PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 410 Zarządzanie ryzykiem w opiece zdrowotnej. Nadzór i kontrola zarządcza | 12--23
Tytuł artykułu

Organizacyjny błąd medyczny jako czynnik oceny ryzyka funkcjonowania ośrodków opieki zdrowotnej

Warianty tytułu
Organizing Malpractice as a Factor of The Risk Assessment of Health Care Centres Functioning
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Organizacyjny błąd medyczny stanowi wciąż niedoceniany element oceny ryzyka w procesie zarządzania jednostkami ochrony zdrowia w Polsce, podczas gdy w krajach Europy Zachodniej dane dotyczące tego zjawiska są praktycznie wykorzystywane w celu wyeliminowania negatywnych skutków funkcjonowania podmiotów medycznych. Na ocenę prawidłowości funkcjonowania systemu udzielania świadczeń medycznych składa się jednostkowa ocena poszczególnych czynników, takich jak wzrost świadomości pacjentów, komunikacja zdrowotna, ergonomia medyczna czy procedury badania jakości udzielanych świadczeń. Celem niniejszego artykułu jest podkreślenie znaczenia wskazanych elementów, mających istotne znaczenie dla ukształtowania modelowego systemu udzielania świadczeń medycznych - wolnego od zjawiska organizacyjnych błędów medycznych. Wnioski pochodzące z analizy prawnych konsekwencji zjawiska błędów medycznych pozwalają na konkluzję, że kwestie organizacji służby zdrowia mają fundamentalne znaczenie dla optymalnej realizacji zadań wszystkich jednostek zaangażowanych w udzielanie świadczeń medycznych(abstrakt oryginalny)
EN
Organizing medical malpractice is still an underappreciated element of risk assessment in the management of health units in Poland, while in Western European countries, data on this phenomenon are practically used to eliminate the negative effects of medical entities. The assessment of the proper functioning of the system for medical services consists of evaluation of individual factors, such as increased patient awareness, health communication, medical ergonomics, or the test procedures of quality of provided services. The purpose of this article is to highlight the importance of the selected elements, which are important for the formation of a model system of medical services - free from the organizational phenomenon of medical malpractice. Conclusions from the analysis of the legal consequences of the phenomenon of medical errors allow for the statement that the organization of the health service has fundamental importance for the optimal performance of the tasks of all participants involved in the provision of medical services(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Dziubińska M., Janus A., Kostrubiec J., Sroka T., Szczęśniak P., 2014, Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, CeDeWu.pl.
 • Engler-Jakubiak A., 2013, Organizacyjny błąd medyczny, Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, nr 27.
 • Europejski pakiet bezpieczeństwa pacjentów w państwach Unii Europejskiej, http://ec.europa.eu/health/patient_safety/policy/package_en.htm (31.01.2015).
 • Fiutak A., 2013, Prawo w medycynie, C.H. Beck.
 • Gajewski P., Bała M., 2012, Zdarzenia niepożądane jako element oceny jakości opieki medycznej w programie akredytacji szpitali, Medycyna Praktyczna.
 • Getzen T.E., 2013, Ekonomika zdrowia, PWN, Warszawa.
 • Goban-Klas T., 2014, Komunikowanie w ochronie zdrowia - interpersonalne, organizacyjne i medialne, Wolters Kluwer.
 • Jęczmionka-Kopińska E., 2013, Błąd w sztuce i niepowodzenie medyczne w polskim systemie prawnym, Wydawnictwo Naukowe "SILVA RERUM", Poznań.
 • Kis-Wojciechowska M., Przybylski Z., 2011, Błąd medyczny, Homines Hominibus, vol. 7.
 • Korytkowska D., 2012, Pojęcie błędu medycznego i zdarzenia medycznego, Acta Universitatis Lodziensis, nr 274.
 • Kruk-Kopiec G., 2011, Zarządzanie ryzkiem zdarzeń niepożądanych. Projekt bezpiecznej praktyki medycznej, http://www.moipip.org.pl/media/doc/konsultanci/52.pdf (31.01.2015).
 • Liszewska A., 1998, Odpowiedzialność karna za błąd w sztuce, Kraków.
 • Nesterowicz M., 2014, Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych, LexisNexis.
 • Podciechowski J., Królikowska A., Hincz P., Wilczyński J., 2009, Organizacyjny błąd medyczny, Peri- natologia, Neonatologia i Ginekologia, t. 2, z. 4, s. 288-292.
 • Pokorski J., 2008, Ergonomiczne uwarunkowania błędów medycznych - ekspertyza przygotowana w ramach działalności Komitetu Ergonomii przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Kraków.
 • Tołłoczko T., 2001, Błąd lekarski, Prawo i Medycyna, 9.
 • Ustawa z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2012, poz. 159 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 28.04.2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. nr 113, poz. 660).
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 12.10.2006 r., sygn. akt I ACa 377/2006, Lexis.pl nr 3111778.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 4.03.2009 r., sygn. akt IACa 12/09, Lexis.pl nr 2155886.
 • Zalecenia Rady Unii Europejskiej z dnia 9.06.2009 r. w sprawie bezpieczeństwa pacjentów, w tym profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną (2009/C 151/01), http://ec.europa.eu/health/patient_safety/docs/council_2009_pl.pdf (31.01.2015).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171414635

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.