PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 8 | 211--229
Tytuł artykułu

Ochrona praw własności intelektualnej w przedsiębiorstwie

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Protection of Intellectual Property Rights in Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
We współczesnych przedsiębiorstwach coraz większe znaczenie przypisywane jest należytej umiejętności wykorzystywania zasobów niematerialnych, czyli kapitałowi intelektualnemu. Świadome korzystanie z regulacji prawa ochrony własności intelektualnej w znacznym stopniu może się przyczynić do racjonalnego kierowania innowacją i wdrażania nowych idei w szczególności w działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorstwa. Może doprowadzić do gospodarczego rozwoju i konkurencyjności także w krajach wspólnotowych, w szczególności w ramach jednolitego rynku. Wreszcie dzięki należytemu zarządzaniu oraz właściwej ochronie prawa własności intelektualnej pozwoli samym konsumentom korzystać w szerszy i uproszczony sposób wykorzystywać utwory na wszelkich polach eksploatacji. (abstrakt oryginalny)
EN
In modem enterprises increasingly important skill is attributed to proper use of intangible resources, the intellectual capital. The deliberate use of the law regulating the protection of intellectual property could significantly contribute to the rational management of innovation and implementation of new ideas, particularly in the business of the company. It can lead to economic growth and competitiveness also in the Community, in particular the single market. Finally, thanks to sound management and adequate protection of intellectual property rights will allow the consumers to enjoy a wider and a simplified way to use songs in all fields of operate. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
211--229
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Barta J., Markiewicz R.: Prawo autorskie i prawa pokrewne, Zakamycze 2005
 • Czachórski W.: O ochronie autorskich praw majątkowych przez wydanie korzyści w prawie, Annale Uniwersytetu Marii Skłodowskiej - Curie, t. 29/1982
 • Golat R.: Prawo autorskie i prawa pokrewne, C. H. Beck, Warszawa 2005
 • Jakubiecki A.: Postępowanie zabezpieczające w sprawach z zakresu prawa własności intelektualne, Zakamycze, Kraków 2000
 • Konarski K.: Zakres ochrony majątkowych praw autorskich na podstawie art. 79 - 80 ustawy o prawie autorski i prawach pokrewnych oraz jej stosunek do ochrony na podstawie Kodeksu cywilnego, Przegląd Prawa Handlowego Nr 9/1998
 • Matczewski A. (red.).: Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie- regulaminy korzystania z wyników prac intelektualnych powstałych w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008
 • Nowińska E., Promińska U., du Vail M.: Prawo własności przemysłowej, Lexis Nexis, Warszawa 2007
 • Piątkowski J. S. (red.).: Dobra osobiste w polskim prawie cywilnym, PWN, Warszawa 1986
 • Podrecki P. (red.).: Prawo Internetu, Lexis Nexis, Warszawa 2006
 • Radwański Z.: Zobowiązania - część ogólna, C. H. Beck, Warszawa 2005
 • Radwański Z.: Prawo cywilne - część ogólna, C. H. Beck, Warszawa 2008
 • Szymura M.: Ochrona praw autorskich i pokrewnych jako praw wyłącznych [w:] Pabian A. (red.), Kreatywność i innowacje w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010
 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych; (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 ze zm.)
 • Ustawa prawo własności przemysłowej; (Dz.U. z 2003, Nr 119, poz. 1117)
 • Kodeks cywilny; Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.
 • Kodeks postępowania cywilnego; Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 ze zm.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw; (Dz. U. z 2004 r., Nr 172, poz. 1804.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Jednolity rynek w obszarze praw własności intelektualnej - Wspieranie kreatywności i innowacji celem zapewnienia wzrostu gospodarczego, atrakcyjnych miejsc pracy oraz wysokiej jakości produktów i usług w Europie [KOM(2011)287]
 • Rozporządzenie Rady WE nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Nr 207/2009)
 • Rozporządzenie Rady z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego; (Dz. U. UE L z 14.01.1994 r. NR 40 poz.94)
 • Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz. U. UE. L. z 2004 r. Nr 157 poz. 45)
 • Konwencja o udzielaniu patentów europejskich zawarta w Monachium dnia 5 października 1973 r.;( Dz. U. z 2004 r. Nr 79, poz. 737)
 • Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych zawarta w Bemie 9 września 1886 r.; (Załącznik do Dz. U. z 1990 r. Nr 82, poz. 474)
 • Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej, zatwierdzona 20 marca 1883 r. w Paryżu; ( Dz. U. z 1975 r., Nr 9, poz. 51)
 • Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej; ( Dz. U. z 1996 r. Nr 32, poz. 143)
 • Porozumienie madryckie z dnia 14 kwietnia 1891 r. o międzynarodowej rejestracji znaków ; (Dz. U. z 1993 r. Nr 116, poz. 514)
 • www.wipo.int
 • www.europa.eu/rapid
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171414965

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.