawie jednostkowych danych panelowych ze sprawozdań GUS: rocznych F-02 za lata 1995-2011 (około 50 tys. przedsiębiorstw rocznie). Do oszacowania parametrów wykorzystano odporny systemowy estymator GMM. Wykazano, iż niska rentowność sprzedaży, długi cykl zobowiązań, niska zdolność kredytowa i długi cykl środków pieniężnych są dobrymi predykatorami korzystania z kredytu handlowego. Zweryfikowano też hipotezy, że wyższe możliwości wzrostu i wyższa zdolność do generowania pieniężnej nadwyżki finansowej zwiększają wielkość udzielanego kredytu handlowego. Wraz ze wzrostem wielkości przedsiębiorstwa rośnie skłonność do udzielania kredytu handlowego i wolumen udzielanego kredytu handlowego, a maleje skłonność do zaciągania kredytu handlowego netto i wielkość zaciąganego kredytu handlowego netto. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper analyzes the importance of trade credit in the financing of enterprises in Poland and identifies factors determining the use of trade credit by Polish companies. Companies receive trade credit from their suppliers, while also extending credit to their own customers, the authors say. They analyze trade credit in net terms, looking at the difference between trade credit obtained and extended by companies. Trade credit received was measured as trade liabilities not including current expenses. Net trade credit is determined by factors including the size of the company, the industry it represents, the proportion of exports in total sales, and the proportion of foreign ownership in share capital. The analysis is based on panel data collected by Poland's Central Statistical Office (GUS), specifically its F-02 annual reports for the 1995-2011 period. The Generalized Method of Moments (GMM) was used to estimate the coefficients of the model. The research shows that low sales profitability, a long Days Payable Outstanding period, low debt capacity, and a long cash conversion cycle are good predictors of the use of trade credit, the authors say. Their paper validates the hypothesis that greater growth opportunities and a greater ability to generate cash surpluses lead to an increase in trade credit extended. The authors also conclude that trade credit increases with an increase in the size of companies and that large companies tend to offer more trade credit. This is accompanied by a decreased propensity to incur credit and a smaller volume of net trade credit received, the authors say. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
33--64
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
 • Narodowy Bank Polski, Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Antonowicz P. [2011], Jednowymiarowe predyktory upadłości przedsiębiorstw - metodyka badań empirycznych, w: Zarządzanie wartością instytucji finansowych, red. R. Płoska, M. Chmielewski, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", nr 4/5, s. 277-291.
 • Arellano M., Bover O. [1995], Another Look at the Instrumental Variable Estimation of Error-Components Models, "Journal of Econometrics", vol. 68, no. 1, s. 29-51.
 • Atanasova Ch. [2007], Access to Institutional Finance and the Use of Trade Credit, "Financial Management", vol. 36, no. 1, s. 49-67.
 • Atanasova C., Wilson N. [2003], Bank Borrowing Constraints and the Demand for Trade Credit: Evidence from Panel Data, "Managerial & Decision Economics", vol. 24, no. 6/7, s. 503-514.
 • Biais B., Gollier C. [1997], Trade Credit and Credit Rationing, "Review of Financial Studies", 10,4,903-937.
 • Blasio G. D. [2005], Does Trade Credit Substitute Bank Credit? Evidence from Firm-level Data, "Economic Notes", vol. 34, no. 1, s. 85-112.
 • Blundell R., Bond S. [1998], Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models, "Journal of Econometrics", Elsevier, vol. 87, no. 1, s. 115-143.
 • Bougheas S., Mateut S., Mizen P. [2009], Corporate Trade Credit and Inventories: New Evidence of a Trade-off from Accounts Payable and Receivable, "Journal of Banking and Finance", 33,2,300-307.
 • Breitung J., Lechner M. [1999], Alternative GMM Methods for Nonlinear Panel Data Models. Generalized Method of Moments Estimation, s. 248-274, w: Generalized method of moments estimation, red. L. Mátyás, vol. 5, Cambridge University Press.
