PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | Kultura organizacji publicznych świadczących usługi społeczne: orientacja, uwarunkowania i efekty | 64--70
Tytuł artykułu

Otoczenie zewnętrzne jako czynnik oddziałujący na kulturę organizacji świadczących usługi społeczne

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Otoczenie organizacji wpływa na warunki jej funkcjonowania, określa reguły gry, a także możliwości rozwoju, kreując szanse, ale również bariery i zagrożenia [ Koźmiński i Piotrowski, 2010, s. 33-34], Analiza otoczenia stanowi więc istotny element zarządzania strategicznego we współczesnych organizacjach. W literaturze przedmiotu można spotkać wiele definicji otoczenia. Najczęściej określa się je jako ogół warunków i oddziaływań różnych organizacji (instytucji) wpływających na zachowanie się poszczególnych organizacji. Otoczenie organizacji to także układ elementów, które są niezależne od danej organizacji [Borowiecki i Siuta-Tokarska, 2008, s. 72], Jest to również środowisko zewnętrzne, całokształt zjawisk, procesów i instytucji kształtujących stosunki wymienne organizacji, możliwości realizacji zadań, do których jest powołana, oraz zakresy i formy działania, a także warunki rozwoju. Poza tym należą do nich wszystkie elementy, które nie wchodzą w skład systemu organizacji, ale są z nim związane, tzn. oddziałują na jej stan lub ona wpływa na nie [Koźmiński i Piotrowski, 2010, s. 33].(fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Koźmiński A.K., Piotrowski W. (2010), Zarządzanie. Teoria i praktyka, wyd. 5, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Borowiecki R., Siuta-Tokarska B. (2008), Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Synteza badań i kierunki działania, Difm, Warszawa
 • Urbanowska-Sojkin E. (red.) (2008), Praktyka zarządzania strategicznego: studia polskich przypadków, PWE, Warszawa
 • Janasz K., Janasz W., Kozioł K., Szopik K. (2008), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, strategie, Difin, Warszawa
 • Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H. (2004), Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa
 • Rogut A. (2001), Uruchomienie działalności gospodarczej [w:] B. Piasecki (red.), Ekonomika i zarządzanie małąfirmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź
 • .Duncan R.B. (1972), Characteristics of organizational environments and perceived environmental uncertainty, "Administrative Science Quarterly", Vol. 17, No. 3
 • Bielski M. (2002), Podstawy teorii i zarządzania, C.H. Beck, Warszawa
 • Hensel P. (2008), Transfer wzorców zarządzania, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa
 • Mintzberg H. (1984), The structuring of organizations, Prentice-Hall, Englewood Cliffs
 • Rainey H.G., Chun Y.U. (2005), Public and private management compared [in:] E. Ferlie, L.E. Lynn & C. Pollitt (eds.), The Oxford handbook of public management, Oxford University Press, Oxford
 • Frączkiewicz-Wronka A. (2009), Poszukiwanie istoty zarządzania publicznego [w:] A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki, Akademia Ekonomiczna, Katowice
 • Sułkowski Ł. (2008), Czy warto zajmować się kulturą, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 8
 • Kożuch B. (red.) (2006), Problemy zarządzania organizacjami publicznymi, FWZ, ISP UJ, Kraków
 • Opolski K., Modzelewski P. (2008), Zarządzanie jakością w usługach publicznych, CeDeWu, Warszawa
 • Bogalska-Martin E. (2007), Wprowadzenie do teorii kulturowych uwarunkowań rozwoju gospodarczego [w:] R. Piasecki (red.), Ekonomia rozwoju, PWE, Warszawa
 • Szaban J.M. (2007), Zachowania organizacyjne. Aspekt międzykulturowy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
 • Siemiński M. (2008), Kształtowanie kultury organizacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych, TNOiK, Toruń
 • Masłyk-Musiał E. (1996), Społeczeństwo i organizacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171414337

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.