PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 410 Zarządzanie ryzykiem w opiece zdrowotnej. Nadzór i kontrola zarządcza | 58--66
Tytuł artykułu

Ewidencja działalności podmiotu leczniczego a ryzyko przeoczenia nieprawidłowości w wydatkowaniu środków publicznych

Warianty tytułu
Accounting of a Healthcare Unit Vs. The Risk of Overlooking of Irregularities in Public Money Spending
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule poruszono problematykę wzajemnych relacji pomiędzy formą organizacyjno-prawną podmiotu leczniczego a rodzajem prowadzonej przez dany podmiot ewidencji działalności. Zwrócono uwagę na związek ryzyka oraz informacji i na tym tle wskazano na ryzyko przeoczenia nieprawidłowości w wydatkowaniu środków publicznych, jakie niesie ze sobą ewidencja działalności podmiotu leczniczego prowadzona w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Na podstawie przeprowadzonych przez autorkę badań empirycznych, z zastosowaniem metody CAWI, zobrazowano skalę problemu. Wnioski z przeprowadzonej analizy regulacji prawnych oraz wyniki badania ankietowego wykazały istnienie znacznego, potencjalnego ryzyka przeoczenia nieprawidłowości wydatkowania środków publicznych(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the issues of the relationship between organizational and legal form of healthcare unit and a form of accounting. It points out the risk of overlooking of irregularities in public money spending posed by accounting as tax revenue and expense ledgers. Using CAWI method the scale of the problem was illustrated based on the empirical study. Conclusions from the analysis of the legal regulations and the results of the survey indicate that there is a substantial potential risk of overlooking irregularities in public money spending(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Adamska A., 2009, Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa - podstawowe zagadnienia, [w:] Fierla A. (red.), Ryzyko w działalności przedsiębiorstw. Wybrane aspekty, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • GUS, 2014, Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok, http://stat.gov.pl (10.01.2015).
 • Kaczmarek T.T., 2010, Zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin SA, Warszawa.
 • Karmańska A. (red.), 2008, Ryzyko w rachunkowości, Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa.
 • Mąka D., 2012, Metodyki analizy ryzyka zagrożeń informacyjnych, [w:] Sienkiewicz P., Marszałek M., Górny P. (red.), Ryzyko w zarządzaniu kryzysowym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Motylska-Kuźma A., 2013, Sprawozdawczość i analiza finansowa, [w:] Motylska-Kuźma A., Wieprow J., Decyzje finansowe w przedsiębiorstwie, Difin SA, Warszawa.
 • NFZ, 2014, Sprawozdaniu z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2013 rok, http://www.nfz.gov.pl/ (15.01.2015)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, Dz.U., z 2014 r. poz. 1037.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U., z 2012 r. poz. 361 ze zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U., z 2013 r. poz. 330 ze zm.
 • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U., nr 144, poz. 930 ze zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U., z 2013 r. poz. 885 ze zm.
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz.U., z 2013 r. poz. 217 ze zm.
 • Zdanowska J., 2013, Podmiot wykonujący działalność leczniczą i jego formy organizacyjno-prawne, [w:] Głowacka M., Galicki J., Mojs E. (red.), Zarządzanie podmiotem leczniczym, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa, s. 21-34.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171414663

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.