 • Carbó-Valverde S., Rodríguez-Fernández F., Udell G. F. [2012], Trade Credit, the Financial Crisis, and Firm Access to Finance, w: Central Bank of Ireland Conference on the SME Lending Market, vol.2.
 • Cheng N. S., Pike R. [2003], The Trade Credit Decision: Evidence of UK Firms, "Managerial and Decision Economics", vol. 24, no. 6-7, s. 419-438.
 • Cole R. A. [2010], Bank Credit, Trade Credit or No Credit: Evidence from the Surveys of Small Business Finances, US Small Business Administration Research Study, no. 365.
 • Coulibaly B., Sapriza H., Zlate A. [2012], Financial Frictions, Trade Credit, and the 2008-09 Global Financial Crisis, Board of Governors of the Federal Reserve System, "International Finance Discussion Papers", no.1020.
 • Couppey-Soubeyran J., Hericourt J. [2011], The Relationship between Trade Credit, Bank Credit and Financial Structure: from Firm-level Non-linearities to Financial Development Heterogeneity. A Study on MENA Firm-level Data, Documents de travail du Centre d'Economie de la Sorbonne.
 • Cull R., Xu L. C., Zhu T. [2007], Formal Finance and Trade Credit during China's Transition, World Bank Policy Research Working Paper, no. 4204.
 • Cunat V. [2007], Trade Credit: Suppliers as Debt Collectors and Insurance Providers, "Review of Financial Studies", vol. 20, no. 2, s. 491-527.
 • Danielson M. G., Scott J. A. [2004], Bank Loan Availability and Trade Credit Demand, "Financial Review", vol. 39, no. 4, s. 579-600.
 • Daripa A., Nilsen J. [2011], Ensuring Sales: A Theory of Inter-firm Credit, "American Economic Journal: Microeconomics", vol. 3, no. 1, s. 245-279.
 • Delannay A. F., Weill L. [2004], The Determinants of Trade Credit in Transition Countries, "Economics of Planning", vol. 37, no. 3-4, s. 173-193.
 • Fatoki O., Odeyemi A. [2010], The Determinants of Access to Trade Credit by New SMEs in South Africa, "African Journal of Business Management", vol. 4, no. 13, s. 2763-2770.
 • Ferrando A., Mulier K. [2013], Do Firms Use the Trade Credit Channel to Manage Growth?, "Journal of Banking and Finance", vol. 37 no. 8, s. 3035-3046.
 • Frank M., Maksimovic V. [2005], Trade Credit, Collateral, and Adverse Selection, Working Paper, University of Maryland.
 • Garcia-Appendini E., Montoriol-Garriga J. [2013], Firms as Liquidity Providers: Evidence from the 2007-2008 Financial Crisis, "Journal of Financial Economics", vol. 109, no. 1, s. 272-291.
 • Ge Y., Qiu J. [2007], Financial Development, Bank Discrimination and Trade Credit, "Journal of Banking and Finance", vol. 31, no. 2, s. 513-530.
 • Guariglia A., Mateut S. [2006], Credit Channel, Trade Credit Channel, and Inventory Investment: Evidence from a Panel of UK Firms, "Journal of Banking and Finance", vol. 30, no. 10, s. 2835-2856.
 • Hernández-Cánovas G., Martínez-Solano P. [2010], Relationship Lending and SME Financing in the Continental European Bank-based System, "Small Business Economics", vol. 34, no. 4, s. 465-482.
 • Huang H., Shi X., Zhang S. [2011], Counter-cyclical Substitution between Trade Credit and Bank Credit, "Journal of Banking and Finance", vol. 35, no. 8, s. 1859-1878.
 • Huyghebaert N. [2006], On the Determinants and Dynamics of Trade Credit Use: Empirical Evidence from Business Start-ups, "Journal of Business Finance & Accounting", vol. 33, no. 1-2, s. 305-328.
 • Huyghebaert N., Van de Gucht L., Van Hulle C. [2007], The Choice between Bank Debt and Trade Credit in Business Start-ups, "Small Business Economics", vol. 29, no. 4, s. 435-452.
