PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | z. 58 | 71--95
Tytuł artykułu

System finansowania potrzeb osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem współdziałania sfer publicznej i prywatnej na przykładzie miasta Zabrze

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Funding Scheme of Needs of People with Disabilities Including the Cooperation with Public and Private Sector on the Example of the Zabrze City
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto problem współdziałania sfer publicznej i prywatnej w procesie wspierania osób niepełnosprawnych. Jest to zagadnienie, które w praktyce gospodarczej napotyka liczne bariery. By przedstawić jego złożoność w pierwszej części artykułu zdefiniowano pojęcie niepełnosprawności w prawie polskim. Następnie opisano Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jako instytucję realizującą rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. W ostatniej części scharakteryzowano zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu, finansowane ze środków PFRON w latach 2008-2010. W podsumowaniu podjęto próbę oceny współdziałania sfer publicznej i prywatnej w finansowaniu potrzeb osób niepełnosprawnych w Zabrzu.(abstrakt oryginalny)
EN
In this paper the problem of interaction of public and private spheres in supporting people with disabilities is analyzed. There are a lot of barriers in developing such form of financing in practice. To illustrate the complexity of the issue at the beginning the concept of disability in the Polish law is presented. Then the State Fund for Rehabilitation of Disabled Persons (PFRON) as an institution carries out the professional and social rehabilitation of persons with disabilities is characterized. The last part describes the tasks carried out by the Labor Department in Zabrze funded from PFRON in 2008-2010. Finally the evaluation of private and public cooperation in Zabrze is established.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
71--95
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • 1. Frąckiewicz L.: Demograficzno-społeczne problemy osób niepełnosprawnych. "Polityka Społeczna", nr IV, 2001, s. 2.
 • 2. Kawczyńska-Butrym Z.: Niepełnosprawność - specyfika pomocy społecznej. Śląsk, Katowice 1998, s. 12.
 • 3. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych z dn. 01.08.1997 r. (M.P. nr 50, poz. 475).
 • 4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.).
 • 5. Statut Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych, www.pfron.bip. org.pl, stan na dzień 10.11.2010.
 • 6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 roku w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.
 • 7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 09 stycznia 2009 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2009 r. Nr 8, poz. 43).
 • 8. Siemaszko I.: Informator dla pracodawców. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych. PFRON, Wydział Programowania i Realizacji Zadań, Dział Komunikacji Społecznej, Centralny Ośrodek Informacji, Warszawa 2009.
 • 9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 194, poz. 1404 z poźn. zm.).
 • 10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 30 marca 2009 r. w sprawie warunków i trybu refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2009 r. Nr 57, poz. 472).
 • 11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. Nr 230, poz. 1694).
 • 12. Radziszewska M.: Informator. Przewodnik osoby niepełnosprawnej. PFRON Warszawa, grudzień 2009.
 • 13. Skiba P.: Zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Informator dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę. Wsparcie zatrudnienia osób niepełno-sprawnych na otwartym rynku pracy II, s. 9-12.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171414213

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.