PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 13 (3) | 59--67
Tytuł artykułu

Kelsen, Carré de Malberg - prawo tworzące państwo, czy państwo tworzące prawo?

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Kelsen, Carré de Malberg - state-making law or law-making state?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Koncepcja państwa, kształtowana w ciągu wieków przez zarówno procesy historyczne jak i relacje międzynarodowe, bytowała jako zjawisko prawne, które nabierało stopniowo coraz bardziej konkurencyjnego znaczenia w stosunku do prawa. W konsekwencji, relacja pomiędzy państwem i prawem stała się poważnym i istotnym problemem dla jurysprudencji. Istotne jest jednak, by postrzegać to zjawisko jako problem kompleksowy, bowiem rozróżnienie prawnych i politycznych elementów nigdy nie było proste, a w kilku przypadkach wręcz niemożliwe. Głównym celem tego artykułu jest zatem dokonanie kompleksowego porównania dwóch (Hansa Kelsena i Raymonda Carré de Mlaberga) koncepcji dotyczących relacji między państwem i prawem. Ponadto, mimo że Carré de Mlaberg klarownie wskazuje na supremacje państwa, podczas gdy Klesen zakłada preponderancje prawa, obaj są przedstawicielami pozytywizmu prawniczego. Potwierdza to w doniosły sposób tezę o różnorodności pozytywizmu prawniczego i jego istotnym wpływie na rzeczywistość polityczną. (abstrakt oryginalny)
EN
Having been shaped during centuries by both historical processes and international relations, the concept of state existed as a legal phenomenon that has been gradually gaining features of a considerably competitive for law. Consequently, the relationship between law and state became a serious and important problem for jurisprudence. It is also essential to perceive it as an interdisciplinary issue, since differentiation of legal and political elements was never simple and in some cases even not possible. Thus, the main purpose of this article is a comprehensive comparison of two (Hans Kelsen, Raymond Carré de Malberg) concepts of the relationship between law and state. Although Carré de Malberg clearly indicates the supremacy of state while the Kelsen assume the primacy of law, both of them are the representatives of legal positivism. This fact remarkably confirms the thesis about the diversity of legal positivism and its significant influence on the political reality. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
59--67
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Berman H.J., Law and Revolution. The Formation of Western Legal Tradition, Harvard University Press Cambridge, January 1985.
 • Carré de Malberg R., Confrontation de la théorie de la formation du droit par degrés avec les idées et les institutions c consacrées par le droit positif français relativement à sa formation, Sirey 1933.
 • Carré de Malberg R., Contribution a la théorie générale de l'Etat (T. 1), Sirey 1920.
 • Carré de Malberg R., Contribution a la théorie générale de l'Etat, Sirey 1931.
 • Carré de Malberg R., La loi expression de la volonté générale (Tom 1,2), Sirey 1920, 1922.
 • Carré de Malberg R., Teoretyczne rozważania na temat związku między referendum a systemem parlamentarnym, [w:] V Republika Francuska. Idee, Konstytucja, Interpretacje, Kraków 2010.
 • Gosalbo-Bono R., The Significance of the Rule of Law and Its Implications for the European Union and the United States, University of Pittsburgh Law Review 2010, Vol. 72.
 • Kelsen H., Czysta teoria prawa, tłum. R. Szubert, red. i wstęp A. Bosiacki, Warszawa 2014.
 • Kelsen H., Czysta teoria prawa (Metoda i pojęcia zasadnicze), tłum. T. Przeorski, z przedmową K. W. Kumanieckiego, Warszawa 1934.
 • Kelsen H., General theory of law and state, Harvard University Press, Cambridge 1945.
 • Kelsen H., O istocie i wartości demokracji, Warszawa 1936.
 • Kelsen H., O istocie i wartości demokracji, Wrocław 1985.
 • Kelsen H., Podstawowe zagadnienia nauki prawa państwowego (w rozwinięciu nauki o normie prawnej), (T. 1,2), Wilno 1935, 1936.
 • Kostrubiec J., Georg Jellinek i Hans Kelsen. Spór o istotę państwa, [w:] W kręgu historii i współczesności polskiego prawa. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Arturowi Korobowiczowi, (red. W. Witkowski), Lublin 2008.
 • Kość A., Historyczne modele relacji prawa, państwa i religii w niemieckiej filozofii prawa, Lublin 1995.
 • Kość SVD A., Relacja prawa, państwa i religii u Hansa Kelsena, [w:] Ius et lex. Księga jubileuszowa ku czci profesora Adama Strzembosza, (red. A. Dębiński, A. Grześkowiak, K. Wiak), Lublin 2002.
 • Kryszeń G. (red.), Wprowadzenie do nauk o państwie i prawie, Białystok 2004.
 • Kuciński J., Nauka o państwie i prawie, Warszawa 2008.
 • Nedzel N. E., Rule of Law v. Legal State: Where Have We Come from, Where Are We Going To?, [w:] Legal Doctrines of the Rule of Law and the Legal State (Rechtsstaat), (red. J. R. Silkenat), Springer International Publishing Switzerland 2014.
 • Olszewski H., Zmierczak M., Historia doktryn politycznych i prawnych, Poznań 1994.
 • Sulikowski A., Konstytucja w systemie źródeł prawa V Republiki Francuskiej, Wrocław 2003.
 • Troper M., Sovereignty, [w:] The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law, (red. M. Rosenfeld, A. Sajo), Oxford 2012.
 • Troper M., The survival of sovereignty, [w:] Sovereignty in Fragments: The Past, Present and Future of a Contested Concept, (red. H. Kalmo, Q. Skinner), Cambridge University Press 2010.
 • Ujazdowski K. M., Geneza i tożsamość V Republiki Francuskiej, Kraków 2013.
 • Ujazdowski K. M., Ocalenie Republiki. Charles de Gaulle wobec tradycji republikańskiej (1940-46), [w:] Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom LXIV-2012-Zeszyt 2.
 • Wroczyński K., O postawie pozytywistycznej w filozofii prawa, [w:] U źródeł tożsamości kultury europejskiej, (red. T. Rakowski), Lublin 1994.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171414821

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.