 • Kestens K., Van Cauwenberge P., Bauwhede H. [2012], Trade Credit and Company Performance During the 2008 Financial Crisis, "Accounting and Finance", vol. 52, no. 4, s. 1125-1151.
 • Lee Y. W., Stowe J. D. [1993], Product Risk, Asymmetric Information, and Trade Credit, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", vol. 28, no. 2.
 • Longhofer S. D., Santos J. A. C. [2003], The Paradox of Priority, "Financial Management", 32,1,69-81.
 • Love I., Preve L. A., Sarria-Allende V. [2007], Trade Credit and Bank Credit: Evidence from Recent Financial Crises, "Journal of Financial Economics", vol. 83, no. 2, s. 453-469.
 • Marzec J., Pawłowska M. [2011], Racjonowanie kredytów a substytucja między kredytem kupieckim i bankowym - badania na przykładzie polskich przedsiębiorstw, "Materiały i Studia", NBP, nr 261.
 • Mateut S., Mizen P., Ziane Y. [2011], No Going Back: The Interactions Between Processed Inventories and Trade Credit, Centre for Finance and Credit Markets, Working Paper no. 11/04.
 • Mátyás L., Sevestre P. (red.) [2008], The Econometrics of Panel Data: Fundamentals and Recent Developments in Theory and Practice, "Springer Science and Business Media", vol. 46.
 • Meltzer A. [1960], Mercantile Credit, Monetary Policy, and the Size of Firms, "Review of Economics and Statistics", vol. 42, no. 4, s. 429-437.
 • Mian S. L., Smith C. W. [1992], Accounts Receivable Management Policy: Theory and Evidence, "The Journal of Finance", vol. 47, no. 1, s. 169-200.
 • Mian S. L., Smith C. W. [1994], Extending Trade Credit and Financing Receivables, "Journal of Applied Corporate Finance", vol. 7, no. 1, s. 75-84.
 • Nehrebecka N., Dzik A. [2012], Konstrukcja miernika szans na bankructwo firmy, "Materiały i Studia", NBP, nr 280.
 • Niskanen J., Niskanen M. [2006], The Determinants of Corporate Trade Credit Policies in a Bank-dominated Financial Environment: the Case of Finnish Small Firms, "European Financial Management", vol. 12, no. 1, s. 81-102.
 • Ogawa K., Sterken E., Tokutsu I. [2013], The Trade Credit Channel Revisited: Evidence from Micro Data of Japanese Small Firms, "Small Business Economics", vol. 40, no. 1, s. 101-118.
 • Ono M. [2001], Determinants of Trade Credit in the Japanese Manufacturing Sector, "Journal of the Japanese and International Economies", vol. 15, no. 2, s. 160-177.
 • Petersen M. A., Rajan R. G. [1997], Trade Credit: Theories and Evidence, "The Review of Financial Studies", vol. 10, no. 3, s. 661-691.
 • Roncagli B., Bathala C. [2007], Determinants of the Use of Trade Credit Discounts by Small Firms, Working Paper.
 • Schwartz R. A. [1974], An Economic Model of Trade Credit, "The Journal of Financial and Quantitative Analysis", vol. 9, no. 4, s. 643-657.
 • Sędzicki W. [2007], Kredyt kupiecki, "Prawo Przedsiębiorcy", nr 49, s. 44.
 • Tymoczko I. [2012], Charakter współpracy przedsiębiorstw z bankiem a warunki cenowe kredytu bankowego. Analiza ekonometryczna na podstawie modelu logitowego, "Materiały i Studia", NBP, nr 268.
 • Vaidya R. [2011], The Determinants of Trade Credit: Evidence from Indian Manufacturing Firms, "Modern Economy", vol. 2, no. 5, s. 707-716.
 • Wilner B. S. [2000], The Exploitation of Relationships in Financial Distress: The Case of Trade Credit, "Journal of Finance", vol. 55 no. 1, s. 153-178.
 • Zawadzka D. [2009], Determinanty popytu małych przedsiębiorstw na kredyt handlowy, identyfikacja i ocena, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171414125

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.